Přihlášení

Programové priority trojbloku Pirátů, ODS a ANO

1. 11. 2018 | Redakce PS | Diskuze (13) | PÍSECKÝ HYDEPARK

Ilustrační foto

Před dnešní ustavující schůzí zastupitelstva města byl do naší redakce zaslán dokument s názvem Programové průniky Piráti, ODS, ANO – Město Písek pro roky 2018 – 2022.

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

Uskupení Piráti, ODS a ANO zveřejňují a zároveň seznamují veřejnost s programovou částí nabídky, kterou jsme předložili 30. 10. 2018 koalici PRO PÍSEK a která byla 31. 10. 2018 ve 13 hodin odmítnuta. Spolu s tím byl zamítnut návrh 4 míst v raději pro PRO PÍSEK, které původně požadovali.

Dle našeho názoru je tento dokument vhodným podkladem pro seriózní diskusi o dalším směřování moderního a transparentního města.
 
S pozdravem
Josef Soumar
1. místopředseda Piráti Písecko
místopředseda Pirátů Jihočeského kraje

 

Programové průniky Piráti, ODS, ANO – Město Písek pro roky 2018 – 2022

 

1.IT, Smart a otevřená radnice

 1. Zřízení výboru zastupitelstva města “IT a SmartCity” a obsazení tohoto výboru na poměrné ⅓ vedoucími odborů (smart řešení ve všech odvětvích), zástupci politických stran, zástupci místních firem pro IT a chytrá řešení.
 2. Otevření a zpřístupnění dat, která umožní například tvorbu užitečných aplikací (vytíženost přepážek a úředníků, statistické údaje, on-line stav dopravy aj.)
 3. Zřízení veřejného informačního systému – portálu města – o provozních událostech ve městě. Plná informovanost občanů pomocí portálu města, webových stránek a sociálních sítí.
 4. Pořádání veřejných projednávání před zásadními a důležitými akcemi města v časově dostupných termínech pro většinu obyvatel.
 5. Přehodnocení agendy Smart Písek. Vytvoření konkrétní koncepce (výbor IT a SmartCity) a projektů pro následující desetileté období bez ohledu na vypsané či plánované dotační programy. Dlouhodobá a konkrétní vize v oblasti Smart, IT a eGovernment. Revize stávajících projektů, jejich případná úprava.

 

2.Finance a kontrola

 1. Postupné zřízení transparentních účtů všech městských organizací.
 2. Zapojení do organizace otevrenamesta.cz pro ztransparentnění veřejných zakázek, propojení s fakturami města a zavedení moderního transparentního a rozklikávacího rozpočtu města.
 3. Zavedení participativního rozpočtu s alokací pro první rok nejméně 2 miliony korun ročně. (inspirace z https://damenavas.brno.cz/) V dalších letech navýšení na 5 milionů korun ročně.

 

3.Životní prostředí

 1. Zefektivnění úklidu ve městě, odvozu odpadu a revize obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru a odstraňování komunálních odpadů.
 2. Vznik koncepce výsadby zeleně, možnosti “zelených střech” a současně regulace teploty ulic pomocí výsadby zeleně ve veřejném prostoru města.
 3. Zajištění služby městského architekta zeleně, který bude koordinovat péči a výsadbu zeleně. Revitalizace a výstavba nových parků. Podpora zadržování vody ve městě formou vsakovacích nádrží a “zelených ostrůvků”.
 4. Odpuštění poplatků za odpad za osoby do 18 let věku.

 

4.Bezpečnost občanů

 1. Posílení nočních služeb ve služebně městské policie na sídlišti Portyč a intenzivnější zapojení asistentů prevence kriminality pro práci s vyloučenými skupinami obyvatel. Zároveň personální posílení této služebny.
 2. Větší kontrola provozovatelů ubytoven. Spolupráce s firmami, pro které lidé z ubytoven pracují.
 3. Zřízení komise rady města Písku pro “Bezpečnost a prevenci kriminality”.
 4. Zřízení fondu prevence kriminality, do kterého budou firmy, zaměstnávající obyvatele na ubytovnách, přispívaly a ze kterého bude financována zvýšená činnost městské policie.

