Přihlášení

Komentář k AD: Zcivilizujeme Písecké hory?

4. 1. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (19) | Vaše názory

Omlouvám se, že příspěvek není umístěn v diskuzi pod AD: Zcivilizujeme Písecké hory?, nešlo by použít vložené odkazy. Paní Šťastná se neurazí, jak se píše v textu, paní Šťastná se i s podobnou reakcí setkává, a pro tento případ zvolí reagovat diskuzí. Pokusím se „vysvětlit“, proč píšu o drancování Píseckých hor a proč mi stojí za to reagovat na příspěvek. Vynasnažím se, aby moje „vysvětlení“ objasnilo má tvrzení, aby nebylo bráno jako nějaká obhajoba.

 

Protože v Písku je málo míst vhodných ke koupání, je zásluhou současných radních, že nechali upravit rybníky U vodáka. „

   Rybníky U Vodáka nejsou určeny k tomu, aby se v nich lidé nebo jejich psi koupali. Nejspíš k tomu není určen ani jeden rybník v majetku města. Naši radní rybníky pronajali, tím se zasloužili o jejich znečištění a potom jen napravili svou chybu tím, že rybníky chovatelům ryb přestali pronajímat. Zásluha nula nula nic, jen náprava stavu, kdy byly rybníky pronajaty k nevhodnému způsobu – chovu ryb. Udělat z místa U čtyř rybníků rekreační lokalitu, popírající smysl Píseckých hor, to je záměr současných radních.

 

Nyní je voda čistá, byly provedeny jen malé úpravy břehu a 2 nové lavičky.… Je pravda, že někteří zastupitelé plánovali přebudovat okolí rybníků na zábavní park s různými atrakcemi, ale k tomu zřejmě nedojde pro nesouhlas místních obyvatel.“

Co na to říct? Ve dvou větách se popře v nich napsané.

   Předně chci znovu poděkovat všem obyvatelům Písku, kteří došli na besedu U Malířských vyjádřit svůj názor na na nápad třetího místostarosty na zcivilizování lokality U Vodáka, i všem ostatním, kteří poté napsali své připomínky na odbor životního prostředí, který se záměrem zabýval.

   Nebýt těchto občanů z celého města, nevypadalo by to u rybníků tak, jak to dnes vypadá, a nebýt medializace, stalo by se to, co bylo v plánu města. Nezůstalo by jen u laviček a odbagrovaném, zapískovaném břehu rybníka, to znamená, že jedině zásluhou občanů a jejich reakce na záměr zůstává lokalita v této podobě. Nesouhlas místních obyvatel nebývá tím, co zastaví plány některých zastupitelů.

   Zásluhou občanů se neprosadil záměr města a já jsem za to velice ráda, přesto zůstává nevyjasněno, proč byl záměr vůbec zpracován a prosazován a proč se dál pokračuje salámovou metodou v jeho realizaci, nejen U Vodáka. A to si zaslouží pozornost, proto o tom již poněkolikáté píši.

 

město plánuje nákladnou výstavbu cesty pro pěší, souběžnou se silnicí na Živec Jestli je to pravda, tak to si museli vymyslet lidé,“

   Proč by to nemělo být pravda? Zastupitelé na to schválili finance, odbor ŽP zadal zpracování projektu firmě Green engineering s.r.o. za 108 900,- Kč, proč bych si to měla vymýšlet? A vysvětlení, proč se má tato nová stezka vybudovat podal vedoucí odboru ŽP a bylo zde již zveřejněno! Viz: Tisková zpráva č. 61 ze dne 08.06.2018 – Chatu Živec v Píseckých horách, oblíbený cíl výletníků, čeká oprava. Rada města na svém červnovém zasedání schválila návrh zadání veřejné zakázky na stavební úpravy a přístavbu chaty. „Rekonstrukce se týká pokojů se společným sociálním zařízením, které budou přestavěny na pokoje s příslušenstvím. Dále je navržena úprava provozního a dispozičního řešení tak, aby bylo v souladu se současnými požárně bezpečnostními a hygienickými požadavky,“ informuje místostarosta Josef Knot. https://www.mesto-pisek.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=12075&id=22449&n=chatu%2Dzivec%2Dcekaji%2Dstavebni%2Dupravy http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/u-vodaka-to-zacina

