Přihlášení

Jméno:
Heslo:
Nová registrace  |  Zapomenuté heslo

Zásadní hlasování

Název hlasování:JMENNÝ ROZPIS HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ NEPLATÍ - MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Příspěvky z fondu automatů - návrh KnotDatum:5. 3. 2015
Návrh usnesení:

Materiály k jednání zastupitelstva v příloze, diskuse k bodu viz. níže

U s n e s e n í č. 36/15

I. Zastupitelstvo města schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí příspěvku z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro rok 2015, která bude jednotlivě uzavírána s žadateli o příspěvek.

II. Zastupitelstvo města

1. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24, IČ: 70943150 ve výši Kč 460 000,--

2. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725, IČ: 70943141 ve výši Kč 398 000,--

3. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Automotoklub Stanislava Maliny Písek, Zátavské nábřeží 305, 39701 Písek, IČ: 00477079 ve výši Kč 14 000,--

4. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Junák – svaz skautů a skautek, středisko Oheň života Písek, Otakara Jeremiáše 1320, 39701 Písek, IČ: 60869216 ve výši Kč 18 000,--

5. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce HC Švantlův Dvůr Písek, Přátelství 2378, 39701 Písek, IČ: 46665455 ve výši Kč 82 752,--

6. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Tělocvičná jednota Sokol Písek, Tylova ul., 39701 Písek, IČ: 48256943 ve výši Kč 405 000,--

7. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Sportovní klub policie Písek, Na Výstavišti 377, 39701 Písek, IČ: 48220540 ve výši Kč 63 000,--

8. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Orientační sporty Písek, Harantova 1198, 39701 Písek, IČ: 22707859 ve výši Kč 34 000,--

9. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce IHC Písek – občanské sdružení, Na Výstavišti 371, 39701 Písek, IČ: 43852599 ve výši Kč 390 000,--

10. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Folklorní soubor Písečan, Budovatelská 1915, 39701 Písek, IČ:26677725 ve výši Kč 60 000,--

11. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Městská knihovna Písek, Alšovo nám. 85, 39701 Písek, IČ: 70869197 ve výši Kč 19 700,--

12. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, IČ: 70890889 ve výši Kč 501 400,--

13. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Skiklub Písek, o.s., třída Přátelství 1971, 39701 Písek, IČ: 22666842 ve výši Kč 60 000,--

14. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce AC Sole Písek, Mírové náměstí 1623, 39701 Písek, IČ: 27012271 ve výši Kč 100 000,--

15. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Pečovatelská služba a jesle města Písku, nábřeží 1. máje 2142, 39701 Písek, IČ: 00512338 ve výši Kč 100 167,--

16. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466, IČ: 70943125 ve výši Kč 370 000,--

17. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720, IČ: 70943842 ve výši Kč 107 000,--

18. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Dům dětí a mládeže Písek, Švantlova 2394, 39701 Písek, IČ: 60869941 ve výši Kč 120 000,--

19. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Tenisový klub Písek, Výstaviště 300, 39701 Písek, IČ: 12895504 ve výši Kč 40 000,--

20. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Fotbalový klub FC Písek o.s., Burketova 303, 39701 Písek, IČ: 43852483 ve výši Kč 334 000,--

21. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Středoškolský klub při lesnických školách v Písku Master Team, Lesnická 55, 39701 Písek, IČ:70979456 ve výši Kč 10 000,--

22. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce OS Mažoretky Písek, nábřeží 1. máje 1605, 39701 Písek, IČ: 26532760 ve výši Kč 37 000,--

23. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Český červený kříž Oblastní spolek Písek, Čechova ulice 454, 39701 Písek, IČ:00425893 ve výši Kč 20 000,--

24. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Vodácký oddíl Racek Písek, Tyršova 2035, 39701 Písek, IČ: 02662213 ve výši Kč 57 000,--

25. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce LezeTop s.r.o., U Vodárny 1506, 39701 Písek, IČ: 28093003 ve výši Kč 50 000,--

26. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Skateboardklub Písek, Fráni Šrámka 127, 39701 Písek, IČ: 63863073 ve výši Kč 40 000,--

27. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Junák – svaz skautů a skautek ČR 1. středisko Šipka, Putimská 1, 39701 Písek, IČ: 60869194 ve výši Kč 70 000,--

28. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Plavecký klub Písek, Ostrovní 2257, 39701 Písek, IČ: 48221929 ve výši Kč 45 000,--

29. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce W sdružení Písek o.s., Dr. M. Horákové 1720, 39701 Písek, IČ 68537964 ve výši Kč 28 000,--

30. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Společnost pro dobré soužití česky a německy hovořících zemí a občanů, Fráni Šrámka 167, 39701 Písek, IČ: 27000087 ve výši Kč 7 000,--

31. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce TJ Hradiště, Na Rozhledně 307, 39701 Písek, IČ: 43852513 ve výši Kč 59 000,-

32. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce Ekologické centrum – Elektrárna královského města Písku, o.p.s., U Vodárny 934, 39701 Písek, IČ: 28077491 ve výši Kč 16 000,--

33. schvaluje příspěvek z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT pro příjemce ABECEDA – Centrum volného času o.s., Neklanova 389, 39701 Písek, IČ: 02300915 ve výši Kč 70 000,--

III. Zastupitelstvo města schvaluje přesun finančních prostředků na položky rozpočtové skladby dle právní formy příjemce příspěvků rozdělených v bodu II. 

Výsledek hlasování:Návrh byl schválen. PRO: 15, PROTI: 4, ZDRŽEL SE: 5, NEHLASOVAL: 1, NEPŘÍTOMEN: 2
ZastupiteléProProtiZdržel seNehlasovalNepřítomen
1. Tyll Rudolf
2. Hořánek Jiří
3. Keclík Josef
4.
5.
6. Adámek Jan
7. Veselý Ondřej
8. Chytrý Karel
9. Turek Michal
10. Hladík Petr
11.
12. Přibáň Michal
13.
14. Brož Martin
15. Horák Michal
16. Posekaný Tomáš
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. Taraba Jan
24. Kozlíková Helena
25. Vodička Karel
26. Lejčar Jiří
27. Anděl Marek

Přílohy

Související hlasování

protinávrh p. Brož http://www.piseckysvet.cz/zastupitele/hlasovani/13

Rozprava k bodu 5) Návrh na poskytnutí příspěvků z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT

JUDr. Knot – jde o poslední příspěvky z tohoto fondu. U bodu IV. – výbor fondu doporučil ZM převod zůstatku fondu na záštity starostky, sběr žádostí však byl již ukončen, a proto navrhuje usnesení neschvaluje.

Ing. Hladík – u rozdělování příspěvků na sportovní účely získaly 4 největší sporty nejvíce finančních prostředků z rozpočtu, 12 klubů nedostalo vůbec nic. Bylo by spravedlivější jim přispět z tohoto fondu.

p. Reichl – výkonný výbor se sejde ještě dvakrát. K dotazu p. Hladíka – došlo 80 žádostí, součet požadavků byl cca 7 mil. Kč. Byli informováni i o ostatních grantech poskytovaných městem na sport, kulturu apod. Nepovedlo se pokrýt všechny žádosti, posuzovali reprezentaci města, kolik mají kluby dětí, zda žadatelé nedostali prostředky z jiných zdrojů. Domnívá se, že rozdělení je spravedlivé.

p. Brož – IHC čerpá z celkového fondu nejvíce finančních prostředků, nemělo by tedy z tohoto fondu dostat plnou částku

p. Reichl – bylo přihlédnuto k tomu, který sport má vysoké náklady na vybavení pro děti

p. Brož – zimní stadion má IHC zdarma

Ing. Hladík – proč jsou některé organizace kráceny na úplnou nulu? Zimní stadion financuje město prostřednictvím městských služeb. I ostatní kluby by měly dostat alespoň část prostředků.

p. Reichl – dotaz, kterých klubů se to týká konkrétně?

Ing. Gavlasz – poslední rozdělování mělo proběhnout s nadhledem. Zmiňuje např. Klub střelců

JUDr. Knot – ve výboru pracují zástupci klubů zastupitelstva. Klub ČSSD nechtěl mít zastoupení ve výboru, jinak by měli možnost se podílet na rozdělování prostředků.

