Přihlášení

Stěhování Infocentra, a majetky města

22. 10. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Majetek města zmiňuji často. Je to rok, co byl předčasně vyklizen statek v Purkraticích tehdejším nájemcem. Po roce to vypadá, že byl vyklizen jen proto, aby se do něj nastěhovala truhlářská firma a zbytek statku ať nám třeba spadne. Město vypsalo nabídku na pronájem pouze na prostory, o které měla zájem truhlářská firma a přesto, že se o tyto prostory hlásili další zájemci, město pronajalo část statku této firmě. Později město nabízelo další část statku, zde vítězí jiná truhlářská firma. Přesto je téměř polovina statku dál prázdná a město tyto prostory nenabízí aktivně k pronájmu, ačkoliv pronájem statku zastupitelé před rokem schválili.

   O vyklizení statku jsem už psala http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/pohled-zvenci-na-statek-v-purkraticich nebo http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/purkraticky-statek-poctvrte

   Statek v Purkraticích tvoří obytná část, zkolaudovaná na byty, dvůr a hospodářské budovy-stodoly. Některé ze stodol byly časem upraveny, třeba na sklad uhlí, nebo garáže, některé nechalo město klidně celá ta léta chátrat. Pronájem částí statku má trochu problém, protože budovy potřebují opravy nebo úpravy. Velká část se upravuje nájemcem na truhlářskou dílnu a pokud by firma jednou zanikla, město bude hledat specifického nájemce. Další stodolu si chce jiná firma také přebudovat na truhlářskou dílnu.

 

   Přibližně polovina statku není pronajatá, a s podivem je prázdná nejopravenější obytná část statku, která rok chátrá. Navíc město najímá agenturu, která prázdnou část statku jezdí kontrolovat. Zeptala jsem se na zasedání ZM, proč tomu tak je. Prý město nemá zájem pronajímat obytnou část statku a městu se žadatel o nájem bytů nepřihlásil. Podle mých informací to není pravda. O pronájem celého statku se už vloni přihlásil spolek, ale jeho žádost nebyla vůbec akceptována. Přitom na zasedání ZM při jednání o budoucnosti statku zaznělo, že město upřednostní pronájem celého statku jedné firmě! A to se nestalo, ačkoliv tu zájemce byl, prý lze pronajmout jen tu část, kterou město nabídlo prostřednictvím úřední desky a ani s takovou žádostí na konkrétní část statku spolek u města neuspěl. Město nabídlo k pronájmu prostor, o který požádala firma z Písku ještě před vyklizením statku, a tato firma nájem získala, i když se hlásili další zájemci. Pro někoho je možné vypsat nabídku na prostory, o které má zájem, pro druhého to nejde? Trošku bludný kruh vytvořený městem, nebo ani tak bludný, jako účelový.

 

   Hospodaření s majetkem města není věc snadná. Město navrhlo statek vyřadit z potřebného majetku města a zbavit se jej prodejem ještě předtím, než si dostatečně rozmyslelo, jestli nebude potřebovat statek pro sebe v budoucnu, při projednání návrhu se nakonec rozhodlo statek pronajmout. Namísto pronájmu celého statku se vedení města rozhodlo pronajímat statek po částech. Město do nepronajatých částí statku neinvestuje, nechává je ve stavu, v jakém byla  dlouhá léta, neudržuje je, nejsou zabezpečeny proti poškození a to včetně obytné části statku, kde jsou rozbitá nebo otevřená okna po celý rok. Tomu se už řádné hospodaření říct nedá. A doufám, že není záměrem města nechat zbytek statku chátrat, aby např. klesla jeho hodnota a první nájemce jej mohl po pár letech levně odkoupit, (jak uváděl návrh nájemní smlouvy).

 

   A není to jen statek v Purkraticích, jsou to i další nemovitosti v majetku města, o které takto město pečuje a hospodaří s nimi. Nemovitost U Honzíčka je samostatná a výrazná kapitola, bývalá Hudební škola je na tom podobně, bývalá Obchodní škola, výměníky,  … to jsou budovy, které neužíváním chátrají, ale město do nich neinvestuje . Přesto nevidíme ve Zpravodaji inzeráty na jejich nájem, netočí se videa s jejich prezentací, a klidně se může stát, že některé z nich se nečinností města dostanou do stavu, kdy je nebude možné využít a budou se muset zbourat (především mám na mysli stodoly statku v Purkraticích).

