Přihlášení

… dyť do pytle…

6. 2. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Výrok místostarosty v nadpisu. První jednání zastupitelstva města v letošním roce podle programu vypadalo fádně, něco málo bodů, taková běžná jednáníčka. Jenže, během pár minut se ukázalo, že to taková rutina nebude. Pro diváka jen dobře, vidět, a slyšet jak zastupitelé jednají. Leckdo si uvědomí, co jejich post obnáší.

  Zřejmě se letos stane hitem sousloví: „hlásím podjatost“, i když někteří zastupitelé se moc neskrývali s tím, že si z podjatosti tropí žerty. Já jim přeji, aby to byla pokaždé legrace, až Krajský úřad prohlásí naše vedení města za podjaté. Na rozdíl od zastupitelů v tom nic úsměvného nevidím a také si nemyslím, že odlehčováním se nezbaví toho cejchu. Já totiž rozhodnutí Krajského úřadu nevnímám jako místostarosta: „… námitky podjatosti se v současné době často využívají spíše jako procesní prostředek, který má odvrátit dopad řízení nebo alespoň prodlužovat jeho lhůty…“ Vnímám to jako chybu u vedení města, kterému Krajský úřad PROKÁZAL podjatost, vyjádřenou: „… pravomoc správních úřadů mohou vykonávat pouze osoby nestranné, tedy takové, jejichž postoj k výkonu pravomoci není ovlivněn vztahem k věci samé či k těm, kteří mají nebo mohou mít nějaký zájem na výsledku řízení…“

  Další, co stojí za zmínku v letošních změnách, bude výklad podstaty projednávaných věcí a rozličný pohled na samu podstatu a její projednání, nebo její upozadění.

Pozastavím se u bodu navíc, tedy prodej budovy u Honzíčka. Nová nabídka na koupi totiž obsahovala jasnou podmínku o změně územního plánu, protože zájemci chtějí budovu Honzíčka zbourat a stavět nové budovy na pozemcích v lese, co se bude říkat „tady bylo u Honzíčka“. Podmínka nového zájemce tedy sama vyřazuje zájemce z jednání, určitě do doby, než dojde ke změně v územním plánu, která umožní budovu Honzíčka zbourat a postavit tam bůh ví co. Podle mého podstatou věci je podmínka, pro kterou nelze o prodeji vůbec jednat.

  Hned první diskutující upozorňuje na schválené podmínky prodeje pozemků, a současný návrh usnesení, který je s nimi v rozporu. Podle něj z toho vyplývá, že nemohou dnes hlasovat o prodeji, jinak by se mohli potkávat někde v teplákách (nejspíš v nějakém zařízení, ne na sportovním utkání). Podstata věci je odhalena, ale všichni to tak asi nevnímají. Diskuze byla pestrá, zástupce kupce byl ochoten podávat vysvětlení zastupitelům, k podstatě věci se připojí další diskutující, že z materiálů nevyplývá, zda byl zveřejněn záměr, na který reaguje kupec. Pokud se nabídka odchyluje od zveřejněného záměru, nelze schvalovat prodej. Navíc bylo zrušeno poslední usnesení o prodeji pozemků, a nebyl znovu zveřejněn záměr prodeje pozemků s budovou Honzíčka, nabídka na prodej dál zůstala pouze u realitní společnosti. Po všech dotazech a odpovědích zvítězí podstata věci a nakonec se usnesením jednání o prodeji odkládá.

  Jenže já nejsem zastupitel, a tak si se zájmem vyslechnu všechny diskutéry a jejich argumenty, protože si mohu udělat představu o přehledu zastupitelů k projednávané věci, o jejich představách nebo postojích.

  Naprosto cíleně však byla odsouvána podstata věci u návrhu M. Brože u návrhu na změnu systému podpory sportu a na provedení auditu. Každý z diskuze poznal, že se nejedná o problému samotném, ale o autorovi návrhu, jeho kompetencích, jeho stranické příslušnosti, politické zkušenosti či dokonce předvolební agitaci a celkovou náladu podpořili diskutéři tím, že se domáhali po autorovi vyřčení ceny, určené pro provedení auditu, aby se jí (a autorovi návrhu) mohli vzápětí vysmát. Podstatou věci bylo: < Záměrem je vypracovat podrobný finanční a majetkový audit současné úplné smluvní přímé i nepřímé podpory sportu v Písku ze strany města Písku pracovníky městského úřadu. > V diskuzi zaznělo, že současný systém vyhovuje, že je sice nepřehledný, ale to je vlastně v pořádku. Místostarosta se nejvíc zajímá, zda jde o předvolební akci, a že slovy o nezákonné podpoře jde o strašení lidí. Sám potom straší lidi tím, že předpovídá, co se s opuštěnými sportovišti stane. Podstatu projednávané věci smete větou „Termín předložení a jeho forma je skandální!“ A najednou je mu peněz na audit líto, dáme je raději dětem (a paradoxně si o chvíli později řekne místostarosta o 13 a půl milionu na cyklostezku, a bez problémů je dostane a navýší tak schodek rozpočtu na tento rok). Diskuzi si poslechněte, je poučná.

Pokračovat v poznatcích o prvním jednání ZM budu příště.

 

Související články:

 

Jeden místostarosta prohlásil …

… bezpáteřní hajzlové …

Předvolební kampaň v plném proudu?!

0
0

Diskuze k článku +

6. 2. 2018 (15:29)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobrý den,
nepokládám za dobré zlehčovat, že zastupitelé před hlasování hlásí podjatost respektive hlásí, že jsou ve střetu zájmu. Kontrolní
výbor uskutečňoval, jako jeden z prvních v tomto volebním období, kontrolu STŘETU ZÁJMU podle zákona o střetu zájmu i podle
zákona o obcích a tato kontrola zřejmě přispěla k tomuto " HITU ", což je velice dobré. Ještě lepší je, že si to zastupitelé zapamatovali.

JUDr. Josef Šehobrf

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.