61 TZ Chatu Živec čekají stavební úpravy; 100 TZ Chata Živec; 114 TZ Chata Živec je uzavřena;

 

Rekonstrukce chaty Živec byla nutná kvůli špatnému technickému stavu budovy, to, že je nabarvená na růžovo, se mi také nelíbí“

   Neproběhla rekonstrukce, proběhla přestavba turistické chaty Živec na penzion. O nutnosti přestavby lze polemizovat a důvodem nikdy nebyl špatný technický stav budovy.

Nevadí mi, že je turistická chata růžová, vadí mi, že se z ní stal penzion, ke kterému je povolena autodoprava bez omezení v území Píseckých hor, tedy Přírodního parku. https://www.mesto-pisek.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=12075&id=27519&n=na%2Dzivci%2Dpokracuji%2Dstavebni%2Dprace

http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/navrzeny-vjezd-motorovymi-vozidly-do-piseckych-hor-vsem-navstevnikum-chaty-zivec-a-strelnice

 

Podle pisatelky má město v plánu nákladnou výstavbu dalšího hřiště u chaty Živec. Neumím si představit, kde má být, není tam místo.“

   Pisatelka jen zprostředkovala plán města, správně by tedy věta měla znít – Podle plánu města – a navazovalo by usnesení zastupitelstva města, které již schválilo rozšíření výstavby hřiště u chaty Živec. Místo tam je, stačí vykácet kus lesa.

 

Autorka se zmiňuje o hlučných oslavách v Bílém domě. … ale určitě jsme nedělali takový kravál, abychom rušili obyvatele okolních obcí.“

   Bejvávalo, zkuste se zeptat v okolních obcích, jak probíhají oslavy v Bílém domě a kam až je oslava slyšet. Určitě neznamená opravdu.

   Já nepopisuji doby minulé, popisuji dobu současnou, a zvukovou kulisu noční a ranní produkce z oslav zachytili a zveřejnili obyvatelé okolních obcí sami, třeba prostřednictvím Facebooku. Neznamená, že když si někdo myslí, že dříve hluk z Bílého domu nikoho nerušil, že tomu tak bylo a hlavně – že je tomu tak i dnes.

 

Na střelnici jsme nejeli přes lesy, nýbrž jsme to objížděli po silnici …. Jestli někteří účastníci jeli přes les, to samozřejmě nevím,“

   Tak já na střelnici v životě nebyla, ale zachytila jsem dohady o provozu střelnice už v minulosti, nejen ohledně dopravy ke střelnici. Informaci o tom, že na místo jezdí účastníci akcí (závodů) lesem přes Písecké hory (vnitřkem Přírodního parku) mi sdělil vedoucí odboru ŽP: „… Výrazně se zvýšila i frekvence vozidel jedoucích z Písku na Živec, popř. dále na střelnici Lesů města Písku. Asi se shodneme se na tom, že se jedná o úzkou asfaltovou komunikaci, kde není bezpečné míjení chodců, cyklistů atd. s vozidly, a proto je snahou tyto účastníky provozu dobrovolným způsobem vést po souběžné lesní cestě, vedoucí lesním porostem cca 100 až 200 m od asfaltové komunikace …“

http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/u-vodaka-to-zacina

Značky, šipky, nebo ukazatele, nejsou rozhodujícím faktorem pro to, kudy se ke střelnici jezdí. A jezdí se k ní přes Přírodní park.

V září zde 88 střelců a střelkyň včetně reprezentantů soutěžilo celý víkend (25-27.9.). To už je něco aut.

K parkovišti – parkoviště v Přírodním parku (?) … už tam jsou, netřeba dalších.

