Přihlášení

Část písečáků demonstrovala za odstoupení Andreje Babiše

16. 12. 2019 | Martin Zborník | Diskuze (0) | Věci veřejné

Demise Andej Babiš Písek

Již v pořadí 7. demonstrace v Písku pod záštitou Milionu chvilek pro demokracii, i přes zimní a předvánoční čas, v pondělí 16. prosince 2019 navštívilo cca 200 demonstrantů. Na základě aktuálního vývoje dění kolem současného premiéra Andreje Babiše, demonstrující tentokráte rezolutně požadovali již jeho demisi, z důvodu neslučitelného střetu zájmu s jím zastávanou funkcí, kdy dochází k poškozování zájmů a důvěryhodnosti celé naší země. To je dle demonstrujících nepřijatelné. A však krom negativního vymezování se proti premiérovi zazněli od řečníku výzvy k aktivitám a debatám s lidmi, kteří premiéra volili s cílem pochopit se navzájem a snaze zmenšovat příkopy v naší rozdělené společnosti, stejně tak jako v 30 bodech formulovaná výzva k pozitivnímu zapojování lidí, které by mohly vést k zlepšení celé situace. Nejpodstatnější ale byla výzva směřující k našim regionálním politikům, protože změnu celostátního směřování je potřeba začít dělat odspodu. Její znění přinášíme v samostatném článku.

PÍSECKÁ VÝZVA – Demise Andreje Babiše a apel na místní politiky

Podrobná fotoreportáž je na našem facebooku

 

OČ DEMONSTRUJÍCÍM JDE SHRNUJE SERVER MILONCHVILEK.CZ:

1. Chceme mít politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, nelžou, nekradou, nestraší a nejsou ve střetu zájmů.

2. Chceme být občany, kterým záleží na druhých lidech, zajímají se o stav společnosti a převzali za ni svůj díl zodpovědnosti.

3. Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, má zdravou krajinu a kde každý může žít beze strachu, důstojně a rád.

 

V demokratickém státě je moc v rukou nás všech. A i když se nám vysoká politika může zdát vzdálená, řadu věcí dokážeme ovlivnit víc, než si myslíme. Nejde o to hned kandidovat na prezidenta. Jde o zdánlivé drobnosti, chvilky našeho času. Chvilky, které když se sečtou, mají sílu měnit atmosféru v naší zemi k lepšímu. A proměna této atmosféry se při volbách projeví i ve vysoké politice. Začít můžeme hned a každý po svém. Seznam 30 chvilek slouží jako inspirace pro nás pro všechny.

ZAJÍMÁM SE O VEŘEJNÉ DĚNÍ

Život každého z nás se odvíjí v širším společenském celku. Za stav společnosti proto neseme všichni svůj díl odpovědnosti.

1. Pravidelně sleduji důvěryhodná média.
2. Předplácím sobě či někomu jinému důvěryhodné médium a tím mu pomáhám udržet si nezávislost.
3. Ověřuji si informace i z jiných nezávislých a spolehlivých zdrojů, srovnávám různé pohledy na stejná témata.
4. Chodím na veřejné přednášky nebo debaty a vzdělávám se (knihy, filmy apod.).

NEBOJÍM SE PROJEVIT SVŮJ NÁZOR

Do veřejné debaty se můžeme zapojit všichni. A skrze tuto debatu pak můžeme ovlivnit směřování celé naší společnosti.

5. Na sociálních sítích sdílím ověřené informace nebo názory z důvěryhodných zdrojů a přidám vlastní komentář.
6. Podepíšu nebo založím petici pro dobrou věc.
7. Půjdu na demonstraci nebo ji uspořádám.
8. Aktivně se zapojuji do diskuze ve veřejných debatách, na sociálních sítích nebo v médiích.

VEDU DIALOG S OSTATNÍMI LIDMI

Základem demokratického společenství je různorodost, ve které díky debatě nacházíme styčné body a společné hodnoty.

9. Bavím se o politickém dění se svými blízkými, a to i v případě, když mají odlišné názory.
10. Při rozhovorech s lidmi, s kterými nesouhlasím, se učím hledat to, co máme společné.
11. Zkouším porozumět ostatním a zjišťovat, proč jim jejich názory dávají smysl a jak k nim dospěli.

VYTVÁŘÍM PŘÁTELSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Dobré vztahy s lidmi kolem nás působí jako nejlepší prevence lhostejnosti. Díky nim poznáváme, že k péči o společný prostor může přispět každý.

12. Poznávám své sousedy, respektuji je, chci s nimi udržovat přátelské vztahy a dokážu se s nimi bavit o společenském dění.
13. Podílím se na pořádání akcí, které spojují občany v místě, kde žiji (sousedské setkání, místní slavnosti, sportovní nebo kulturní akce).
14. Zajímám se o akce místních spolků a informuji se o tom, co dělají.
15. Pomáhám s pořádáním veřejných debat nebo shromáždění.

ZAPOJUJI SE DO POLITICKÉHO DĚNÍ

Politika, to není jenom parlament a debaty v televizi, ale každá aktivita, která může napomáhat rozkvětu obce nebo státu, ve kterém žijeme.

16. Volím zodpovědně, před volbami si přečtu programy stran a zjistím si co nejvíc informací o jednotlivých kandidátech.
17. Respektuji politiky, kteří svou práci dělají zodpovědně a pro veřejné blaho.
18. Zajímám se o problémy obce, kde žiji.
19. Orientuji se v tom, jak fungují úřady, jaké jsou jejich kompetence, a sleduji, aby byla dodržována pravidla.
20. Oslovuji své zastupitele na místní i vyšší úrovni, kladu jim otázky, sdílím s nimi své zkušenosti a dávám jim konstruktivní zpětnou vazbu.
21. Stanu se příznivcem politické strany nebo do ní vstoupím.
22. Budu kandidovat v místních, krajských nebo celostátních volbách.

PODPORUJI VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ AKTIVITY A ORGANIZACE

Pečovat o věci veřejné znamená směřovat svůj zájem i do oblastí, kam státní správa nedosáhne.

23. Dávám veřejně prospěšným organizacím konstruktivní zpětnou vazbu a dávám najevo, že si cením jejich práce.
24. Pravidelně finančně podporuji neziskovou organizaci, s jejíž činností souzním.
25. Zapojuji se do veřejně prospěšné činnosti, dávám k dispozici svůj čas, své schopnosti a dovednosti.
26. Dobrovolně se podílím na zlepšování veřejného prostoru a péči o něj (park, náves, veřejné budovy).
27. Finančně podporuji kulturní akce, veřejně prospěšnou instituci nebo stavbu.
28. Zajímám se o problémy slabších (lidí s postižením, seniorů, sociálně slabých) a usiluji o jejich začlenění a podporu.
29. Při svém podnikání zohledňuji okolí a pomáhám posilovat místní společenství.
30. Podnikám s respektem k přírodě a pomáhám kultivovat místní krajinu.

 

PÍSECKÁ VÝZVA – Demise Andreje Babiše a apel na místní politiky

 

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.