Přihlášení

Na čem se dohodli obyvatelé sídliště M. Horákové v Olympii

4. 3. 2020 | Redakce PS | Diskuze (0) | Věci veřejné

Olympie Milady Horákové Písek

Páteční svolané setkání v Olympii dne 28.2.2020 organizoval Pavel Šebelle ze společnosti Servis FULL.CZ, který je zároveň předseda SVJ z domů 1648-1650, 1642, a správce bytových domů 1648-1650, 1642, 1710-1711, 1717 a 1718, 1703 a 1704. Ten měsíc shromažďoval podněty a nápady místních obyvatel v osobní diskusi, přes email, telefon i z internetu. Místních 47 osob bylo na setkání seznámeno s požadavky a problémy, které trápí místní a s návrhy, které na základě těchto podnětů Ing. Šebelle zpracoval do architektonické rozvojové studie sídliště, jak o tom bylo zde průběžně informováno v předchozích příspěvcích. Výstupem jsou i 2 elektronicky podepsatelné petice. Unikátní příklad participace místních obyvatel zdola, na obnově veřejných prostor, zatím vzniká bez podpory města. To zatím jen koncem týdne prezentovalo na svých stránkách zhotovenou studii parkových úprav prostoru před Olympií. Za město se podílí zástupci opozičních Pirátů, kteří v Písku prosazovali participativní rozpočet, v jehož rámci také chtějí nespokojení obyvatelé žádat město o podporu na zlepšení celé situace sídliště.

Petice na řešení prostoru v Harantově ulice po pomníku Klementa Gottwaldovi formou: Dvouřadá alej před Olympií

Petice č.2:  Požadavky obyvatel Písku týkající se sídliště M. Horákové na Město Písek – č.1

Zápis ze Setkání obyvatel sídliště M. Horákové dne 28.2.2020

Setkání se zúčastnilo cca 47 občanů, cca 70% byli místní senioři, zbývajících 30% lidé středního věku.

Bylo hlasováno to hlavní, co trápí lidi ze sídliště:

 1. Rozbité, zastaralé a chybějící chodníky: hlasování 46 pro, 1 proti
 2. Málo udržovaná a rozježděná zeleň: hlasování 46 pro, 1 proti
 3. Nedostatečně udržované vybavení: hlasování 47 pro, 0 proti
 4. Nedostatek parkovacích míst (nelegální parkování na zeleni) : hlasování 46 pro, 1 proti
 5. Bezohledné chování lidí, (hluk, ničení věcí, močení): nehlasováno, pro většinu problém
 6. Přerostlá zeleň u domů: nehlasováno, pro většinu problém, především domy 1648-1650, 1643, 1703-1704 požadují jejich odstranění z důvodu ohrožení životů a majetku v případě požáru, kdy stromy by překáželi zásahu hasičů a jejich poražení by zásah zkomplikovalo a zpomalilo.

Bylo diskutováno jaké projekty z architektonické studie Ing. Pavla Šebelle dát do Paropisek.cz, drtivá většina se vyslovila pro dvouřadou alej velkých stromů před Olympií zavlažovanou novým parkovištěm sloužícím pro Harantovku, sídliště i Olympii, menší většina občanů se vyjádřila pro úpravu vnitrobloku za Olympií (jezírko pro seniory, hřiště pro mladé). Pan Šebelle tyto projekty do participativního rozpočtu dopracuje a předloží, pak už bude záležet na občanech zda je podpoří.

Diskuse, z které vyplynuly další požadavky obyvatel:

 1. 10 občanů by mělo zájem o vybudování vlastní garáže v lokalitě sídliště
 2. Občané požadují, aby městská policie pravidelně procházela pěšky častěji sídliště a prostor před Olympií a řešila bezohledné chování (ničení věcí, hluk, rušení nočního klidu opilci, atd.)
 3. Domy 1648-1652 požadují prodloužení chodníku až k jejich domům, který končí ve zdi v nájezdu komunikace k těmto domům, zvážit široké zpomalovací prahy příp. vytvořit obytnou zónu
 4. U domu 1642 u smrku jsou velké díry krys, zasypat a provést deratizaci před zásypem
 5. Dát lavičky do prostoru před Olympií, ne z důvodu posezení obyvatel v „parku“, ale proto, že méně pohyblivý senioři potřebují místo k odpočinku při své cestě na sídliště z centra.
 6. Více uklízet sídliště (žvýkačky, vajgly, nepořádek kolem popelnic)
 7. Přidat na sídliště a před Olympii kontejnery na kovy
 8. Řešit parkování dle studie Ing. Pavla Šebelle, namalovat čáry parkovacích míst širokých 2,5 m
 9. Řešit u domů místa  pro krátkodobé zaparkování pro vyložení těžkých nákupů (parkoviště K+R)
 10. Zvážit oboustranné parkování v Harantově ulici a oboustranné šikmé v ul. M. Horákové
 11. Upravit autobusovou zastávku před Olympií tak, aby starší lidi pohodlněji nastupovali
 12. Opravit v asfaltu díry kolem výměníku a na dalších místech sídliště
 13. Dát lavičky pro příležitostný odpočinek po cestě ke třem rybníkům
 14. Dát do plánu instalaci kamerového  systému na sídlišti
 15. Zvážit do budoucna instalaci 2 nabíjecích míst pro elektromobily

Pokud chtějí občané zmíněné projekty realizovat musí se registrovat do www.paropisek.cz a pak pro ně hlasovat svými 5 hlasy, lze dát i jednomu projektu 5 hlasů pro, jiným 3 hlasy proti, v knihovně bude 1.4. od 16-18 h skupina lidí, kteří s registrací seniorům pomohou. Po 30.4. se o pomoc s registrací můžete obrátit příp. na Servis FULL.CZ – servisfull@seznam.cz nebo telefon 724 724 705. Pro lepší komunikaci s občany sídliště by bylo vhodné, aby své kontakty zaslali předsedové a členové výborů SVJ panu Šebelle.