 

5.Infrastruktura a doprava

 1. Posouzení na rozšíření využití Písecké karty nejen na MHD, ale například i do knihovny, Sladovny, Centra kultury aj. Využití pro turisty, kde by získali zvýhodněný vstup do dalších zařízení města (městská elektrárna, bazén, muzea – např. skrze infocentrum).
 2. Celková analýza fungování MHD Písek. Možnost posílení MHD při ranní dopravní špičce a v podvečerních hodinách z centra měst do okrajových částí, včetně přilehlých obcí. Revize fungování s finančním dopadem do rozpočtu města Písku. Možnost posouzení vjezdu MHD do centra města.
 3. Rekonstrukce lávky přes městský ostrov.
 4. Zavedení systému platby za parkování vázané na SPZ vozidla v nejzatíženějších lokalitách (automaty, aplikace).

 

6.Kultura

 1. Revize kulturní strategie a doporučení zpracované pro město Písek Romanem Černíkem a Idou Kaiserovou v roce 2017 na období 2018 – 2030.
 2. Podpora a realizace kulturních a sportovních akcí pro všechny věkové kategorie občanů.
 3. Revize a nastavení nového konceptu městských slavností.

 

7.Sport a volný čas

 1. Podpora vzniku odpočinkových a sportovních veřejně dostupných zón a zařízení.

Zavedení systému jejich využívání s důrazem na zajištění bezpečnosti a pořádku.

 1. Zařazení sportovních aktivit ve městě a jeho okolí pro všechny věkové kategorie do informačního portálu města.
 2. Vytvoření odpočinkových zón v prostoru u rybníků U Vodáka. Vytvoření odpočinkových zón s možností veřejného grilování, pikniku a sportování rodin.
 3. V případě využití výhodné finanční dotace započít přípravné práce na výstavbě všesportovní haly v areálu bývalých kasáren, zároveň vhodná venkovní úprava pro sportovní aktivity (např. skate, bike). Posouzení výstavby haly na střednědobý rozpočtový výhled.
 4. Pokračování v budování, zpevňování a značení cyklostezek s napojením na značené městské cyklotrasy. Podpora cyklistické dopravy ve městě Písku.
 5. Podpora sportu jako mandatorního výdaj města s bonusovým programem pro sporty, které mají své oddíly v krajské, celostátní či mezistátní úrovni.
 6. Oddělení správy sportovišť od příspěvků oddílům.

 

8.Podnikání

 1. Vyčlenění volných prostor pro místní začínající podnikatele za zvýhodněných podmínek ve volných objektech města.
 2. Znovu vyvolat a pokusit se zapojit podnikatele ve městě do společných cílů města (např. zvýšení počtu turistů a jejich dlouhodobý pobyt).
 3. Zrušení poplatků za tzv. “Ačka” do určité velikosti (zachování regulace obecně závaznou vyhláškou).
 4. Zavedení pravidelných bezplatných farmářských trhů.
 5. Návrh jednotného designu reklamních ploch v centru města.

 

9.Investice

 1. Pokračování v jednání o revitalizaci bývalých Žižkových kasáren, navazujících sportovních zařízení a městských bytů.
 2. Podniknutí nezbytných kroků k výstavbě plaveckého bazénu, v lokalitě pod Lesnickou školou, s využitím dotačních titulů i rozpočtové úspory tak, aby tato mimořádná investice nebyla pro město příliš velkou zátěží.
 3. Úprava osvětlení města, snížení nákladů pomocí využití moderních technologií, také snižování spotřeby energie města ve veřejných objektech – pokračování v zavádění “internetu věcí”.
 4. V nových investičních záměrech počítat s využitím srážkové vody pro technické účely.

 

10.Sociální a zdravotní sféra

 1. Podpora vedle domovů důchodců i pomocné pečovatelské služby, vedle nemocniční péče i domácí (hospicové i dlouhodobé) ošetřování, denní stacionáře.
 2. Podpora sociálně právní ochrany obyvatel, zajištění externí neziskové kanceláře na pomoc s dluhy.

 

11.Bytová politika

a. Revize bytové politiky. Vytvořit koncepci rozvoje obecního bydlení a vyčlenění konkrétních lokalit v souvislosti s územním plánem pro výstavbu nových městských bytů.

 

12.Výchova a vzdělání

 1. Vytvoření optimálních podmínek a zaměřit se na přivedení vysoké školy s prezenčním studiem do města Písku.
 2. Podpora a zavádění moderních technologií na základní školy ve městě Písku, zejména použití moderních hardware a software technologií, rozvoj programování, robotizace, logického a kritického myšlení.
 3. Podpora škol v interní výuce právní, finanční a mediální gramotnosti.

