Přihlášení

Požadavky obyvatel sídliště M. Horákové na Město Písek a jejich nápady na zlepšení sídliště

25. 2. 2020 | Pavel Šebelle | Diskuze (1) | Životní prostor

Uvádím zde nejnovější verzi, zatím shromážděných, požadavků obyvatel ze sídliště M. Horákové na město Písek a další jejich nápady na vylepšení sídliště. Vše bude diskutováno na setkání obyvatel 28.2. 2020 v Olympii v 17 h, s předložením možných návrhů jak tyto náměty místních realizovat. Myslím si, že požadavky nejsou přehnané, ani finančně náročné. Sídliště má cca 1200 obyvatel, město písem má rozpočet 1 mld. Po odečtení režie zbývá cca 600 mil Kč, to je na 100 obyvatel 2 miliony, na sídliště tedy připadá 24 milionů, město by mohlo bezproblémů každý rok investovat 1/3 tedy 8 milionů do sídliště.

NAVAZUJE NA PŘÍSPĚVEK Z 20.2.2020: 

           Jak by mohl vypadat vnitroblok za Olympií

Požadavky výborů SVJ a občanů ze sídliště  M. Horákové  na Město Písek

 1. Aby se v zimě udržovali všechny chodníky a trasy v majetku města.
 2. Investovat do stávající vybavenosti a zeleně, včetně  její lepší údržby a závlahy zeleně
 3. Místo vyšlapaných pěšin udělat alespoň úzké chodníčky.
 4. Udělat nové  chodníky před domy, které jsou dnes rozpadlé, a které to budou chtít např. MH 1648-1650
 5. Udělat bezbariérový přístup k domům 17. Listopadu 1703 a 1704, 1717 a 1718
 6. Dát lavičky k domům, které je budou požadovat, např. za dům MH 1710 a 1711 dát 2 lavičky
 7. Navýšit kapacitu parkovacích ploch na sídlišti šetrně vůči zeleni a vsakování vody
 8. Zajistit přístup k domům pro sanitní vozy, např. před domem MH 1708-1711 rozšířit kolmé chodníky na ulici, aby sanitka příp. stěhováci  nerozjížděli trávu (konzultovat se záchrannou službou)
 9. Před 1648-1653 udělat plochu na krátkodobé zaparkování auta, nyní se rozjíždí tráva. Už v roce 2010 občané dávali požadavek, do dnes neprovedeno.
 10. Řešit přístup chodců po  komunikaci od Olympie k domům MH 1648-1653, chodník končí před zatáčkou, řešit chodník, příp. zpomalovací hrby, zatím je jediný přístup po chodníku, ze středu sídliště, který se v zimě neudržuje
 11. U výměníku udělat na rozježděné hlíně 5 zpevněných parkovacích stání
 12. Řešit i s hasiči přerostlou zeleň v bezprostřední blízkosti domů (u požárů bytových domů brání stromyzásahu hasičů a musí se při zásahu kácet, to prodlužuje zásah a ohrožuje život i majetek obyvatel).

 

Nápady a návrhy na zlepšení sídliště

 1. Řešit prostor před Olympií, lepší využití tohoto prostoru. Před zastávkou MHD je nebezpečné šikmé parkování v Harantově ulici. Je zde potřeba rozšířit parkování pro restauraci Olympie, Harantovku a domy 1725-1727.
 2. Zřidit funkci správce pro sídliště. Místní člověk, který by se na DPP staral o pořádek na sídlišti, uklízel kolem popelnic, komunikoval s občany a městem příp. technickými službami atd.), za 5000 Kč/měs, může takový člověk věnovat sídlišti cca 25-33 h za 150-200 Kč/h.
 3. Odstranit nepoužívané venkovní stojací klepače na koberce  a sušáky na prádlo, které se nepoužívají (projednat s výbory domů)
 4. Udělat podzemní kontejnery před samoobsluhou Pramen
 5. Zlepšit parkoviště u Lotomu (osvětlení nyní je nedostačující). Zvážit příp. zastřešení parkoviště.
 6. Altán nebo něco takového na místě bazénu, fontány nebo po zrušeném pískovišti ve vnitrobloku za Olympií.
 7. Vrátit vodní prvek do vnitrobloku za Olympií
 8. Do vnitrobloku za Olympií umístit víceúčelové hřiště pro děti (florbal, hokejbal, fotbal)
 9. Pro mládež sedávající na rampu prodejny u domu 1703, udělat samostatné zákoutí v místě, kde nebudou rušit ostatní obyvatele
 10. Pokud budou zájemci o výstavbu dalších hromadných garáží na sídlišti,  vymyslet kam umístit příp. podzemní nebo vícepatrové garáže, příp. parkovací dům
 11. Dle dohody s výbory vysázet záhony květin před domy, domluvit příp. péči s místními.
 12. Za domy 1717 a 1718 mezi stromy udělat několik šikmých parkovacích stání
 13. Udělat „zelené parkoviště“ (vsakování vody a stromy) u školky před domy 1651,1652,1653
 14. Zpřístupnit veřejnosti a dětem hřiště u domova mládeže a příp. ve škole Šobrova.
 15. Velké dětské hřiště před domy 1703-1706, kde je i velký „pavouk“,  navštěvuje několik školek a škol z Písku, večer zde „dovádí“ opilci, z tohoto důvodu je toto místo přetížené hlukem, odpadky. Obtěžuje to především seniory, kteří jsou doma celý den a celý den poslouchají hluk ze hřiště. Hřiště by mělo sloužit především pro místní, proto navrhujeme, aby město zřídilo podobné hřiště ještě jinde ve městě, aby školy nemuseli chodit jen na M. Horákové.

 

SOUVISEJÍCÍ TÉMA: Jak by mohl vypadat prostor před Olympií

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Jak se radní 30 let hezky "starají" o sídliště M. Horákové

5 miliónu na zapojení veřejnosti – participativní rozpočet

Participativní rozpočet – pár poznámek k nástroji spolurozhodování občanů nejen o veřejných penězích

0
0

Diskuze k článku +

2. 3. 2020 (14:49)  –  Pavel Šebelle

0
0

Kdo chce něco udělat pro město může podpořit obyvatele sídliště M. Horákové podpisem.

https://e-petice.cz/petitions/pozadavky-obyvatel-pisku-tykajici-se-sidliste-m-horakove-na-mesto-pisek-c-1.html

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.