 

   Paní Ludmila Kálalová píše: „ Protože se jedná o závažné věci, ke kterým by se mělo vyjádřit více lidí včetně zastupitelů, posílám svůj příspěvek také do Píseckých postřehů“. – Nic proti rozšíření povědomí občanstva, ale čtenáři PP nemají k dispozici žádný z mých příspěvků k Píseckým horám, ani ten poslední, na který zde autorka reaguje, ale jedná se opravdu o osvětu? „… Paní Šťastná se možná urazí, ale její tvrzení, že současná radnice drancuje lesy a že chce přeměnit přírodní park na lunapark, se mi zdá přehnané. Vypadá to jako politický boj proti některým představitelům města.“ Neurazím se, divím se. Nadále si myslím, že současné vedení města drancuje Písecké hory – Přírodní park a chce zde vybudovat rekreační rezort, který do Přírodního parku nepatří.

   Je důležité uvést pro čtenáře PP větu: Vypadá to jako politický boj proti některým představitelům města.“ ? Není to vyjádření názoru, ale konstatování … ale co, já to ustojím.

Vypadat to může jak chce, vzhledem k tomu, že nejsem politicky angažovaná, o politiku zde nejde.

   A už vůbec nejde o boj, nebojuji s nikým, natož s některými představiteli města. Upozorňuji na nešvary, které nám ve městě kvetou jako o závod, na prosazování individuálních libůstek některých zvolených ve vedení města, na zneužívání moci. Upozorňuji na vzniklé důsledky těchto realizovaných mocenských libůstek, nebo, když se zadaří, na možné důsledky. A u kterých je téměř vždy plátcem město Písek.

   A upozorňuji především na nevratné zničení velké části Přírodního parku Písecké hory, to přece není boj, to je právo každého z nás na zachování životního prostředí ve stavu, k jakému je určeno.

 

P.S. https://www.mzp.cz/cz/rybnik_definice

0
0

Diskuze k článku +

5. 1. 2021 (11:14)  –  Michaela Šťastná

0
0

Nikdo z těch, co označují paprče k příspěvku se neujal toho, aby mi vytkl chybu, kterou jsem při vkládání odkazů v článku udělala. Buď jen dávají paprče a nečtou, nebo …

Tohle patří o odstavec níže: Viz: Tisková zpráva č. 61 ze dne 08.06.2018 – Chatu Živec v Píseckých horách, oblíbený cíl výletníků, čeká oprava. Rada města na svém červnovém zasedání schválila návrh zadání veřejné zakázky na stavební úpravy a přístavbu chaty. „Rekonstrukce se týká pokojů se společným sociálním zařízením, které budou přestavěny na pokoje s příslušenstvím. Dále je navržena úprava provozního a dispozičního řešení tak, aby bylo v souladu se současnými požárně bezpečnostními a hygienickými požadavky,“ informuje místostarosta Josef Knot. https://www.mesto-pisek.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=12075&id=22449&n=chatu%2Dzivec%2Dcekaji%2Dstavebni%2Dupravy 61 TZ Chatu Živec čekají stavební úpravy; 100 TZ Chata Živec; 114 TZ Chata Živec je uzavřena;


A naopak tohle patří o odstavec výše:
http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/navrzeny-vjezd-motorovymi-vozidly-do-piseckych-hor-vsem-navstevnikum-chaty-zivec-a-strelnice


Jistě, je to má chyba, kterou jsem udělala při vkládání odkazů a netrefila se do správného odstavce, a ačkoliv má příspěvek v tuto chvíli 222 zobrazení, nikdo mě neopravil, opravím se sama.

