Přihlášení

O. Veselý k lávce: Pleskotova lávka potřetí

24. 11. 2013 | Ondřej Veselý | Diskuze (0) | PÍSECKÝ HYDEPARK

Veřejné projednání záměru lávky

Ačkoliv jsem přesvědčen, že na toto téma bylo napsáno již více než dost, považuji za nutné reagovat na některá vyjádření, která jsou uváděna i některými zastupiteli města ve snaze prokázat „zoufalost“ celého mimořádného počinu. V prvé řadě bych však rád poděkoval všem občanům města, kteří vystoupili z mlčící většiny a rozhodli se jakoukoliv formou kontaktovat zastupitele a sdělit jim svůj názor. Připojím pouze jednu prosbu: „Nevzdávejte to“.

A teď už k vlastním polopravdám a zkresleným argumentům:

  1. Jedná se o „hurá“ akci

Projekt lávky je diskutován již celou řadu let a poprvé se objevil v územním plánu města po r. 1918. I po r. 1990 byl několikrát uvažován. Ostrý start pak nastal v dubnu letošního roku, kdy se rada města zabývala dvěma požadovanými lávkami – spojením Hradiště a Václava přes řeku Otavu a spojením Václava a lokality Žižkových kasáren přes přeložku. Druhý projekt rada odložila do doby známosti o konečné podobě lokality Žižkových kasáren. První pak RM jednomyslně podpořila usnesením č. 200/2013 – „RM ukládá odboru RIMM zahájit přípravu projekčních prací na lávce pro pěší Hradiště – sv. Václav a nárokovat částku na vybudování lávky do rozpočtu r. 2014.“

Od té doby probíhají intenzivní práce na realizaci tohoto projektu a podle přesvědčení mého i arch. Pleskota je reálně možné (byť ne jisté) jej v r. 2014 realizovat.

 

  1. Počítalo se s lávkou do 15 mil. Kč

Popravdě vůbec netuším, kde se tato částka vzala. Už na jednání RM byly součástí materiálu následující částky:

Cenový odhad pro jednotlivé varianty:

1/ Smeták – Plovárna, konstrukce železobeton                                                17,5 – 23,0 mil. Kč

2/ Smeták – Plovárna, konstrukce ocelová příhradovina                                              16,0 – 21,0 mil. Kč

3/ Elektrárna – ubytovna Budex, konstrukce ocelová příhradovina                         25,0 – 28,0 mil. Kč

 

  1. Za 28 mil. Kč se lávka nepostaví

Sama se samozřejmě nepostaví. Nicméně arch. Pleskot tuto částku garantuje a je připraven seznámit s rozpočtem stavby zastupitele při projednávání rozpočtu. V jeho kvality a serióznost mám naprostou důvěru.

  1. Akce není vůbec připravena, ještě k ní nic nemáme (stavební povolení, územní rozhodnutí)

 Již nyní arch. Pleskot připravuje projekt pro územní rozhodnutí. V ideálním případě můžeme mít územní rozhodnutí i stavební povolení v dubnu 2014 a začít soutěžit zhotovitele. Zhotovení stavby v r. 2014 je tedy, jak bylo řečeno již výše, reálné.

  1. Schodek rozpočtu bude příliš veliký a rozpočet města takovou investici neunese

Velmi častý argument, který se snaží využít neznalosti mezi průběžnou podobou rozpočtu a výsledkem hospodaření města v kalendářním roce. V každém kalendářním roce je rozpočet v průběhu roku „schodkový“ a to zdánlivě i velmi. Rok 2011 jsme i s tímto postupem ukončili s přebytkem 25 mil. Kč, rok 2012 s přebytkem 6 mil. Kč. V letošním roce byl nejvyšší schválený schodek skoro 140 mil. Kč a po poslední rozpočtové změně klesl na 20 mil. Kč. Jsem přesvědčen, že do konce roku jej dokážeme ještě snížit. Důvodem jsou klesající ceny staveb v průběhu roku (mnohdy o více než 40%) z důvodu kvalitních soutěží, důsledné kontroly jejich průběhu a samozřejmě skutečnost, že některé akce nejsou, zejména z časových důvodů, realizovány. Pokud je tedy schodek na příští rok plánován ve výši 68 mil. Kč, pak jsem přesvědčen, že rok skončí vyrovnaným rozpočtem, nebo velmi nízkým schodkem, který bude bez problémů pokryt přebytky z let 2011 a 2012. Navíc má město tak velké úspory z minulých let (350 mil. Kč), že i případná realizace této stavby za snížení těchto úspor je bezproblémová.

  1. Písek žádnou lávku neměl, tak to bez ní bez problémů vydrží

Zřejmě nejčastější argument. V Písku nebyla spousta věcí, bez kterých si teď město nedokážeme představit. Pohříchu po r. 1990 vzniklo v Písku nových veřejných staveb velmi málo (drtivá většina prostředků šla do rekonstrukcí). Je tak na zvážení každého, zda se má reprezentace města věnovat pouze opravám chodníků, silnic, laviček… (jakkoliv jsou tyto věci potřebné!). Takových měst je u nás řada (a nemusíme od Písku ani moc daleko) a rozvoj se v nich takřka zastavil. Nebo můžeme navázat na úspěšné budovatele města a vedle běžné údržby investovat do nových staveb, které v Písku otevřou další možnosti. Písek pak bude jedním z lídrů rozvíjejících se měst nejen v ČR. Asi nemusím zdůrazňovat, že jsem zastáncem druhé možnosti. V případě pouhé údržby se mi politická reprezentace města jeví jako zbytná, protože tato rozhodnutí zvládne jakýkoliv úřad sám.

JUDr. Ondřej Veselý – starosta města Písek          

Související články: 

Proč lávka, proč Pleskot? (první zamyšlení)

Pleskotova lávka podruhé

 

Studie LÁVKA PRO PĚŠÍ / HRADIŠTĚ – SV. VÁCLAV

Architekt Pleskot představil novou lávku u Václav

Lávka zkazí koupání u sv. Václava

 

Den architektury III – Řeka Otava a její potenciál pro naše město + Program Měsíc architektury

FOTO: Otava – její potenciál pro Písek – Den architektury III.

Zamyšlení na téma – Zeleň ve městě

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.