 

13.Partnerské vztahy a cestovní ruch

 1. Podpora rozšíření ubytovací kapacity ve městě Písek.
 2. Podpora průvodcovské služby ve městě Písek, která bude pravidelně pořádat ve spolupráci s infocentrem komentované prohlídky ve městě. Propagace průvodcovství v cestovních kancelářích skrze infocentrum a Píseckem s.r.o.
 3. Aktivní navazování zahraničních spojení pro kulturní, sportovní i výukovou spolupráci. Navázání spolupráce se zahraničními cestovními kancelářemi, které do své nabídky zařadí prodej zájezdů do Písku a okolí jako cílové destinace.
 4. Naučné stezky a podpůrné materiály k památkám města.
 5. Zapojení regionu Prácheňsko na dlouhodobém pobytu turistů v našem městě.

 

14.Urbanismus a rozvoj města

 1. Pokračování rekonstrukcí ulic, zejména dokončení rekonstrukce horní části Žižkovy ulice.
 2. Podpořit výstavbu cyklověží u autobusového a vlakového nádraží pro cestující, kteří dojíždějí hromadnou dopravou. Rovněž v docházkové vzdálenosti od centra města a s tím související síť značených cyklotras.

 

15.Veřejná správa a samospráva

 1. Posunutí začátku jednání zastupitelstva města na 16 hodinu z důvodu lepší dostupnosti pro pracující veřejnost.
 2. Zajištění streamu z jednání ZM včetně ukládání záznamů s následnou možností přehrání.
 3. Vybírání odborníků do správních a dozorčích rad městských organizací.
 4. Zachovat přístup opozičních zastupitelů na jednání rady města.

 

16.Majetek města

 1. Revize městských objektů, prodej nepotřebných objektů a kvalitní správa stávajících.
 2. Diverzifikace pozemků v průmyslové zóně.
 3. Vyčlenění prostor pro zájmové a vzdělávací aktivity všech věkových a sociálních skupin.
 4. Zaměřit se na systémově efektivní správu městského majetku tak, aby nechátral a nebyl zanedbáván.

 

17.Energetika

 1. Tepelná koncepce i investice do infrastruktury vodovodů a kanalizace.
 2. Využití OZE (obnovitelné zdroje energie – fotovoltaika, tepelná čerpadla, větrníky) – budovy v majetku města.

30. 10. 2018

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

31.10.2018 – Pohled ČSSD na dosavadní průběh koaličních vyjednávání

31.10.2018 – Jak probíhala povolební jednání pohledem Pirátů

Jednání o koalici Piráti (5) + ANO (4) + ODS (3) + PRO Písek (6)

30.10.2018 – Selhal další pokus o koalici pod taktovkou Pirátů, ANO a ODS

Rada města 4x PRO Písek, 3x Pirátům a 2x ANO

29.10.2018 – V pravé poledne, na písecké radnici… 

29.10.2018 – Starostka města k dnešnímu povolebnímu jednání  

Jednání o koalici PRO Písek (6) + ODS (3) + ČSSD (3) + KDU-ČSL (3)

25.10.2018 – ODS odmítá vstoupit do navrhované koalice 

20.10.2018 – O podobě budoucí koalice se stále jedná

Jednání o koalici PRO Písek (6) + Piráti (5) + ODS (3) + ČSSD (3) + KDU-ČSL (3)

15.10.2018 – Vyjádření ODS ke koaličnímu vyjednávání 

15.10.2018 – Vyjádření hnutí ANO 2011 ke koalici ve městě Písku

15.10.2018 – PRO PÍSEK k víkendovým povolebním jednáním

14.10.2018 – Piráti jsou nejspíš mimo hru díky svým požadavkům

14.10.2018 – Piráti: Oficiální tiskové prohlášení k povolebním jednáním

14.10.2018 – Prohlášení KDU-ČSL k povolebnímu vyjednávání

Návrh Pirátů – SUPER VELKÁ KOALICE poměrné zatoupení všech:

8.10.2018 – První povolební jednání: Dohodli se, že se asi nedohodnou

Výsledky komunálních voleb  5.- 6.10.2018:

Ohlédnutí za komunálními volbami

Kdo v Písku vyhrál komunální volby 2018

0
0

Diskuze k článku +

1. 11. 2018 (09:54)  –  Iveta Hodoušová

0
0

Zdravím a musím říci, že nechápu toto " Odpuštění poplatků za odpad za osoby do 18 let věku". Proč a z jakoho důvodu?? Sice to některá města mají ale z dovětkem…", které jsou držitely průkazu ZTP/P". Spíš bych slevy zaměřila na seniory, kteří odpadu vyprodukují daleko méně než jsou tuny papírových dětských plen.