Odpovědět

11. 1. 2021 (23:58)  –  Mgr. Beáta Tisucká

0
0

Paní Šťastná,
co se týká "zcivilizování" Píseckých hor, aktivit u rybníků a, jak zkrátka trefně píšete, o snaze udělat z chráněného přírodního území rekreační rezort, tak mi mluvíte z duše. Chci Vám jen tímto vyjádřit podporu a díky za to, že se tím zabýváte, že přinášíte spoustu informací, které by se třeba občan nedozvěděl, že z mého pohledu vedete s zastupiteli a městem věcnou, inteligentní diskuzi, že máte argumenty, že většinu dokládáte. Že spojujete a předkládáte minulá tvrzení, rozhodnutí a vyjádření různých lidí s těmi současnými, dáváte věcmi vedle sebe, do souvislosti, že pokládáte kritické a oprávněné otázky a že jste, jak vnímám, asi často dost nepříjemným a nepohodlným zrcadlem a kontrolou (v tom dobrém a pravém mediálním smyslu) toho, co dělají námi zvolení lidé ve svých úřadech. Reakce vedení města bývá často tristní, mlžná, nic nevysvětlující, odmítavá i zavádějící. Sleduju ten badminton už dlouho a nabyla jsem dojmu, že se kolem těch hor opravdu děje spoustu nekalých, neotevřených věcí, které si tak pěkně někdo lobbuje, přihrává spřáteleným firmám a že si opravdu někdo prosazuje své postranní záměry a celé to vážně neslouží k nějakému dobrému hopsodaření, dobře promyšleným investicím, ochraně přírodního území a citu pro svěřené hodnoty přírodního charakteru. Ta základní idea, jak se ty hory civilizují, co a jak se buduje a staví, ten přístup mi přijde od základu špatně položen. Kdo to na městě vymýšlí, nevím, ale určitě nemá v prioritě to, jak cenné je to území, jak by se s tím mělo pracovat, a co vyzdvihovat… Napadá mě spousty dalších způsobů, jak by se s chráneným územím dalo pracovat, kultivovat náš vztah k němu, docenit ho, mít před tím respekt a úctu. Mezi to rozhodně nepatří třeba to, kolik aut nyní bude jezdit přes les, další hřiště, nebo pro mě dost nepovedená rekonstrukce, či co to bylo chaty Živec. Chata Živec měla svůj duch, tradici chaty a to něco růžového, co je z toho dnes, to mi připomíná spíš typ veřejného domu od hraničního přechodu Folmava ;), je to šílené, vůbec se to do lesa nehodí. Proč se za ty miliony neudělala nějaká vkusnější podoba, proč to nevypadá prostě jako lesní turistická chata z 30. let a na této hodnotě se nestaví, proč se z toho zase dělá ten paskvil? Za ty peníze je to velká ostuda, do krásného lesního prostředí nehodící se, neestetické. Nechápu, co se tím zamýšlelo a proč se ty peníze neinvestují lépe, s nějakou úrovní? Proč se vymýšlí nové hovadinky, dělá se něco jen aby se asi dělalo, proinvestovalo, prodotovalo, ale bez dobrého promyšlení, vize, kultivace. Osvícení lidé v jiných městech ví, že není třeba za každou cenu budovat něco nového, co není třeba, ale je často mnohem smysluplnější stavět na hodnotách našich předků, na tom, co se osvědčilo, na tradici a třeba ji trochu upravit pro současné podmínky. V tom je to největší umění, umět dobře navázat, hospodařit, pečovat, važit si těch hodnot, co nás přesahují a máme je tu, třeba právě přírody, nebo architektury, nějakých historických skutečností, genia loci a umět s tím pracovat a vhodně oživovat, vytahovat tu podstatu pro současné lidi. Od toho si volíme na město odborníky, od toho tam sedí rady, zastupitelé, komise apod. Já jsem si to aspon vždy takhle myslela, ale pozorování naší písecké mikropolitické scény mě tedy dlouhodobě vytrhuje z omylu a pochopila jsem, že se jedná podle úplně jiných kritérií…Tak už jen s vírou zbývá než vyhlížet lepší zítřky, změnu poměru sil a některých záměrů….BT

Odpovědět

12. 1. 2021 (14:25)  –  Michaela Šťastná

0
0

Víte, každý kdo je chválen, bývá navýsost potěšen a nepopírám, že každá, tedy i neveřejně vyslovená pochvala mi dělá radost.
Nejen pro pochvalu samotnou, ale pro ten fakt, že moje"vidění" věci má i někdo jiný, že to vidí stejnou optikou, proto mám radost.