JUDr. Veselý – účast ve výboru odmítli z důvodu, že nebyla nastavena jasná pravidla pro rozdělování příspěvků

Ing. Hladík – navrhoval zrušit fond a převést fin. prostředky do fondu na sport

MUDr. Tyll – veřejné bruslení bylo pro veřejnost posíleno

p. Hrádek (MS) – pokud je volná kapacita na zimním stadionu, je organizováno veřejné bruslení. Např. o prázdninách se bruslilo každý den, dopoledne je poskytnut ZS na bruslení školám.

p. Reichl – výbor pracuje s přijatými pravidly pro rozdělování prostředků

Ing. Franců – navrhuje diskusi směřovat k závěru

návrhy usnesení

Starostka – původní návrh byl I. a), II. a), III. a) IV. a)

JUDr. Knot – navrhuje usnesení I. a), II. a), III. a) IV. c)

p. Brož – navrhuje usnesení d) jiné usnesení I. – IV. odkládá a ukládá přepracovat materiál

JUDr. Veselý – navrhuje hlasovat o bodu IV. samostatně 


Seznam hlasování • Parkovací dům / 1006

  PTÁ SE: Jan Kučera 3. 3. 2021

  DOTAZ PRO: Tyll Rudolf Nezodpovězeno dnů: 1006

  OTÁZKA: Ve smyslu lepšího kontaktu mezi občanem a jeho zastupiteli, bych se chtěl zeptat, proč nebyla doposud zahájena stavba parkovacího domu proti hlavní poště, když v roce 2016 se v "Postřezích" objevil článek, v němž tehdejší místostarosta lng. Knot sděluje, že majetkoprávní vztahy i další náležitosti jsou vyřešeny, tudíž na jaře roku 2017 bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Místo toho stavební plocha byla za jeden milion zaasfaltovaná.Je vůbec možný takový to šlendrián ve Smart city Písek?

  0
  0
 • Dopravní situace /

  PTÁ SE: Vladimír Somr 4. 1. 2021

  OTÁZKA: Vážený pane inženýre, s ohledem na dopravní nehodu o svátcích na křižovatce Vác. nám. - Vinická ul. Vás prosíme o řešení dopravní situace. Parkovacími místy, změny v přednosti v jízdě / přednost zprava/ nebo omezení rychlost,i to nás napadá jako laiky a nejjednodušší řešení. Proto se obracíme na Vás. Děkuji za pochopení. Vladimír Somr Václavské nám. 131.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: 23. 3. 2021

  ODPOVĚĎ:

  Hezký den, omlouvám se, že jsem na dotaz nezareagoval dříve, ale bohužel mi nepřišlo žádné upozornění. Situaci jsem řešil počátkem roku a na výjezdu z ulice Vinická bylo osazeno nové dopravní značení. Nevím, zda je to za Vás dostatečná náprava a budu rád, když se ne mne případně obrátíte přímo. Můžete i zavolat a problematiku probereme. Ohledně parkování je to složitější. OV se zabýval rozšířením parkovacích míst na Václavském náměstí, ale bohužel jsme neuspěli a lidé tak dál parkují i tam, kde by neměli. S pozdravem, Tomáš Posekaný
  0
  0
 • Veselýčerná skládka / 1082

  PTÁ SE: Karel Spurný 17. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 1082

  OTÁZKA: Nevím na koho bych se měl obrátit ,tak informuji vás .Věřím vám, že se pokusíte zjednat nápravu .Mezi mosty u Jitexu vzniká veliká černá skládka. Jistě budete vědět kdo by ji mohl odstranit a zpříjemnit cestu kolem řeky.

  0
  0
 • odstoupení zastupitele /

  PTÁ SE: M. Nosková 14. 12. 2020

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Prosím můžete mi objasnit své důvody odstoupení ze zastupitelstva, vaší práce jsem si velmi vážila? Na prosincovém jednání zastupitelstva k tomu nikdo nic neřekl. Děkuji

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Posekaný Tomáš 15. 12. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Vážená paní Nosková,

  děkuji Vám za dotaz i za podporu, které si vážím. K mé rezignaci jsem se vyjadřoval na webu Jihočeských Pirátů, FB Piráti Písecko i v týdeníku Písecké postřehy, které de facto citovaly právě ono vyjádření z krajského pirátského webu. Snad vás příliš nezklamu, když to hlavní ocituji i zde:

  „Hlavním důvodem mé rezignace na zastupitelský post je můj zájem věnovat energii do oblasti či prostředí, které je méně konfliktní a kde cítím více pozitivní energie. To je především oblast kultury a cestovního ruchu, prostředí mně dlouhodobě nejbližší.

  Radši se totiž snažím nacházet konsenzus, kompromis, řešení, na nichž se dohodne a shodne většina, naopak mi není blízká konfrontace. Větší smysl vidím ve spojování lidí, stejně jako mi přijde více smysluplné ukazovat dobré příklady a inspirovat se jimi – sdílet je.

