Přihlášení

Jak probíhala povolební jednání pohledem Pirátů

31. 10. 2018 | Martin Zborník | Diskuze (10) | PÍSECKÝ HYDEPARK

Pirátské fórum Písek

Většina subjektů, která šla do komunálních voleb měla ve svém programu transparentnost a otevřenost. Kdo jak jí naplňuje můžete posoudit sami z dosavadních poskytovaných informací veřejnosti o postupu koaličních jednání a vlastního mnohdy velmi formálního obsahu vydávaných tiskových prohlášení. V této souvislosti stojí za zmínku Pirátské fórum, které je veřejně přístupné k nahlédnutí komukoli. Tam se můžete pohledem Pirátů podrobně dočíst, například jak probíhaly jednotlivé schůzky a vyjednávání o rozmanitých podobách koalice. Jiné strany tak transparentní zdaleka nejsou. V současné situaci by veřejnost ale jejich pohled určitě také zajímal.

Aktuální vývoj událostí můžete tedy téměř

ON-LINE sledovat na FÓRUM PIRÁTSKÉ STRANY

Volební období 2018-2022 jednání 08.10.2018

Příspěvek od Michal.Horak » 11 říj 2018, 10:53

08.10.2018 13:30 Kancelář starostky :
Přítomni:
Vanžurová, Trambová – Pro Písek
Horák, Brož, Soumar – Piráti
Černý, Slaný – ODS . přišli později
Průběh jednání:
starostka pí.Vanžurová si potřebovala zjistit co vlastně jako Piráti zamýšlíme a jaké máme představy, se zájmem vyslechla naší představu o bezkoaličním modelu napříč stranami , nicméně zapochybovala o jeho životnosti. V dalším průběhu si jen upřesňovala technické detaily našeho modelu.

08.10.2018 18:00 VIP salónek Kulturního domu:
Přítomni:
Vodička – KSČM
Nebes, Hořánek, Pospíšil, Čapek, Keclík – ANO2011
Hladík, Váně, Němeček – KDU-ČSL
Černý, Slaný, Kozlíková – ODS
Vanžurová, Janovský, Trambová – ProPísek
Anděl – Písek sobě
Veselý – ČSSD
Soumar, Posekaný, Konvička, Brož, Soušek, Horák – Piráti
Průběh jednání:
Představili jsme svojí koncepci bezkoaličního zastupitelstva, kde by se problémy řešili na základě shody či neshody nad jednotlivými projekty napříč politickým spektrem prostou většinou. Celý koncept nejvíce narazil v otázce obsazení Městské rady , kde my jsme navrhovali poměrné zastoupení podle výsledku voleb, tudíž 2-2-2-1-1-1 v pořadí umístění. Celkem napříč spektrem se to všem nelíbilo a zbytek debaty jednotliví zástupci stran zdůvodňovali proč by to nešlo.
Stručně se dá říci, že zaujal pouze návrh na vytvoření seznamu projektů podle priority, vše ostatní z naší koncepce bylo smeteno ze stolu.
Pro Piráty resumé, že se musí vrhnout do klasických jednání, kdo s kým bude v koalici a kdo zůstane v opozici.

Předseda Piráti Písecko

 

Volební období 2018-2022 jednání 09.10.2018

Příspěvek od Michal.Horak » 11 říj 2018, 11:18

09.10.2018 20:00 Čajovna:
Černý, Slaný – ODS
Brož, Konvička, Soumar, Posekaný, Soušek, Horák, Hýbek – Piráti
Průběh jednání:
Vyslechli jsme si odůvodnění priorit programu ODS a potom bod po bodu hledali možnou shodu s programem Pirátské strany.
Vzhledem k tomu, že problémy města Písek jsou všeobecné, byla nalezena většinou shoda v názorech na řešení problémů.
Výsledkem jednání bylo, že z hlediska komunálního programu je koaliční potenciál s ODS poměrně veliký.