 

   Samozřejmě máme také ve městě nemovitosti preferované. Jednou z nich je budova na Velkém náměstí č.p. 1. Nebudu zdržovat tím, kdo rozhodl o novém využití této budovy, co všechno zde má nově vzniknout, ani proč neexistují další možnosti využití celé budovy, kromě toho, že sem bude přestěhováno Infocentrum.

   Zaráží mě jen ty peníze, které zde už byly investovány, např. do objednávek na – Celková cena max.: 287.980,-Kč (vč. DPH) za projektové práce a služby v rámci zakázky „Interier infocentra v domě č.p.1, to je cena u dvou objednávek ze strany města, jedna z 1.9. druhá ze 13.9. nebo jiná Smlouva č. 8032115 investiční akce „STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁVRH INFOCENTRA MĚSTA V OBJEKTU č.p.1 , Velké náměstí, 39701 Písek“: Cena max.: 180 000,- Kč a další Smlouva č. 11820096 : provedení prací – postupů dle zpracované nabídky v rámci stavebně – technického průzkumu. Bude provedeno v objektu č. p. 1, Cena max. do: 51 600,- Kč bez DPH.

 

   Prozatím město odhaduje přestavbu této nemovitosti v ceně cca 25 milionů Kč v příštím roce. Vlastně jsem nezjišťovala, jestli se v té ceně bude opravovat opravená fasáda.

 

   Lukrativní adresa na náměstí, nechci rozebírat, komu budou sloužit prostory v poschodí, v přízemí má být Infocentrum. Zatímco v minulosti se při zmínce o stěhování Infocentra kamkoliv ozývalo nemálo kritiků, nyní je ticho po pěšině. A přitom argumenty, proč má být Infocentrum ve Sladovně zůstávají stejné, ale tentokrát žádný komentář.

Stejné by měly zůstat i argumenty, proč nestěhovat Infocentrum jinam. Konkrétně adresa Velké náměstí 1. byla nedávno vyhodnocena městem takto:

VELKÉ NÁMĚSTÍ čp. 1

PRO umístění TIC na Velkém náměstí čp. 1

poloha na Velkém náměstí

PROTI umístění TIC na Velkém náměstí čp. 1

poloha uprostřed Velkého náměstí již není na hlavním tahu turistů od mostu

budova je momentálně obsazená, přízemní prostory dlouhodobě

                        Případný přesun TIC ze Sladovny na jiné místo bude znamenat řešení těchto procesů:

 rekonstrukci/přizpůsobení nově vybraných prostor

 vybavení nově vybraných prostor

 převod personálu/majetku ze Sladovny (začlenění do jednotlivých kapitol rozpočtu města, změna organizačního řádu)

 stěhování materiálu apod. ze Sladovny

 informační kampaň k této změně (změny v databázích, propagačních materiálech, navigačních systémech apod.)

 

   Ono se řekne – přestěhovat Infocentrum – ale jen se podívejte, co všechno bude třeba zaplatit ještě než se kancelář otevře! Od přestavby přes vybavení po provoz. Jak vysokou a trvalou zátěž rozpočtu města tohle stěhování přinese? Nevíme, o tom se nikde veřejně nemluví.

 

   Hele, mohlo by mi to být jedno, kde se utopí pár desítek milionů z rozpočtu. Na druhou stranu proběhnou vysoké investice do domu, který je v uživatelném stavu, na rozdíl od jiných budov ve správě města, u kterých jsou opravy nutností a přesto se neprovádí.