Občané dále podepisovali archy s požadavky uvedenými na další straně, o další podpisové archy mohou lidé nebo předsedové SVJ požádat Servis FULL.CZ a mohou jej nechat podepsat ve svých domech. Na tyto požadavky budou možná zřízeny i e-petice.

Zapsal: dne 29.2. 2020                       Ing. Pavel Šebelle        

 

 

Požadavky občanů ze sídliště na město Písek
(pro tyto požadavky jsou podpisové archy, možno vyžádat na pavel.sebelle@servisfull.cz)

 

Požadavky  1 – na město Písek

1) Aby se v zimě udržovaly všechny chodníky a trasy v majetku města.

Investovat do stávající zeleně, včetně  její lepší údržby a závlahy zeleně

2) Místo vyšlapaných pěšin udělat alespoň úzké chodníčky.

3) Udělat nové  chodníky před domy, které jsou dnes rozpadlé, a které to budou chtít např. MH 1648-1650

4) Dát lavičky k domům, které je budou požadovat, např. za dům MH 1710 a 1711 dát 2 lavičky

5) Před 1648-1653 udělat plochu na krátkodobé zaparkování auta, nyní se rozjíždí tráva. Už v roce 2010 občané dávali požadavek, do dnes neprovedeno.

6) Rozšířit před domy chodníky pro příjezd sanitky a stěhováků např. (1708-1710)

7) U výměníku udělat na rozježděné hlíně 5 zpevněných parkovacích stání

Požadavek  2

Požadujeme po Městě Písek, aby upravilo prostor před Olympií – dvouřadá alej velkých stromů (platanů, javorů nebo okrasných dubů, se zachováním stávajících vzrostlých stromů) s chodníkem. Ale nutno zavlažovat uměle, proto navrženo  parkoviště o 33 místech s propustnou dlažbou,  které bude zalévat  vysázené stromy autonomně bez použití elektřiny a obsluhy. Viz. návrh Ing. Pavla Šebelle prezentovaný na setkání občanů 28.2. 2020.

Požadavek  3

Chceme, aby se upravil vnitroblok za Olympií (Hřiště na florbal, hokejbal a fotbálek pro mladé, okrasné jezírko s potůčkem, altánky pro seniory) dle návrhu Ing. Pavla Šebelle prezentovaného na setkání občanů v Olympii 28.2. 2020.

Požadavek  4

Požadujeme po Městě Písek navýšilo počet parkovacích míst na sídlišti šetrně vůči zeleni dle návrhu Ing. Pavla Šebelle prezentovaného na setkání občanů v Olympii 28.2. 2020, návrh umožňuje 114 nových parkovacích míst z toho 40% na stávajícíchh komunikacích a 22% na rozjeté trávě (hlíně).

Požadavky  5

Požadujeme po městě Písek, aby každý rok investovalo do sídliště 5-8 mil Kč na investice a provoz sídliště, údržbu zeleně, obnovu a údržbu komunikací, vybavení příp. jejich rozšiřování, odvážení odpadů, kontrolu městskou policií. Město v rozpočtu zbývá po odečtení základní režie 600 000 mil Kč, z toho připadá na 1200 obyvatel sídliště 24 milionů, požadujeme tedy max. třetinu z této částky.

 

Požadavky po telefonu týkající se hřiště v zadní části sídliště (u domů 1703-1706)

V létě se zde nedá na slunci vydržet, umístit několik altánků 3x3 m pro maminky jako jsou na sídlišti na Hradišti (viz. foto v prezentaci). Zvážit nějaké zastínění hřiště, aby děti v létě si na něm mohli hrát. (ideální by asi byli vzrostlé stromy pokud nebudou stínit domům, zatím zde jsou jen stromy malé, zvážit vyšší zástěnu, pevnou nebo např. z maskovací sítě)

Návrhy zveřejněny na www.servisfull.cz nebo facebook/servisfull.cz

(Podepsané podpisové archy si můžete vyžádat u Ing. Pavle Šebelle a příp. si je pak u vás vyzvedne  pracovník firmy firma Servis FULL.CZ , zájemci dejte vědět na email pavel.sebelle@servisfull.cz nebo tel.:  724 724 705, možná vzniknou i e-petice).

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

JAK BY MOHL VYPADAT PROSTOR PŘED OLYMPIÍ

JAK BY MOHL VYPADAT VNITROBLOK ZA OLYMPIÍ

Požadavky obyvatel sídliště M. Horákové na Město Písek a jejich nápady na zlepšení sídliště

Jak se radní 30 let hezky "starají" o sídliště M. Horákové

5 miliónu na zapojení veřejnosti – participativní rozpočet

Participativní rozpočet – pár poznámek k nástroji spolurozhodování občanů nejen o veřejných penězích

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.