Přihlášení

Kasárna na zastupitelstvu

13. 1. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (8) | Vaše názory

Letos jsme se dočkali toho, že v zimě je zima, a příchodu termínu prvního letošního zasedání zastupitelstva. Jedním z bodů zasedání je projednání hrubopisu studie Revitalizace lokality bývalých Žižkových kasáren – Písek a možnost uložit Odboru výstavby a územního plánování, aby byl tento hrubopis použit jako podklad pro zpracování návrhu územní studie řešené lokality, který následně předloží zastupitelstvu města ke schválení.

  Kasárna. Za pár dní to bude rok, kdy byl veřejnosti představen rozpracovaný návrh územní studie ke kasárnám, někým pojmenovaná jako Pražská brána. Účast občanů byla vysoká i přes nepříznivý čas prezentace. A také to byla jediná účast veřejnosti u této studie, navzdory slibům už nikdy nikdo veřejnosti takovým způsobem nepředstavil dokončený návrh územní studie.

   V tomto případě nelze použít výmluvy na situaci, kterou vláda omezila setkávání veřejnosti na podobných akcích. Dokonce si myslím, že neexistují žádné pádné důvody, proč nebyla konečná verze představena veřejně, s výkladem a promítáníčkem. Občané netuší, jak byly zpracovány jejich připomínky a podněty k představené studii, jediným pojítkem byl možná profil na Facebooku.

Nemá cenu opakovat všechny sliby politiků směrem k veřejnosti.

 

   Podle všeho se na základě připomínek na krátkou dobu změnilo ve studii uspořádání prostoru kasáren, a to proto, že pracovní skupina zřízená k projekčnímu řešení lokality od samého začátku nedbala usnesení zastupitelstva a bazén a sportovní halu dovolila zpracovateli návrhu urbánního řešení areálu bývalých „Žižkových kasáren“ umístit mimo kasárna, tedy na Výstaviště. Pracovní skupina si vůbec počínala naprosto neomezeně, nejen ohledně bazénu a haly (netvrdím, že se souhlasem všech členů).

   Jenže, po srpnovém zvratu a názorovém obratu zarputilých odpůrců výstavby bazénu pod lesárnou, se změnilo usnesení zastupitelstva horkotěžko získaným počtem 14 hlasů zastupitelů, a bazén byl z návrhu v kasárnách rozhodnutím zastupitelů vyjmut.

 

   V té euforii vítězství a jasného potvrzení prosazování individuálních zájmů vedení města, se výstavba bazénu vrací za ještě vyšší finanční výdaj pod lesárnu a že se nezměnilo usnesení pro sportovní halu, která podle usnesení měla být součástí integrovaného areálu plaveckého bazénu a nové sportovní haly s umístěním do jižní části areálu Žižkových kasáren, tak to už nikomu z vítězů nevadí. Nebo v tom byl úmysl, dvě mouchy jednou ranou a víc placu pro rozprodej pozemků kasáren? Jak to bude s halou, to se asi dozvíme ve čtvrtek.

 

   Skokem se tak vracím k bodu na čtvrteční jednání. To, co jsme viděli vloni jako hrubopis, se má ve stejné podobě ve čtvrtek schválit jako hotová studie sloužící jako podmínka pro územní studii. To stejné si prý město Písek, tedy my všichni, přejeme vybudovat v kasárnách. O tom, že to tak chceme rozhodla pracovní skupina, která rozhodla v květnu i o tom, že nebude plnit usnesení zastupitelstva a neumístí bazén a halu do kasáren, ale nechá je Na Výstavišti. Co dělala pracovní skupina v srpnu, když se bazén podařilo šoupnout pod lesárnu, to nevím, zápisy komise nejsou k dispozici, Facebook mlčí od května, takže kdo rozhodl o konečné podobě studie, o čistopisu, to je tajné.

 

   Pověřený zpracovatel návrhu urbánního řešení bývalých „Žižkových kasáren“ svůj čistopis ukončil s datem 9/2020 a návrh je totožný s tím co jsme viděli v knihovně. Takže i s tou kostkou, co představovala bazén, kostka je tam i potom, co tam bazén nebude.

 

   Jsem zvědavá, jak se s tímto bodem popasují zastupitelé. A mimochodem, komise zřízené městem se ke svým jednáním, stejně jako výbory města, mají dle zákona scházet, takže jejich mailová korespondence nemůže být použita jako usnesení komise (výboru), zas tolik uvolnění nám nouzový stav neskýtá.

http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/kasarna-se-resi-bez-verejnosti

http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/jake-bylo-zadani-pro-kasarna-zapisy-z-pracovni-skupiny

http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/zhodnoceni-studie-zizkova-kasarna-z-pohledu-moderniho-urbanismu

 

P.S. Facebook:https://www.facebook.com/prazskabrana/

Písek – Pražská brána

Přelet II.