Nejen u dědictví Píseckých hor a naplnění obsahu pojmu Přírodní park je velice důležité, abychom si je plně uvědomovali a hlavně, abychom je nezdevastované předali potomkům s tím, že i oni budou chápat jejich význam v této podobě.
I já pevně věřím, že je čas na změnu, že je potřeba vyměnit konzum za rozum, a že se to povede i v Písku.

Nejsem zpátečník, nechci vracet doby minulé a rochnit se v přežitém. Písecké hory a příroda obecně je věc nadčasová, svým významem platná v minulosti, současnosti i budoucnosti stejným a především nenahraditelným významem i pro lidi.
A myslím, že je naší povinností pokračovat v udržení Přírodního parku v co nejméně změněné podobě a zabránit tomu, aby tuto podobu byznys a konzumní život společnosti nenávratně poškodili.

Odpovědět

12. 1. 2021 (18:32)  –  Mgr. Beáta Tisucká

0
0

Přesně tak, také bych si přála uchovat to cenné, co máme k tom kuse přírody nad Pískem a to opravdu neberu nijak zpátečnicky ( to by musela být zpátečnická i muzea a CHKO ;) ). V Píseckých horách jsou mnohá zajímavá místa i z hlediska historie, archeologie, dalo by se s tím krásně pracovat v různých naučných projektech, tabulích, pohrát si s tím a tak zvýšit třeba jejich atraktivitu. Ale cestu opravdu nevidím v tom tam stavět další lanové parky, hřiště a výraznější úpravy. Je to ale vždy o lidech, kteří o tom rozhodují, o jejich zaujetí, nebo nezaujetí, o jejich schopnostech, nápadech a nastavení aj.
Myslím, že je více lidí, kteří takto uvažují a k Píseckým horám mají podobný názor. Netvrdím také, že všechny úpravy tam jsou špatné, ale vidím tu celkovou tendenci a ta se mi nelíbí…Čas na změnu je určitě, ale to by už bylo na delší povídání. Chtěla jsem především vyjádřit Vám podporu, za info, které přinášíte a otázky, které městu kladete a že s Vámi v mnohém souhlasím…Přeji ostré a bystrozraké novinářské pero i do nového roku, hlavně hodně zdraví a at se daří dobře i Píseckému světu a má hodně spokojených čtenářů…:)

Odpovědět

12. 1. 2021 (20:16)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ještě jednou díky ;-).
K přání pro Písecký svět a jeho čtenáře se ráda připojím.
Jen malinkou poznámku. Já nejsem novinářka a s určitostí na 99% se jí ani nestanu.

Odpovědět

13. 1. 2021 (15:15)  –  Beáta Tisucká

0
0

Aha, tak to se omlouvám :), tak třeba pisatelka :)). Hlavním je, že mi rozumíte :)

Odpovědět

13. 1. 2021 (18:50)  –  Michaela Šťastná

0
0

:-)

Odpovědět

26. 1. 2021 (12:58)  –  Viktor Hnyk

0
0

Dobrý den, jak bylo v článku uvedeno, že současná radnice drancuje lesy, tak si myslím, že současná radnice nedrancuje jenom lesy, ale hlavně rozpočet města. Totálně přeplacený plavečák, plánovaná stavba opěrné zdi v Zeyerově ulici za 22,5 milionů korun (cca 100 m dlouhá zeď – vychází metr zdi na 225 000?), rekonstrukce parku na Husově náměstí za 30 milionů (to jako vážně???), oprava lávky za 40 milionů (dražší než nová lávka u Václava) a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Potom se nedivme, že nejsou finance na výstavbu parkovacích domů, na odvoz odpadů, na úklid chodníků apod. . Mám pocit, že současní radní (Vanžurová, Trambová, Hladík a spol.) si z lidí dělají srandu a zkoušejí co všechno si mohou dovolit.

Odpovědět

26. 1. 2021 (16:25)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Jestli při rekonstrukci lávky zachovají nýtovou konstrukci, kterou dnes už prakticky nikdo dělat neumí, vůbec se nedivím, že cena přesáhne cenu novostavby.