Odpovědět

1. 11. 2018 (10:27)  –  Josef Soumar

0
0

Dobrý den,
nad tímto bodem probíhala velmi dlouhá diskuse a nakonec převážily argumenty, kdy kvůli nezodpovědnému zacházení rodičů, kteří by za dítě neplatili poplatek za odpady, může být takové dítě v 18 letech obratem zasaženo exekučním řízením. Tedy okamžitý zápis v registru dlužníků a exekučním rejstříku. Dále dle názoru diskutujících mají být rodiny a děti podporovány v třídění a omezování odpadu formou výuky a edukace, na kterou se chceme soustředit. Děti by neměly být ve městě zdrojem příjmů do městského rozpočtu za odpadové hospodářství, které většinou rozhoduje a nastavuje jejich rodina.

Odpovědět

1. 11. 2018 (10:48)  –  Iveta Hodoušová

0
0

Dobrý den, díky za odpověď. Ale přesto. Nezměnil se náhodou už ten zákon?

Odpovědět

1. 11. 2018 (11:30)  –  Josef Soumar

0
0

Dobrý den,
myslíte novelu zákona o exekučním řádu? … bohužel, viz včerejší tisková zpráva našeho poslance.

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/exekucni-rad-piratska-novela-neprosla-vladou.html

Prosím, zbylých 61 bodů programových průniků je z Vaší strany v pořádku? Za mě, jsem ochotný o tomto bodu diskutovat a vyslechnout si názory obou stran.

Odpovědět

1. 11. 2018 (16:44)  –  Jan Novák

0
0

Zákon č. 266/2015 Sb. o místních poplatcích

§ 12
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

Takže již od roku 2015 nelze zahájit exekuční řízení s nezletilou osobou za to že rodiče nezaplatí odpady.

Odpovědět

1. 11. 2018 (12:09)  –  Iveta Hodoušová

0
0

Dobrý den, tu Vámi zmíněnou novelu nemyslím, ale žila jsme v domění, že v loňském roce došlo k úpravě zákona, kdy už nebude moci být uvalena exekuce na dítě po dosažení zletilosti, pokud za něj neplatí poplatek rodič nebo zákonný zástupce. Ale na 100% nemohu tvrdit. Ostatní body se mi zdají celkem v pořádku, zvláště zřízení fondu prevence kriminality. Jinak mi v Písku chybí další seniorský dům. Čeká se na místa velmi dlouho.

Odpovědět

1. 11. 2018 (13:50)  –  Josef Soumar

0
0

Dobrý den,
další seniorský dům se již bude projektovat v Sovově ulici v Písku, naproti Okresní správě sociálního zabezpečení, do budoucna budou potřeba zcela jistě další.
Seniorské domy a domy s pečovatelskou službou budou velkým tématem v následujících 30 letech v celé České republice kvůli demografickému vývoji obyvatel, viz. prognóza Českého statistického úřadu:

https://www.czso.cz/csu/czso/populacni-prognoza-cr-do-r2050-n-g9kah2fe2x

Odpovědět

1. 11. 2018 (16:43)  –  Libor Kubec

0
0

Dobrý den, pane Soumar v programových prioritách mi chybí nejvíce výstavba parkovacích domů, třeba i se zelenou střechou. To by měla být priorita hlavně na sídlištích Jih a Dukla. Konkrétně na sídlišti Jih je nyní situace s parkováním neuvěřitelná. Parkuje se, kde se dá – trávníky, chodníky, zákazy, přechody. K bodu 7 vašich priorit – proč by se třeba v bývalých kasárnách nemohlo vybudovat něco jako Škoda sport park v Plzni. Nemusí být přece všechno komerční. A dále mi překvapilo pokračování výstavby bazénu pod Lesnickou školou. Před volbami to vypadalo, že skoro všechny strany jsou proti pokračování výstavby v této lokalitě. Nejlepším, nejrychlejším a nejúspornějším řešením, by dle mého, byla rekonstrukce současného bazénu. Kubec

Odpovědět

1. 11. 2018 (18:04)  –  Luděk Blaha

0
0

"Před volbami to vypadalo, že skoro všechny strany jsou proti pokračování výstavby v této lokalitě."