Mohlo by mi být jedno, kde na náměstí bude Infocentrum. Jenže jako ideální prostory pro tuto kanclář jsou dlouhodobě jiná dvě místa, obě v majetku města:

                            PRO umístění TIC v přízemí Karlova 111

vynikající poloha na tahu od Kamenného mostu do historického centra města

velké světlé prostory (v plánku níže označeny jako KNIHOVNA, případně přidat i BAZÁREK) v přízemí vlevo od průjezdu budovou (teoreticky jsou použitelné i prostory v přízemí vpravo v prostorách označených UČEBNA č. 13, KABINET a přilehlý obchod – mimo plán)

přístup z ulice lze upravit na bezbariérový, zádveří by nabízelo prostor pro umístění propagačních materiály v časy uzavření TIC

možný byl i druhý přístup z průjezdu budovy

v nádvoří objektu by bylo možné řešit stojany pro kola

   PROTI umístění TIC v přízemí Karlova 111

potřeba značné investice do rekonstrukce a vytvoření zázemí provozovny (zabezpečení budovy, vybudování WC, kuchyňka, propojení místností, kancelář, sklad, rekonstrukce rozvodů vody, elektřiny, případně vybudování odpadů)

zatím nejasná koncepce celého objektu

                                          PRO umístění TIC v přízemí Karlova 108

vynikající poloha na tahu od Kamenného mostu do historického centra města

reprezentativní výkladní skříně (velká okna)

od 01.08. bude uvolněný prostor v přízemí vpravo od vchodu v přiloženém plánku žlutě vyšrafovaný

částečné vybavení tohoto prostoru nábytkem

vhodné zázemí (kancelář, WC, kuchyňka)

možnost umístění destinačního managementu do kanceláří v horních patrech budovy

     PROTI umístění TIC v přízemí Karlova 108

nutno dořešit bezbariérový přístup (již nyní by případně byl k dispozici v prostorách banky) a úpravu prostor, tj. byly by nutné značné počáteční investice

chybí prostor pro sklad (řešitelné např. příručním skladem v místě a velkým v protější budově čp. 111)

z prostoru provozovny je příležitostně obsluhován bankomat

stojany pro kola – musely by být buďto v protějším nádvoří Karlova 111 nebo na blízkých náměstích – Fügnerově nebo Velkém náměstí

 

   O přestavbě č.p. 1 bylo rozhodnuto v tichosti, zadání projektu bez komentáře, a stejně tak potichu se rozhodlo o přestěhování Infocentra na tuto adresu. Kancelář se od doby svého vzniku stěhuje počtvrté a pokaždé na návrh města a pokaždé to město odůvodňuje tím, že našlo to nejlepší místo pro tuto kancelář.

   Jediný nedostatek všeho stěhování je neustálé čerpání peněz z pokladny města na tu a samou věc v částkách, jako by tu vznikala poprvé. Tedy, jako nedostatek to vidím já, jiní v tom možná naopak vidí neustálý (a pravidelný) zdroj peněz pro architekty, stavaře …

 

http://www.piseckysvet.cz/pisecky-hydepark/nekonecny-pribeh-stehovani-infocentra

 

http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/budeme-opet-stehovat-infocentrum-tentokrat-na-alsovo-namesti

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

22. 10. 2021 (16:14)  –  Iveta Hodoušová

0
0

Nejlepší a nejvýhodnější polohu mělo Infocentrum v jeho počátcích, a to na místě dnešní Domovní a bytové správy, Fügnerovo náměstí 42 (proč zrovna tak turisticky lukrativní místo pro „byťák“?). To nemělo chybu. Pár metrů od mostu, malé parkoviště k dispozici, velké prostory, zázemí. Následovalo nepochopitelné přestěhování do kamrlíku v Heydukově ulici, kde žilo, dá se skoro říci v utajení, jedenáct let.

Odpovědět

9. 11. 2021 (09:45)  –  Michaela Šťastná

0
0

Na zasedání v pondělí bude rada města schvalovat vybraného účastníka KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek, IČO 46683046 za nabídkovou cenu 20 665 713,91 Kč bez DPH, jehož nabídka byla podle dílčího hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, dodavatelem veřejné zakázky „Stavební úpravy a infocentrum v objektu č. p. 1“.

To znamená, že se zároveň naprosto v klidu rozhoduje o stěhování Infocentra na náměstí. Náklady s tím spojené se budou zahrnovat do rozpočtu a na jejich výši jsem zvědavá, nikde jsem nenašla rozvahu, kolik bude provoz Infocentra na novém místě stát.
V rámci rekonstrukce se naruší i docela nedávno udělaná fasáda budovy, ale co na tom, hlavně že se prosadila rekonstrukce fungující budovy.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.