Předseda Piráti Písecko

 

Volební období 2018-2022 jednání 10.10.2018

Příspěvek od Michal.Horak » 11 říj 2018, 11:30

10.10.2018 13:30 Kancelář starostky :
Přítomni:
Vanžurová, Trambová, Janovský – Pro Písek
Brož, Konvička, Horák – Piráti
Průběh jednání:
starostka pí.Vanžurová nám udělala nabídku jednoho opozičního radního, což jsme odmítli, nepřišlo nám, že je to adekvátní našemu volebnímu výsledku. V dalším průběhu jednání jsme představili naši vizi pětikoalice ProP+ODS+KDU+ČSSD+Piráti s tím, že požadujeme místo místostarosty a k němu ještě další dva členy rady. S tím měla protistrana očividně problém a to takový, že na tom jednání ztroskotalo. Pro jistotu jsme ještě projeli program ProP a zjistili jsme , že vzhledem k všeobecně známým problémům města Písek v programové shodě by asi problém nebyl.

Předseda Piráti Písecko

 

Volební období 2018-2022 jednání 12.10.2018

Příspěvek od Michal.Horak » 12 říj 2018, 12:04

12.10.2018 08:15 Kancelář místostarosty:
Přítomni:
Hořánek – ANO2011
Soumar,Brož,Posekaný,Horák – Piráti
Průběh jednání:
Pan Hořánek prokázal velmi dobré a hloubkové znalosti problematiky chodu městského úřadu a mechanismů jeho napojení na politickou reprezentaci v podobě rady města. Při společném probírání jednotlivých bodů našeho programu nás tudíž upozornil na úskalí proveditelnosti u některých našich návrhů.
Žádné konkrétní závěry ohledně další spolupráce nebyly přijaty.

Předseda Piráti Písecko

 

Re: Volební období 2018-2022 jednání 12.10.2018

Příspěvek od Michal.Horak » 18 říj 2018, 13:40

12.10.2018 18:00 Čajovna:
Přítomni:
Veselý – ČSSD
Soumar,Brož,Posekaný,Horák – Piráti
Průběh jednání:
Pan Veselý působil v podstatě jako emisar vznikající koalice (ProP,ČSSD,KDU-ČSL,ODS) a přednesl nám nabídku účasti v této koalici. Jednalo se o dvě místa v radě města, což jsme vzhledem k našemu volebnímu výsledku odmítli. Další průběh jednání byla nezajímavá argumentace, proč bychom tu nabídku měli přijmout.
Nicméně jednání jsme ukončili konstatováním, že za těchto podmínek do této koalice nejdeme.

Předseda Piráti Písecko

 

Re: Volební období 2018-2022 jednání 12.10.2018

Příspěvek od Michal.Horak » 18 říj 2018, 14:07

12.10.2018 20:00 Čajovna:
Přítomni:
Černý,Slaný – ODS
Soumar,Brož,Posekaný,Horák – Piráti
Průběh jednání:
Pan Černý nás informoval o probíhajících jednáních vznikající koalice i vzniku nabídky ohledně naší účasti v této koalici.
Probrali jsme náš vyjednávací prostor ve vztahu k našim požadavkům. Ukázalo se, že požadavek na řízení investic nebo financí je pro zbytek koalice zřejmě nepřiměřeně maximalistický , nicméně samotná ODS s ním zas tak velký problém nemá,
Výsledkem jednání byl závěr, že ohledně vyjednávání koalice není všem dnům konec.

Předseda Piráti Písecko

 

Re: Volební období 2018-2022 jednání 27.10.2018

Příspěvek od Josef.Soumar » 29 říj 2018, 21:24

27.10.2018 08:00 – zasedací místnost p. Turečka (ANO) na Žižkově třídě
Přítomni:
Piráti: pánové Brož, Soumar, Horák, Konvička, Posekaný
ODS: pánové Černý, Slaný, Přibáň, Cieslar,
ANO: pánové Hořánek, Nebes, Čapek, Keclík, Pospíšil, Kalina

Průběh jednání:
Představení 4 A4 programových bodů Pirátů a diskuse nad těmito body, zda vůbec najdeme společnou řeč a možnost spolupracovat. Potvrzení, že programové body jsou důležitější než diskuse nad rozdělováním křesel na radnici. Diskutováno až před schůzkou od 10 hodin.
Na programových bodech se během 1,5 hodiny shodujeme z cca 80 %, další body je nutné zpřesnit, doplnit či po diskusi a věcných argumentech vyškrtnout. V závěru jmenné návrhy na obsazení ve vedení města a v radě města, diskuse nad vedením jednotlivých odborů.
Ústní dohoda na vytvoření spolupráce s ODS a ANO a Piráty. Diskuse a volba vyjednávacího týmu (vždy 2 lidé z každé uskupení – je možné zastoupení jednotlivých členů).
Na 10. hodinu telefonicky pozvaní zástupci PRO PÍSEK (telefonicky pozvaní v pátek 26.10.) Diskuse nad plánovaným setkáním, potvrzení programových průniků a stanovisek.