Před volbami vypadá leccos mnohdy úplně jinak, než po vobách.
Volby jako zlomový okamžik mezi volebními obdobími mění úhly pohledu na mnohé problémy. Podstatné je, aby se na takové ferdyšovské obrácení v lepším případě úplně zapomnělo, a nebo aby se v případě horším řádně zdůvodnilo nějakými nenadálými okolnostmi. Zpravidla koaličními.

Odpovědět

1. 11. 2018 (23:10)  –  Josef Soumar

0
0

Dobrý den, pane Kubci,
předně, zaskočilo mě, že tam parkovací domy na sídlištích nejsou, protože jsme diskutovali prefabrikátové jednoduché řešení, načerpané v zahraničí, pro Porty i Jih a strávili nad tím docela dost času. Samotného mě zaskočilo, že tam tento bod v 5. není, v předchozích starších verzí programových priorit je mám. Nedokáži nyní odpovědět, za sebe souhlasím s výstavbou.

ad bazén
Před 14 dny jsme se setkali s paní Trambovou a opravdu detailně se ptali na lokalitu. Problémem je aktuálně platné referendum i stav stávajícího bazénu. Opravy většího rozsahu jsou možné, ale budou stále jen nálepkou na stavbě, která je za horizontem fungování. Pokud by se stavěl nový bazén na stávající lokalitě, muselo by proběhnout nové referendum.
Lokalita kasáren je z hlediska paní Trambové (a nejen jí, prověřovali jsme u více zdrojů) velmi problematická (dopravní napojení, podloží, sítě atp.) – připojuji odkaz na jednání:

https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=754&t=44053#p587709

Poměr cena (dokumentace i stávající cena), výkon (bazén + vnitřní bazén pro starší lidi a děti) je aktuálně na straně lokality pod Lesárnou. Osobně jsem chtěl ještě audit ceny před rozhodnutím a setkání s paní Trambovou a širokou veřejností, aby všechny dohady a otázky zodpověděla a veřejnost měla přehled.

Uvidíme nyní, jak to s bazénem bude dál. Předložení materiálu je nyní na vedení města, ve kterém je paní Trambová 2. místostarostkou.

Odpovědět

1. 11. 2018 (23:37)  –  Jan Kouba

0
0

Dobrý den, to pak člověka napadne otázka, proč jste se s paní Trambovou nesešli již před volbama? Není to zvláštní postup – k něčemu se vyjadřovat a teprve pak – po volbách – se sejít s odborníkem a následně prohlašovat něco úplně jiného? Zvláště u tak pro Písek zásadní otázky? Děkuji.

Odpovědět

2. 11. 2018 (09:56)  –  Josef Soumar

0
0

Dobrý den,
ano, schůzku jsem osobně s paní Trambovou inicioval před prázdninami (viz osobní komunikace s paní Trambovou). Z osobních i pracovních důvodů se mi nepodařilo domluvit termín veřejné debaty s obyvateli, který jsem u paní Trambové poptával. Podmínkou další diskuse o bazénu v případě domluvy bylo uskutečnění této debaty v časově i místně dostupnou lokaci, kde by jasně a věcně vysvětlila záležitosti ohledně bazénu pod Lesnickou školou široké veřejnosti a z této debaty by byl pořízený video záznam. Jednání jsem navrhoval dostatečně dopředu před volbami, jedná se o mé pracovní vytížení a pochybení. Předpokládám, že paní Trambová, jako nejčinnější osoba ohledně nového bazénu mohla několik setkání z vlastní iniciativy uskutečnit, tím se nevyčiňuji ze své odpovědnosti na termínu debaty s veřejností.

Odpovědět

3. 11. 2018 (21:09)  –  Luděk Blaha

0
0

"12a. Vytvoření optimálních podmínek a zaměřit se na přivedení vysoké školy s prezenčním studiem do města Písku."

Druhá vysoká škola v Písku? Není to na třiceti tisícové okresní město moc, Antone Pavloviči?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.