  Z tohoto důvodu bych dál rád pokračoval v komisi pro kulturu a cestovní ruch města Písku. U Pirátů i nadále zůstávám a podporuji pirátský program, ideje a cíle k cestě ke svobodnější společnosti a udržitelnému rozvoji.

  Rád bych poděkoval za spolupráci nejen kolegům ze zastupitelského klubu Pirátů, ale i všem zastupitelům, kolegům z Osadního výboru Hradiště a všem pracovníkům městského úřadu či městských a jiných organizací, s nimiž jsem spolupracoval, a věřím, že s mnohými budu spolupracovat dál. Stejně tak chci poděkovat za důvěru v Piráty, kterou lidé projevili v komunálních volbách v roce 2018, a díky níž se do píseckého zastupitelstva dostalo pět pirátských zastupitelů.“

  Více se k tomu vyjadřovat opravdu nechci, děkuji za pochopení.

  Děkuji a přeji klidné adventní dny.

  Zbyněk Konvička

   

   

   

  0
  0
 • Dotaz na učast v dozo org… /

  PTÁ SE: Jiří Pokorný 10. 12. 2020

  OTÁZKA: DoDobrý den.Chci se jen zeptat v kolika dozorčích orgánech zasedáte a jak to vše jde zvládnout společně s povinostmi radní.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Tyll Rudolf 14. 12. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den, pokud mi napíšete na e-mail petra.trambova@mupisek.cz, ráda Vám na dotaz odpovím. S pozdravem, Petra Trambová
  0
  0
 • Parkování na náměstí / 1096

  PTÁ SE: Luboš Pospíšil 3. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 1096

  OTÁZKA: Dobrý den, koukal jsem na hlasování ohledně parkování na náměstí. Zajímalo by mě, proč ODS nebyla pro vyškrtnutí částky z rozpočtu na revitalizaci, kdy ubude parkovacích míst. Nemáte nás podnikatele spíš chránit?

  0
  0
 • VeselýÚdržba nežádoucí zeleně… / 1103

  PTÁ SE: Adéla Svatá 26. 11. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 1103

  OTÁZKA: Vážený pane zastupiteli,
  Ráda bych se zeptala, proč se z Vaší strany navrhují naprosto zbytečné zásahy do hezké, čisté krajiny kolem třech rybníků U Vodáka, ale místa, která se Vám strategicky nehodí necháváte naprosto bez povšimnutí? Pod ulicí Na Trubách, kolem silnice ve směru k autoservis Frolík je to hezký příklad. Nechutné, nedotčené nežádoucí dřeviny, které by šlo na pár desítek tisíc vyřezat a nahradit dřevinami vhodnými na toto místo.

  0
  0

Ptejte se starostky Evy Vanžurové…

 • Portyč / 1006

  PTÁ SE: Vlasta Nová 3. 3. 2021

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 1006

  OTÁZKA: Již podruhé se ptám, proč na sídlišti Portyč není širokodaleko lékárna, kde žije dost starších /pečovatelák/ a bankomat doufám že mě už někdo z vrchnosti odpoví.

  0
  0
 • Komunikace / 1064

  PTÁ SE: M. Nosková 4. 1. 2021

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 1064

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Prosím proč na Píseckém světě více než půl roku odmítá vedení města jakkoli komunikovat? To je ta nová pozitivní komunikační strategie, kterou vám za více než 400 000,- Kč v uplynulém roce 2020 doporučili mediální poradci pan Klokočka a Němec? Hodláte v tomto roce pokračovat ve stejném duchu a to jak k místním médiím, tak i směrem k veřejnosti? Kdo bude dělat v roce 2021 PR našeho města a kolik nás to bude stát?

  0
  0
 • Kontrola opatření / 1079

  PTÁ SE: Hrubeš 20. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 1079

  OTÁZKA: Dobrý den, měl bych prosím dotaz, jak se kontrolují dodržování opatření vlády. Zatímco velká většina restaurací v Písku dodržuje, je zavřená, tak bar dnes v neděli 20.12. v Čechově ulici je v pohodě otevřený celý den. Má venku i stoly a křesla, takže je to nepřehlédnutelné, tak prosím, jak probíhá kontrol a doufám, že město tohoto podnikatele v žádné případě nepodpoří. Děkuji za odpověď. Hrubeš

  0
  0

Zastupitelé

Opozice

VAŠE VOLBA

Podpořte nás a staňte se naším partnerem!

Finanční dary zasílejte na účet č. 5015117001/5500 (Raiffeisenbank)
Děkujeme!

redakce@piseckysvet.cz