Odpovědět

26. 1. 2021 (14:18)  –  Michaela Šťastná

0
0

Já s vámi souhlasím.
Kdyby mi šla vyčíslit cena za ničení lesů Píseckých hor, připsala bych ji také. Myslím cenu morální, nehmotnou, cenu, jakou pro nás příroda má a která se na peníze těžko přepočítává.

Zeyerova ulice je jeden z tichých, ale velkých pomníků města, kde se zájem města na rekonstrukci bude procentuálně vyjadřovat velice špatně, zatím to vypadá, že se nejvíc vychází v ulici vstříc stavebníkovi bytových domů, a pro jeho potřeby se rekonstrukce hlavně dělá.
Nejen opěrná zeď, ale i podivně řešené parkoviště a navazující komunikace, to má spolknout ty miliony. Plánek nemám po ruce.

Park na Husově náměstí je mi také záhadou, obzvlášť když jen projekt stál přes milion a další za 235 345 Kč je objednán – v parku bude VODNÍ HŘIŠTĚ !!

Peněz je dost, jde jen o to, na co se vydávají, to je pravda už několik let.

Odpovědět

26. 1. 2021 (16:22)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Tuší se, jak bude vodní hřiště vypadat? Kdyby to bylo podobné tomu, co vybudovala Praha 9 v Parku Přátelství, vůbec by mi to nevadilo – tedy až na těch 30 milionů.

Odpovědět

26. 1. 2021 (16:47)  –  Michaela Šťastná

0
0

Někdo to asi tuší, já nee.
Vzhledem k tomu, co se kolem parku už za poslední léta stalo, jsem nečekala ani PD na park za milion, ani dodatečnou PD na vodní hřiště a PD na zavlažovací systémy- poslední dvě se platí nad ten milion.

A jestli se zadávala PD na vodní hřiště teprve na sklonku loňského roku, tak to bude novinka, nebylo v plánu v minulosti, nevím, na čí podnět se má v parku budovat. Za čí peníze jasné je.

Nevím, jak vypadá to hřiště v Praze, nedovedu posoudit, jestli se hodí do tohoto parku, očekávám, že hotové projekty budou představeny veřejnosti. Protože je to palba za stávající park, u kterého se předpokládá stálá údržba apod.

Ale já jsem v pohledu na parky hodně konzervativní a prvky podobného tipu mi "nevoní".

Odpovědět

26. 1. 2021 (19:23)  –  Luděk Blaha

0
0

Ten 'vodní park' na pražském Proseku má rozlohu asi 7 ha. Park na píseckém Husově náměstí 0,7 ha.
Pokud by tu mělo být něco vodního, pak tedy parčík s fontánou. Viz
https://bit.ly/3ppkMcM

Odpovědět

27. 1. 2021 (10:18)  –  Viktor Hnyk

0
0

Ani bych se nedivil, že to je na podnět paní místostarostky, která na Husově náměstí bydlí. Myslím, že se i bude snažit, aby byl zrušen ten zákaz vjezdu podél školy, aby se dostala autem až před svůj dům. Kde už úplně běžně parkují jejich auta za tolerance policie. Asi pro ni a jejího manžela zákony neplatí.

Odpovědět

27. 1. 2021 (10:21)  –  Viktor Hnyk

0
0

Pane Blaha za tu cenu 30 mil. bez DPH tam možná bude nějaký bazén. Jinak si tu cenu neumím představit.

Odpovědět

27. 1. 2021 (10:27)  –  Viktor Hnyk

0
0

A ještě jedna poznámka. Doufám, že v Písku funguje (hlavně asi z řad opozice) nějaký kontrolní mechanismus, aby nedocházelo k drancování veřejných financí a že všechny výdaje jsou kontrolovány a ceny porovnávány s cenami obvyklými. Aby někdo nemohl zneužívat svých veřejných funkcí. A že někdo nese osobní odpovědnost v případě nějakého pochybení.