Závěrem bylo, že si programové body zašleme, všechny strany se k nim vyjádří a připomínkují. Lidí kvitovali, že se po 3 týdnech jednání či neaktivity pracuje s programem a vizí pro město Písek. Potvrzena ústní dohoda spolupráce těchto 3 subjektů.

 

Re: Volební období 2018-2022 jednání 27.10.2018

Příspěvek od Josef.Soumar » 29 říj 2018, 21:34

27.10.2018 10:00 – kancelář p. Turečka (ANO) na Žižkově třídě
Přítomni:
Piráti: Brož, Soumar
ANO: Hořánek, Keclík
ODS: Černý, Přibáň

Pro Písek: Vanžurová, Franců

Průběh jednání:
Zástupci uskupení PRO PÍSEK (Jihočeši, TOP09, Volba pro město) přijali pozvání (využity prostory ANO – víkend, klid na jednání v soukromých prostorách) a byli kontaktování jako první (ctění vítězů voleb). Zástupcům Pro Písku nabídnuta možnost spolupráce na vedení města i radě města – konkrétně post starosty, uvolněného radního a 3. místo v radě města. Diskuse o několika důležitých investičních akcích – zejména plavecký bazén, kdy uskupení Pirátů, ANO a ODS potvrdilo, že tento bod je nutné řešit prioritně (v Písku téma několik let, v našich očích obyvatelé ztrácení zájem o politiku – nedořešené téma). Dále stavba všesportovní haly v jižní části bývalých kasáren, dotace na tuto halu aj. Diskuse se vedla i nad tím, že ODS opustili koaliční jednání. ODS potvrdili, že celá jejich základna, až na 1 hlas, odsouhlasila ukončení těchto jednání a mají záležitost potvrzenou místním sdružením. Dále potvrdili, že jakoukoliv koaliční smlouvu odsouhlasí jejich sdružení jako signál demokratických principů uvnitř sdružení v Písku.
Tento fakt potvrdili i Piráti. Zástupci Pro Písek žádali čas na rozmyšlenou, po diskusi byl zkrácen na pondělní 16. hodinu.

Po jednání diskuse nad pokračováním ve volebním vyjednávání a shoda na telefonickém kontaktu zástupce KDU – ČSL p. Hladíka. Tato schůzka domluvena na 20. hodinu.

 

Re: Volební období 2018-2022 jednání 19.10.2018

Příspěvek od Josef.Soumar » 29 říj 2018, 21:46

opomenuto odborné setkání :

19.10.2018 13:00 – 13:55 – SOHO café náměstí Písek

Přítomni:
Piráti: Brož, Soumar, Posekaný, Konvička, Horák
Pro Písek (TOP09) Petra Trambová

Průběh a analogie:
Piráti telefonicky kontaktovali Ing. arch. Petru Trambovou, která byla ve volebním období 2014 – 2018 radní za TOP 09 a spolupracovala na novém projektu plaveckého bazénu pod lesnickou školou. Piráty zajímaly podrobnosti, v jakém je projekt stádiu a kolik již stály přípravné práce na tento projekt.
Aktuální referendum potvrdilo, že plavecký bazén má být přesunut na nové místo v Písku (nelze tedy bez nového referenda stavět nový bazén na stávajícím místě). Dále proběhla anketa, kde novou lokalitu vyhrála bývalá kasárna v Písku.

Diskutovali jsme vhodnost lokality – paní Trambová upřednostňuje lokalitu pod lesnickou školou z důvodu napojení na řeku, možnost vybudování sítí, dopravní napojení i časovou anabázi, kdy projekt je připraven k výběrovému řízení a stavba může započít v roce 2019. Naše otázky směřovali na navýšení ceny – zde odpovězeno, že se jedná o navýšení cen ve stavebnictví + náročnost stavby, která má být poté na provoz výrazně levnější, než stávající bazén – stojí cca 10,5 mil. korun ročně na provozu + nutné opakující se opravy.