Dovolujeme si vám představit variantu řešení jižního bloku. Umístěním sportovní haly a plaveckého bazénu s venkovním areálem je naplněno usnesení zastupitelstva města Písek o umístění sportovišť do jižní části areálu bývalých kasáren.

V diskusi pracovní skupiny dne 26.5.2020 zazněly tyto reakce:

_ jižní blok je využit velkými kompaktními objemy staveb, nedaří se dodržet původně navržené menší měřítko staveb a tím pádem i kvalitnější veřejné prostory

_ venkovní areál musí být uzavřený a tedy nepřístupný veřejnosti po většinu roku

_venkovní areál koupaliště nemá dostatečnou intimitu

_vstupní a rozptylová plocha (piazzetta) je v přímém kontaktu s intenzivní automobilovou dopravou

_sportovní objekty jsou příliš vzdálené živým městským trasám (centrum – sv. Václav)

_daří se umístit pouze malý počet bytových domů na východní straně, část bloku tak zůstává bez sociální kontroly 24/7 (včetně piazzetty)

Pracovní skupina závěrem většinově doporučila pokračovat v původním návrhu.

Komplení hrubopis v pdf je ke stažení zde.

 

Fotogalerie k článku


Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

13. 1. 2021 (09:15)  –  Ondřej Medek

0
0

Nechápu, proč u tak důležitého projektu město nešlo vyhlášením veřejné architektonicko-urbanistická soutěže, nebo aspoň nezajistilo oponenturu od jiných urbanistů-architektů. Nakonec ani vůbec nepracovalo s oponenturu zdarma od Petry Braun http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/zhodnoceni-studie-zizkova-kasarna-z-pohledu-moderniho-urbanismu

Podle webu http://fact.cz má architektonická kancelář FACT zkušenosti jen se dvěma urbanistickými studiemi, z toho jedna je územní plán města Písku z r. 2008. To neznamená, že by jejich řešení kasáren muselo být apriori špatně. Jen by toto řešení mělo projít i nezávislými oponenturami. Pak by se jistě i lépe obhajovalo před veřejností.

Odpovědět

13. 1. 2021 (10:19)  –  Michaela Šťastná

0
0

Porozumět tomu by se dalo možná po přečtení zápisu ze zasedání ZM dne 4.4.2019, kdy zastupitelé rozhodovali o budoucnosti bazénu a rozhodli, že bazén bude v kasárnách.

Podle programu se tehdy mělo rozhodnout i o výběru z pěti již zveřejněných návrhů na kasárna, ale v nich byla jen hala. Po předchozím hlasování tam měl být i bazén, ale ten v těch návrzích nebyl, zastupitelé tedy neměli možnost porovnat, jak který autor návrhu bazén zakomponoval do území.

A zastupitelé pochybovali, jestli mají opravdu ten den vybírat návrh a určit, kdo zpracuje studii na kasárna.
Pochybovali zastupitelé J. Soumar, R. Tyll, V. Němeček, ze zápisu není zcela jasné, zda i M. Anděl a J. Taraba.
A všichni byli ujištěni, že to nevadí, že návrhy nemají zakreslený bazén, že je to jedno. Hlavně ať někoho vyberou, a to ihned. Prý proto, aby se začala řešit infrastruktura v kasárnách jako první, zbytek se potom doladí. A zastupitelé znovu pochybovali, nejen R. Tyll upozorňoval, že infrastruktura je v návrzích, ze kterých mají vybírat, řešena jen okrajově.

Také proto s tímto výběrem autora studie nesouhlasilo 11 zastupitelů, jen 15 podpořilo pokračovat ve výběru i přesto, že se vybírá pro zpracování infrastruktury z návrhů, kde bylo dopravní napojení hodnoceno jen 10% a návrzích není umístěn bazén.

A později už zastupitelé dostali ke schválení jen smlouvu, tzv na stůl, na poslední chvíli před zasedáním ZM, o jejímž obsahu hlasovali rovnou, bez předchozího projednání postupu a podmínek pro zpracovatele návrhu studie kasárna.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=27237
Bohužel, audizáznamy dalo vedení města z webu odstranit, takže jen strohý zápis.

Odpovědět

13. 1. 2021 (15:42)  –  Ondřej Medek

0
0

Děkuji za připomenutí, semlelo se toho tolik, že jsem na to zapomněl. Bylo vypsáno výběrové řízení a ZM z nich vybrala řešení od FACTu. Ovšem neproběhlo porovnání návrhů odbornou porotou s nezávislými odborníky, jak by ve správné architektonické soutěži mělo být, nebo mi opět něco uniklo? ZM nelze považovat za odbornou porotu. Viz https://www.cka.cz/cs/souteze

Např. návrh na bazén pod Lesárnou architektonickou soutěží prošel a vyhrál, viz https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/plavecky-bazen-pisek (Tedy nemusíme souhlasit s umístěním bazénu, ale návrh zdařilý).