Odpovědět

11. 2. 2021 (13:08)  –  Martin Špírek

0
0

Omluva za delší příspěvek, navíc tématicky vůbec nesouvisející s článkem. Ale když se tady rozjela diskuze k parku na Husově nám. … Jako bývalý petent mohu osvětlit, že plán na malé vodní hřiště je v textové části studie * popsán:
…stávající studna je v návrhu využita pro vytvoření malého vodního parku s ruční pumpou a herními prvky v dlažbě (využívá přirozený spád terénu směrem ke škole)….
Půdorysně orientačně např. str.36 + obecná fotoilustrace str.43. To bylo vše.

V petici k parku (5/2014) bylo pro nás nějaké podrobnější probírání mini vodního hřiště naprosto nepodstatné, takové „drobnosti“ jsme se pochopitelně vůbec nevěnovali.

Po veřejné „besedě“/prezentaci záměru revitalizace jsme zareagovali (radnice požadovala zpětnou vazbu) a k tomuto konkrétnímu uvedli: „Obnova studny a mini vodní hrátky jsou velmi hezké záměry. Těšíme se na podrobnější zpracování. (refer.provedení nábřeží Kadaň, ZOO Norimberk atp.)"

V upravené studii – návrh funkčního využití parku č.II (7/2016) je prvek vodního hřiště stále pojednán jen jako zvýrazněný oranžový oválek = bez nějaké detailnější specifikace…

V dubnu 2019 připravil odbor ŽP jasnou zadávací dokumentaci k zakázce na zpracování realizační PD akce „Revitalizace parku na Husově náměstí“. A součástí podkladů této klíčové a velmi podrobné zad.dokumentace byla i projednaná/upravená studie.
(také nerozumíme PROČ je dětské hřiště uvažováno do realizační PD rovnou, ale vodní hřiště valí úplně samostatně?)

Takže shrnuto.
Léta běží, ale k této určitě zajímavé atrakci zatím vůbec nic netušíme, nevíme, neznáme. Nu což, třeba bude nakonec milé překvapení? Snad bude provedení z odolných prvků v ANTIvandalském provedení. Opravdu se MOC těšíme na jakýkoli pozitivní posun ;-)

PS: určitě zveřejníme článek, který by celou tuhle (skutečně bohužel nekonečnou) anabázi přípravy revitalizace parku chronologicky zrekapituloval vč. pohledu bývalých petentů.

* studie viz odkaz https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=7782

Odpovědět

14. 2. 2021 (13:20)  –  Michaela Šťastná

0
0

Díky za detail, který veřejnost nezná.
Projektová dokumentace k vodnímu hřišti má být odevzdána do posledního března, pak se nejspíš stane součástí celkového projektu parku.
V té době by měla být celá rekonstrukce parku představena veřejnosti na veřejném projednání, na které se všichni těšíme. Věřím, že nám bude projekt srozumitelně představen a budeme moci posoudit, nakolik se ten název vodní hřiště shoduje s návrhem, nebo co vlastně to vodní hřiště je.

Odpovědět

27. 1. 2021 (11:43)  –  Michaela Šťastná

0
0

Je to sice určeno panu Blahovi, ale pozor, oněch 30 milionů je v rozpočtu jen na park, vodní hřiště není zahrnuto, nebylo součástí PD.
Já se tak domnívám, že hřiště se bude platit extra.

Co se kontrol dotýká, jsem na pochybách. Kontroly, které jsou provedeny pravidelným auditem města jsou zveřejněny, kontroly, které provádí kontrolní výbor jsou také zveřejněny a na jejich základě neproběhlo žádné řízení. Leda nějaké utajené.

V minulosti tu určité pokusy o kontroly byly, ale spíš v rovině –> já na tebe vím tohle a tak skákej podle mě, o jiných, kde by došlo na šetření nebo snad na žalobu, o těch nevím.
Jediná, toho druhu, byla žaloba u kasáren, ale ta se spíš soustředila na navrácení majetku, než na vyrovnání se s těmi, kdo město o ten majetek připravil. Nebo se pletu?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.