Dále jsme diskutovali stav současného bazénu – předloženy fotografie z místa – špatné těsnění van bazénů, nevhodně použitý materiál při výstavbě. Bazén dle jejích slov na hranici udržitelnosti.
Diskutovali jsme možnost nového projektu v kasárnách – zde paní Trambová proti – mnoho sousedů, kteří by mohli projekt prodlužovat až zastavit, oproti stávající lokalitě, dále není jasné, co se skrývá pod povrchem země v kasárnách, problematické i napojení na sítě, nemožnost využít řeku na čerpání a vypouštění vody při velkém čištění bazénu.

Projekt na bazén pod lesárnou – dosavadní náklady cca 10 mil. korun, nový projekt v kasárnách – cena není známa, časový horizont od vypsání soutěže do stavby bazénu 2 – 4 roky.

Závěr – vyslechnutí odborného pohledu na stavbu bazénu v Písku od pí. Trambové, která na tomto projektu od počátku pracovala. Rozšíření našich názorů a poznatků, některé informace nutno potvrdit z více zdrojů.

 

Re: Volební období 2018-2022 jednání 27.10.2018

Příspěvek od Josef.Soumar » 29 říj 2018, 22:02

27.10.2018 20:00 – kancelář p. Turečka (ANO) na Žižkově třídě
Přítomni:
Piráti: Brož, Soumar
ANO: Hořánek, Keclík
ODS: Černý, Přibáň

KDU-ČSL: Hladík + jeho kolega (nezapamatoval jsem si jméno)

Průběh jednání:
Martin Brož shrnul aktuální situaci, představil partnery, se kterými jednáme a nabídl p. Hladíkovi možnost spolupráce. P. Hladík odmítl, že ve volebním programu měli nespolupráci s ANO, tak do této spolupráce nemůže vstoupit. P. Hladík diskutoval zejména s M. Brožem, aby tuto spolupráci opustil a jednal znovu s Pro Písek + ČSSD + KDU. ODS označil nepřímo za zrádce – bylo diskutováno, že se ke vznikající koalici a návrhu programových průniků vyjádřila negativně celá členská základna ODS (na sjezdu ODS ve čtvrtek 25.10.), nejen zastupitelé nebo vyjednávací tým.
Schůzka skončila s tím, že se subjekty nedohodnou.

 

Re: Volební období 2018-2022 jednání 28.10.2018

Příspěvek od Michal.Horak » 30 říj 2018, 11:33

28.10.2018 10:00 kancelář KSČM Žižkova ulice:
Vodička,Lejčar – KSČM
Brož,Soumar,Horák – Piráti
Průběh jednání:
V duchu naší povolební strategie ohledně jednání se všemi stranami zastoupenými v zastupitelstvu jsme i oba zastupitele KSČM seznámili s hlavními body našeho programu a průniky s ostatními potencionálními koaličními partnery. Debata směřovala hlavně k diskusi nad jednotlivými body ohledně jejich akceptace ze strany obou zastupitelů coby opozice.
Vzhledem k tomu, že drtivá většina problémů v městě Písek je jednoznačně definovaná , na nějaké hlubší rozpory není prostor, na čemž se obě strany jednání shodly.

Předseda Piráti Písecko

Re: Volební období 2018-2022 jednání 30.10.2018

Příspěvek od Josef.Soumar » 31 říj 2018, 10:35

30.10.2018 18:00 – 22:00 kancelář ANO – Žižkova ulice:

Průběh jednání:
Zúčastnili se zástupci všech stran (průběžně přicházeli a odcházeli – nevypisuji jmenovitě, viz již výše zmiňovaní) Piráti, ANO, ODS.
Finišovali jsme průnikové body, které aktuálně mají 17. bodů a 3 A4 strany konkrétních věcí. Diskutovali jsme jejich možnost prosazení, legislativní nároky apod. Shodli jsme se na 95 % bodech, některé body nebylo možné realizovat, některé, nově navržené, byly dosazeny.
Během závěru jsme dostali informaci od uskupení PRO PÍSEK, že na náš návrh koalice Pro Písek, Piráti, ANO, ODS nepřistupují. Domluvili jsme se v pokračování práce i na programových průnicích z pozice opozice nebo koalice se nic nemění.