Odpovědět

13. 1. 2021 (18:20)  –  Michaela Šťastná

0
0

Nemusíte děkovat, už to trvá dlouho, snadno se to pomíchá.

Na kasárna byla vypracována studie Ing. arch. Petrem Starčevičem ve čtyřech variantách, zadaná městem usnesením č. 151/16 dne 30.června 2016, ke zpracování byl vyzván na základě poptávkového řízení. V poptávkovém řízení bylo osloveno pět architektonických kanceláří. Ale to už se pracovalo současně na bazénu pod lesárnou a tak se tato studie "zahodila". Pak mám mezeru, a rok na to město pomýšlí na novou studii, kterou nakonec zastupitelstvo zadává 3/18 a přihlásí se pět zpracovatelů, a jejich návrhy posoudila místní určená komise a doporučila zastupitelům vítěze ke schválení.

Ale do toho vstupují volby, místostarostka navrhne představení studií zastupitelům a veřejnosti , což se uskuteční v lednu 2019 a tak se zastupitelům dostává výběr vítěze soutěže na stůl až v únoru 2019, a zastupitelé zjistí, že vlastně nechtějí převzít volbu minulých zastupitelů, že se jedná o důležitou věc, a nakonec se dohodnou na samostatném projednání s tím, že se sejdou v dubnu a věc projednají. Jak to dopadlo tam už tedy víme.

Nevím, jestli měla probíhat soutěž prve, ale protože se rozhodlo o umístění bazénu do kasáren, nemělo se pokračovat v programu zasedání a předkladatelé měli připravit nový materiál, protože žádný z pěti návrhů neměl bazén v kasárnách.
Tak nějak to vidím já, a je možné, že nevidím všechny náležitosti, které s tím souvisí a měly by naplnit literu zákona(předpisů apod).

Odpovědět

14. 1. 2021 (09:29)  –  Pavel Šebelle

0
0

Mělo by se načrtnout několik variant a ty pak projednávat postupně s lidmi a hledat dobré řešení a příp. je upravovat, i třeba s nějakým hlasováním nebo anketou.

Pane Medek nevěřím, že "odborné" poroty a nezávislý odborníci jsou zárukou dobrého řešení. Ono dneska najít odborníka v této oblasti je problém a oni ti nezávislý odborníci jsou často jen kamarádi co si přihrávají kšefty a ocenění. Často ani nejsou skuteční odborníci, jak dokazují přeložené návrhy v Písku. Architektonické soutěže bez projednání občanů jsou jen vyhozené peníze a je to silné korupční prostředí.

Odpovědět

14. 1. 2021 (22:21)  –  Michaela Šťastná

0
0

Na poctivé vykreslení projednání tohoto bodu tu není místo, ale na druhou stranu doporučuji všem si debatu pustit na videozáznamu, který bývá do týdne k dispozici na webu města.

Vytrhnu z celého bodu závěr, zastupitelé tuto studii jako podklad pro územní studii schválili.
A já dnes nemám chuť to víc komentovat, chci mít klidné spaní.

Odpovědět

17. 1. 2021 (12:31)  –  Michaela Šťastná

0
0

Když už sdílíte článek tenhle článek, neuvádějte jej mylnými informacemi.
>>>> <<<<
Voda a zeleň v Písku Veřejná skupina – úvod:
Podívejte se i na návrhy zeleně….P.S prostor pro vyjádření se k návrhům tu byl velký….
>>>> <<<<
Je naivní se domnívat, že územní studie bude obsahovat tyto návrhy zeleně hrubopisu, nebo úpravy podle nějakých vyjádření.

Odpovědět

25. 1. 2021 (16:47)  –  Michaela Šťastná

0
0

Diskuze, která se rozvinula pod sdílením tohoto článku na FB spolku Voda a zeleň jen dokresluje obsah tohoto článku, ale i těch dříve zveřejněných na téma kasáren.
Já také nesouhlasím s tím, že prostor pro vyjádření se k návrhům byl dostatečný, nesouhlasím s argumenty členky pracovní skupiny diskutující v debatě, nesouhlasím s tím, že tohle řešení, resp. tato studie byla tou nejlepší a nejvhodnější pro zadání změny v územním plánu.

Dokonce si myslím, že z těch šesti studií, které byly pro město vypracovány v minulosti je tou nejslabší.
Dokonce si myslím, že současní zvolení se tohoto úkolu (vymyslet budoucí podobu kasáren) s dosahem do daleké budoucnosti nezhostili dobře, nebo se stoprocentním nasazením. Je tahle studie opravdu odrazem toho, jak mají kasárna vypadat, jako součást města?

A protože se to jeví tak, že iniciativu za zvolené plně převzala pracovní skupina, která ani nedbala a nedbá usnesení zvolených, je třeba si připomínat i tuto skutečnost, protože činnost pracovní skupiny nebyla ukončena.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.