Přihlášení

V Semicích změna ÚP neproběhne

4. 10. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Poslední zářijový den zasedalo zastupitelstvo města. Mezi jinými body byl předložen bod na zrušení přijatého usnesení, kterým zastupitelé schválili pořízení změny územního plánu, o kterou požádala místní firma pro záměr přestavby nemovitosti v Semicích. Firma se rozhodla vybudovat v Semicích penzion s restaurací a školící středisko. Záměr v podobě projektu získal stavební i územní povolení. Ovšem firma se rozhodla navýšit ubytovací kapacitu penzionu, což platný územní plán nepovoluje.

   Jak již bylo popsáno, jediným uvedeným důvodem pro tak závažný úkon, jakým změna v územním plánu je, byl záměr navýšit počet lůžek v penzionu z dvaceti možných na čtyřicet. Důvod marginální, slovy našich politiků, přesto zastupiteli podpořený, bez ohledu na všechna rizika, která změna do Semic mohla přinést.

   A právě z obav o budoucnost středu Semic se rozhodlo na 160 občanů protestovat podepsáním podpisových archů proti změně územního plánu z tak marginálního důvodu žadatele, ale s vážnými důsledky v budoucím vzhledu obce a životního prostředí v sousedství jejich domovů, kterou zastupitelé podpořili. Zastupitelé se v červenci nedokázali rozhodnout, zda své usnesení revokovat a občané tak svůj požadavek zaslali k projednání na srpnové zasedání zastupitelstva. Na toto zasedání však nebyl požadavek občanů zařazen, prý proto, že žadatel od své žádosti ustoupil. O věci se tak rozhodovalo jako o stažení žádosti žadatele o změnu územního plánu až v září, a zastupiteli byla žádost přijata. Mlčky, bez komentářů.

   Komentář si zaslouží ovšem samotná žádost žadatele. Formulace výčtu důvodu je sama o sobě až neuchopitelná, ale pokud to shrnu, žadatel staví svoje odůvodnění na nehmatatelných vlastních pocitech, navíc se domnívám, že výčet uvedených tvrzení jsou víceméně domněnky a nepravdy.

Nabízím onu žádost k posouzení čtenářům tak, jak byla přiložena v materiálech pro zasedání ZM, najdete ji na straně 3 v přiloženém dokumentu, přečtěte si ji, prosím, pozorně, protože ani videozáznam, ani zápis ze ZM její obsah nerozebírají.

  Nečetla jsem dosud takto stylizovanou žádost o odstoupení od požadavku, pomalu se text dá označit jako hanopis. Fascinují mě obraty v textu, jako označení změny ÚP za malou změnu, copak změna venkovského typu bydlení na komerci je malá, nebo zachování semického centra, jak uvedl jeden zastupitel na zasedání ZM k zachování venkovského rázu staveb, že projekt je kromě průčelí taková moderna, sklo a železo, copak projekt záměru nemění semické centrum? Žadatel tak nějak z textu vynechává, že změnou ÚP by prospěl především sobě výdělkem na požadované kapacitě ubytování v penzionu.

   Většina textu obviňuje občana a jeho podporovatele ze skutků, které se nestaly (poškození podnikatelského záměru, pustil do hotového stavebního povolení pomocí svých žádostí a dovolání) a z činu vkládání pocitů nebo emocí do jiných občanů obce (netuším, jak lze osobou do jiné osoby vložit zlost, váhavost, nebo nenávist, žadatel v tom má jasno a píše, že se to i stalo!). Žadatel ve svém textu dokonce zhmotňuje svou vizi o tom, že občan vytáhne své charakterní lži, což netuším, co tohle slovní spojení znamená a nejspíš nejsem sama. Potom se žadatel na lži a nepravdy odvolává ještě v souvislosti se svou prací, ani tohle zcela nechápu.

   Co však chápu zcela, že toto odvolání žádosti na změnu ÚP je plné pomluv ze strany žadatele směrem k občanovi. Celá záležitost je od samého začátku zvláštní, byl porušen zákon o obcích, zastupitelé prohlašovali, že změnu podpoří jen kvůli známosti se žadatelem nebo pro žadatelovu činnost v oblasti podnikání, a tito zastupitelé se nezabývali podstatou, tedy vlivem změny ÚP v místě, tedy v obci a ignorovali městem vyžádané vyjádření zhotovitele ÚP, cituji: Z uvedeného vyplývá, že uvažovaná změna není akceptovatelná z hlediska koncepce platného územního plánu a principů územního plánování obecně.

 

   Zastupitelé se touto změnou zabývali na zasedáních ZM celkem 4x. Podle mého názoru zcela zbytečně. Už při prvním projednání měla být žádost zastupiteli zamítnuta, všechny důvody jsou již popsány v http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/zakony-se-u-nas-dodrzovat-nemusi a .http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/zastupitele-otevrene-zvyhodnili-podnikatele . To bychom ovšem u zastupitelů očekávali nestranné rozhodování o předmětu projednávaných bodů. Bohužel, někteří zastupitelé rozhodují podle jiných parametrů, a to se odráží i v životě obyvatel města. Abych byla spravedlivá, ne všichni zastupitelé se změnou ÚP souhlasili, což je jim ke cti.

   V tomto případě by zastupitelé změnou ÚP do budoucna natrvalo změnili přímo a nepřímo uspořádání obce Semice, některým obyvatelům by zničili životní prostředí jejich stávajících domovů a to jen pro rozmar podnikatelského záměru žadatele.

Poděkování patří všem občanům, kteří svým podpisem vyjádřili nesouhlas se změnou ÚP, na rozdíl od zastupitelů svými podpisy chtěli dosáhnout zrušení usnesení zastupitelů a jsem přesvědčena o tom, že jejich cílem nebylo jen získáí osobního prospěchu, ale prospěchu pro obec. Vážím si všech, kterým není lhostejno, v jakém prostředí žijí oni, budou žít jejich děti, kde zachování venkovského rázu je prioritou.

 

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

5. 10. 2021 (14:19)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pravda, i tenhle článek sem patří, jak jsem byla jemně upozorněna kritikem toho článku, kterému vadí, že "o tom píšete furt dokola" tak to sem doplním pro jeho radost. :-) :-)

http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/zruseni-zmeny-v-uzemnim-planu-v-semicich

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.