zdroj FÓRUM PIRÁTSKÉ STRANY

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Jednání o koalici Piráti (5) + ANO (4) + ODS (3) + PRO Písek (6)

30.10.2018 – Selhal další pokus o koalici pod taktovkou Pirátů, ANO a ODS

Rada města 4x PRO Písek, 3x Pirátům a 2x ANO

29.10.2018 – V pravé poledne, na písecké radnici… 

29.10.2018 – Starostka města k dnešnímu povolebnímu jednání  

Jednání o koalici PRO Písek (6) + ODS (3) + ČSSD (3) + KDU-ČSL (3)

25.10.2018 – ODS odmítá vstoupit do navrhované koalice 

20.10.2018 – O podobě budoucí koalice se stále jedná

Jednání o koalici PRO Písek (6) + Piráti (5) + ODS (3) + ČSSD (3) + KDU-ČSL (3)

15.10.2018 – Vyjádření ODS ke koaličnímu vyjednávání 

15.10.2018 – Vyjádření hnutí ANO 2011 ke koalici ve městě Písku

15.10.2018 – PRO PÍSEK k víkendovým povolebním jednáním

14.10.2018 – Piráti jsou nejspíš mimo hru díky svým požadavkům

14.10.2018 – Piráti: Oficiální tiskové prohlášení k povolebním jednáním

14.10.2018 – Prohlášení KDU-ČSL k povolebnímu vyjednávání

Návrh Pirátů – SUPER VELKÁ KOALICE poměrné zatoupení všech:

8.10.2018 – První povolební jednání: Dohodli se, že se asi nedohodnou

Výsledky komunálních voleb  5.- 6.10.2018:

Ohlédnutí za komunálními volbami

Kdo v Písku vyhrál komunální volby 2018

0
0

Diskuze k článku +

31. 10. 2018 (12:12)  –  Luděk Blaha

0
0

Na otevřenosti Pirátská idea stojí a je tedy o co se opřít.

Odpovědět

31. 10. 2018 (12:30)  –  Martin Zborník

0
0

Ano souhlasím. Ale je třeba jen podotknout, že v období 12.- 27.10.2018 na písecké politické scéně rozhodně komunikační ticho nebylo, jak by se z uveřejněných pirátských zápisů mohlo zdát.

Odpovědět

31. 10. 2018 (14:16)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobrý den,
něco takového současná vláda nečekala. Takový zásadový postoj trojbloku hlavně Pirátů a ODS. Všichni aktéři mimo již zmíněné strany se projevili osobními ambicemi a nemohli pochopit, že stupňované ústupky nebyly nic platné. Pokud bude TROJBLOK stejně zásadový při zítřejším divokém hlasování tak zřejmě dopadnou dobře ( jistě se k nim jeden nebo dva přidají)

Odpovědět

31. 10. 2018 (18:28)  –  Kamil Václavík

0
0

Když tak sleduji občasné útržky zpráv o povolebním vyjednávání, které se neúměrně protahuje nejenom v našem městě ale i jinde např. Milevsku, tak by nebyla od věci jedna drobnost v naší legislativě. Potřebovali by jsme podobné nařízení, jako mají ve Vatikánu při volbě nového papeže. Všichni zúčastnění jsou uzavřeni v jednacím sále (Sixtinské kapli) a dokud se nedohodnou tak nejsou volní. :)

Odpovědět

1. 11. 2018 (09:43)  –  Ondřej Blažek

0
0

Ten perex je redakční, či od Pirátů? Polemizoval bych s pojmem transparentnost – ve chvíli, kdy je zapisovatelem setkání někdo z Pirátů, je to spíše, jak správně uvádí titulek, pohled Pirátů na povolební jednání, nikoli nějaký úřední zápis, jak se podle formy zdá. Leccos tam může být zamlčeno nebo trochu přeformulováno. Objektivní je pouze seznam přítomných a místo konání jednotlivých schůzek.

Odpovědět

1. 11. 2018 (18:35)  –  Luděk Blaha

0
0

Ona zřejmost či zřetelnost sdělovaných informací není nutně vázána na charakter obsahu sdělení.
V obdobných případech nemusí být podstatná ani míra objektivity či subjektivity. Dalo by se dokonce říci, že vyšší míra subjektivity popisu průběhu jednání má i vyšší vypovídací hodnotu. Především pak o způsobu vnímání a myšlení autora takového popisu, a mnohdy i o jeho charakteru. Pokud má někdo pocit, že sdělená informace je nepravdivá či zavádějící, má možnost se k ní vyjádřit a případně vše uvést na pravou míru. Navíc lze zveřejněné informace archivovat a v případě potřeby se k nim vrátit i v budoucnu. Hledají-li se například příčiny nějakého nepořádku či nepravosti.
Nemohu si pomoci, ale kdyby byla transparentnost běžnou součástí našeho života, měli bychom v mnohém výrazně jasněji a žilo by se nám ještě 'lépěji'.

Odpovědět

2. 11. 2018 (10:43)  –  Martin Zborník

0
0

Perex je můj. Za tím co tam píši si stojím. Ač si můžeme myslet cokoli o objektivnosti obsahu, tak je nesporným faktem, že doposud nejotevřenější = nejtransparentnější komunikaci s veřejností o průběhu povolebních jednání předvádí Piráti. Zřetelně a jasně v názvu článku uvádím, že jde o "pohledem Pirátů". Stejně tak jsme uveřejnili zaslaný Pohled ČSSD na dosavadní průběh koaličních vyjednávání a velkou řadu doručených tiskových prohlášení mnoha subjektů. Prostor pro otevřenou komunikaci nabízíme opakovaně všem. Že ho nevyužívají je jejich volba a vlastně vzkaz voličům o tom, jak to myslí vážně ze svou, zejména před volbami tolik deklarovanou otevřeností a vstřícností.

Odpovědět

2. 11. 2018 (11:58)  –  Josef Soumar

0
0

Myslím, pane Zborníku, že moji předřečníci měli na mysli situaci, kdy povolání redaktora je náročné povolání právě z důvodu udržení své uzdy emocí a snaha o reportování informací tak nestranně, že až sám čitatel si po přečtení udělá vlastní názor na celou věc.

Tendenční psaní novinářů je faktem dnešní doby, kdy je na většinu z nich vyvíjený apel co největšího počtu internetových sdílení, "prokliků" a čtenosti médií, pro která píší. Kvalitní média s kvalitními redaktory ale mohou zasáhnout obě strany barikády pro svou čitelnost.

Druhou rovinou je deklarovaná otevřenost a vstřícnost, kdy jste tiskové zprávy dostávali jako první a otevřeně píšeme o našich setkáních, která nám pak mnoho lidí stejně omlátí o hlavu, ale jak píše Luděk Blaha, na tom je pirátství založeno a s transparencí také padá, bez ohledu na to, kolik červených palců kde člověk dostane.

Budu rád, pokud se bude dařit všem redaktorům, nejen na PS, psát nestranně a nechají na čtenářích, aby si udělali svůj názor, bez ohledu, zda se to redaktorovi líbí, nebo ne.

Díky a na prvních 10 červených palců během první minuty se opět těším, jak jinak.


P.S. s tím palcováním, zdá se, zde probíhají machinace, které mohou pohled lidí opět zkreslovat. Přemýšleli jste například o napojení na prověřené účty lidí, nebo sociální sítě, přes které by se člověk mohl ověřit? Dále je možné každých 24 hodin všechny komentáře znovu opalcovat, takže za 7 dnů můžete zcela změnit úhel pohledu lidí na jednotlivé články a komentáře, ale to je asi známá věc.

Odpovědět

2. 11. 2018 (16:29)  –  Martin Zborník

0
0

TENDENČNÍ PSANÍ NOVINÁŘŮ
Tohle je problematika, která se tu řeší opakovaně v periodách. Obecně se odvolám na poslední květnovou rozsáhlou debatu na toto téma s panem Hořánkem ANO na téma: Písecký svět • není zcela objektivní, není vždy vyvážený, není úplně nestranný:
„Jak pan místostarosta správně uvádí, náš web je „svobodný prostor pro vaše názory“. To je hlavní myšlenka Píseckého světa od jeho založení v roce 2009. Dáváme prostor všem, kteří chtějí diskutovat a dodržují pravidla slušnosti (proto jsme zrušili anonymní diskusi). Každý může publikovat svůj názor na věc – občan, politik, zástupce firmy, školy, sportovního klubu, neziskovky aj. …..“
„Nejsme veřejnoprávní médium mající zákonnou povinnost poskytovat vyvážené regionální zpravodajství, na to ostatně nedostáváme žádné příjmy z veřejných peněz. Web je především názorová platforma, kterou utvářejí jednotliví přispěvatelé na dobrovolné bázi. Každý může prostřednictvím vlastních příspěvků na webu pohled na jakoukoliv věc jednoduše měnit. Pasivita přispívá k Hořánkem kritizované nevyváženosti, což ale redakce Píseckého světa neovlivní.“
podrobně viz naše stanovisko http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/www
Je to pořád dokola. Ten kdo je nespokojený, začne zpochybňovat podstatu Píseckého světa. Můžete u nás neomezeně publikovat, zveřejňujeme vám všechno co napíšete a zašlete jako tisková prohlášení. Není to tak dávno, co zrovna váš současný partner z trojbloku za ANO Hořánek napsal při obdobné diskusi toto: Příspěvky od Redakce PS jeví často známky tzv. aktivistické žurnalistiky … . O politické neutralitě Píseckého světa se nedá hovořit ani náhodou, zcela v něm dominuje podpora České pirátské strany.“
NÁVOD NA ROZLIŠENÍ
Uveřejňované články jsou dvojího charakteru jak ZPRAVODAJSTVÍ, tak názorová PUBLICISTIKA. To jsou 2 žánry, které díky různorodosti poskytovávaných a zpracovávaných podkladů se často obtížně rozlišují. Nicméně mám pro Vás jednoduchý nástroj na rozpoznání našeho zatřídění. V redakci máme pravidlo, že ZPRAVODAJSKÉ PŘÍSPĚVKY (včetně zaslaných vyjádření, tiskových prohlášení, názorů, pozvánek apod.) jsou publikovány pod identitou REDAKCE PS. Názorová PUBLICISTIKA jednotlivých redaktorů je pak uveřejněna pod jménem samotného autora.

PALCOVÁNÍ
Problematiku s palcováním (papričkami) a jeho nepřijatelného ovlivňování jsme také opakovaně řešili, naposledy intenzivně na začátku října.
Viz 4. 10. 2018 (13:09) – Martin Zborník – http://www.piseckysvet.cz/pisecky-hydepark/lavka-dagmar-simkove-politicka-rychlokvaska?comment=8383#comment-8383
„V současnosti celou tuto záležitost řešíme a usilovně se snažíme najít viníka těchto nepřijatelných ovlivňování skóre palcování u několika našich pravidelných přispěvatelů do diskuse. Rozhodně není v našem zájmu napomáhat těmto nekorektním praktikám ovlivňující vnímání vložených komentářů. Na druhou stranu musím ale konstatovat, že palcování je jen ukazatel vnímání zveřejněného textu či komentáře registrovaným přispěvatel. Právě proto, aby se mohla zapojit co možná nejširší veřejnost, je možné hlasovat anonymně. Pokud se nám to povede zabezpečit, tak tento anonymní přístup bychom chtěli zachovat i nadále, jinak to bude jen ukazatel vnímání názorů v zúžené komunitě registrovaných přispěvatelů s výrazným poklesem výsledných hodnot a snížení vypovídající hodnověrnosti této „ankety“. To ale nechceme.“

V této věci máme zajištěné stopy, které nás mohou dovést na ty, kdož tuto hackingovou činnost na našem webu prováděli. Nicméně díky přijatým opatřením tato selektivní manipulace s daty ustala. Věřte, že se této problematice intenzivně věnujeme a mohu vás ujistit, že rozhodně nikdo z nás nemanipuluje z žádnými výsledky palcování. V dlouhodobější perspektivě samozřejmě zvažujeme možnost napojení komentářů na sociální sítě např. na účet na facebooku. Má to ale svá pro i proti. Vše se rozhodne s případným přechodem na nový formát stránek.

Odpovědět

2. 11. 2018 (12:18)  –  Luděk Blaha

0
0

"s tím palcováním, zdá se, zde probíhají machinace"

Ale jaképak machinace. Někdo má jen tak silný názor na věc, že mu jeden paleček nestačí. Cesty jsou různé…
Nejlepší by bylo přesměrovat tu klikačku na placené esemesky a výtěžek věnovat na dobročinné účely.
Třeba na rozvoj koncepce SmartCity.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.