Přihlášení

Jméno:
Heslo:
Nová registrace  |  Zapomenuté heslo

Zásadní hlasování

Název hlasování:JMENNÝ ROZPIS HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ NEPLATÍ - MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Kasárna - prodej vel.budovy - protinávrh VeselýDatum:5. 3. 2015
Návrh usnesení:

Materiály k jednání zastupitelstva v příloze, diskuse k bodu viz. níže

U s n e s e n í č. 47/15

Zastupitelstvo města schvaluje záměr opakovaného prodeje velitelské budovy č. p. 248 Pražské Předměstí na pozemku st. parc. č. 1540/1 k. ú. Písek včetně příslušného pozemku st. parc. č. 1540/1 k. ú. Písek o výměře 681 m2 a budovy č. p. 287 Pražské Předměstí na pozemku st. parc. č. 1552 k. ú. Písek včetně příslušného pozemku st. parc. č. 1552 k. ú. Písek o výměře 216 m2 a to formou výběrového řízení – obálkové metody, za minimální cenu ve výši 8.000.000 Kč s tím, že v budově nebude zřízeno pobytové zařízení pro psychiatrické pacienty. Kauce je stanovena ve výši 800.000 Kč. Výběr kupce provede majetkoprávní komise, zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. 

Výsledek hlasování:Návrh byl schválen. PRO: 14, PROTI: 5, ZDRŽEL SE: 6, NEHLASOVAL: 0, NEPŘÍTOMEN: 2
ZastupiteléProProtiZdržel seNehlasovalNepřítomen
1. Trambová Petra
2. Franců Tomáš
3. Janovský Miroslav
4. Vanžurová Eva
5. Tyll Rudolf
6. Adámek Jan
7. Veselý Ondřej
8. Chytrý Karel
9. Turek Michal
10. Hladík Petr
11. Němeček Vratislav
12. Váně Tomáš
13. Brož Martin
14. Soumar Josef
15. Horák Michal
16. Konvička Zbyněk
17. Posekaný Tomáš
18. Nebes Lukáš
19. Hořánek Jiří
20. Keclík Josef
21. Čapek Michal
22. Přibáň Michal
23. Taraba Jan
24. Kozlíková Helena
25. Vodička Karel
26. Lejčar Jiří
27. Anděl Marek

Přílohy

Související hlasování

Rozprava k bodu 11) Opakovaný prodej budovy č. p. 248 a budovy č. p. 287 Pražská

Prodej velitelské budovy č. p. 248 Pražské Předměstí včetně pozemku st. parc. č. 1540/1 k. ú. Písek a velitelské budovy č. p. 287 Pražské Předměstí včetně pozemku st. parc. č. 1552 k. ú. Písek – Žižkova kasárna – Pražská ul.

 

Materiál uvedl Ing. Hořánek – výběrové řízení by nemělo obsahovat pouze cenu, město by rovněž mělo zvážit využití domu

p. Brož – dotaz kolik bude stát kruhový objezd? Z urbanistického hlediska jde o krásnou budovu, neměla by se bourat (uvedeno v záměru).

Ing. Hořánek – zatím jde o vypsání výběrového řízení

JUDr. Veselý – opakovaně se město snažilo budovu prodat a snižovalo cenu. Využití této budovy pro psychiatrické pacienty považuje za zcela nevhodné. Sídliště Portyč je problémové sídliště. Navrhuje doplnit usnesení – V budově nebude zřízeno zařízení pro psychiatrické pacienty.

Ing. Franců – nedomnívá se, že pacienti tohoto typu jsou nebezpeční. Usnesením se zasahuje do záměru uchazeče.

Ing. Krejča – výběr kupce by mělo provést zastupitelstvo, majetková komise by měla předložit návrh – navrhuje vypustit ustanovení z usnesení. Usnesení bylo schváleno v lednu, v červenci teprve bylo vyhlášeno VŘ. K dnešnímu dni město ví o dalších zájemcích?

Bc. Filip – bylo opakované VŘ, písemně druhou nabídku na odkup budovy neobdrželi

MUDr. Tyll – město se nebylo schopné dohodnout s majiteli léčebny U Honzíčka – tam bylo vhodné místo pro nemocné pacienty

JUDr. Knot – nesouhlasí s rozdělováním občanů na vhodné či nevhodné do této lokality

JUDr. Veselý – upravuje své usnesení b) nebude zřízeno pobytové zařízení

Ing. Sládek–forma výběrového řízení je v pořádku, z čeho vyplývá forma kruhové křižovatky?

p. Vostarek – kruhová křižovatka vyplývá z regulačního plánu, není možné nakládat s budovou, aniž je vyřešen přístup do celé plochy kasáren

paní Sitterová na dotaz Ing. Sládka – komunikace je majetkem jihočeského kraje

Ing. Kovařík – vysvětlil nutnost zajištění dvou vstupů do areálu kasáren

p. Vodička – vysvětlil význam domovů se zvláštním režimem. Toto místo je pro zařízení domova se zvláštním režimem nevhodné, tyto služby tady nechci. Proto by se mělo zvážit podávání nabídek obálkovou metodou, hodnotících kritérií by mělo být víc.

Ing. Krejča – mohlo by se pokračovat dále v usnesení č. 17/14? Je-li více zájemců, mělo mít zastupitelstvo města konkrétní jména.

Ing. Hořánek – podle výkladu ministerstva vnitra je vhodnější znovu opakovat záměr, zda stále trvá

MUDr. Tyll – domů se zvláštním režimem je ve městě více, např. Vážka

p. Vodička – nechce rušit sociální služby

Ing. Kulič – navrhuje vrátit se k původnímu materiálu, zastupitelstvo nemůže předjímat výsledky VŘ

Ing. Hladík – půjde o domov pro psychologické centrum, kde bude 100 klientů – je to zásadní rozdíl oproti jiným zařízením tohoto typu ve městě. Je odpůrcem institucí pro velký počet klientů.

p. Anděl – navrhuje konec diskuse – navrhuje usnesení dle návrhu JUDr. Veselého s tím, že kauce bude stanovena na 800 tis. Kč

 

návrhy na usnesení

JUDr. Veselý – navrhuje usnesení b) tj. schvaluje s připomínkami:

- v budově nebude zřízeno pobytové zařízení pro psychiatrické pacienty

- kauce bude stanovena 800 tis. Kč (bude zakomponováno do usnesení)

Ing. Gavlasz – usnesení dle návrhu JUDr. Veselého + dodatek – město se nebude podílet na zřízení inženýrských sítí

Hlasování č. 19 o návrhu Ing. Gavlasze:

pro: 12 proti: 4 zdržel se: 9

Hlasování č. 20 o návrhu JUDr. Veselého:

pro: 14 proti: 5 zdržel se: 6 


Seznam hlasování • TrambováParkovací dům / 533

  PTÁ SE: Jan Kučera 3. 3. 2021

  DOTAZ PRO: Trambová Petra Nezodpovězeno dnů: 533

  OTÁZKA: Ve smyslu lepšího kontaktu mezi občanem a jeho zastupiteli, bych se chtěl zeptat, proč nebyla doposud zahájena stavba parkovacího domu proti hlavní poště, když v roce 2016 se v "Postřezích" objevil článek, v němž tehdejší místostarosta lng. Knot sděluje, že majetkoprávní vztahy i další náležitosti jsou vyřešeny, tudíž na jaře roku 2017 bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Místo toho stavební plocha byla za jeden milion zaasfaltovaná.Je vůbec možný takový to šlendrián ve Smart city Písek?

  0
  0
 • PosekanýDopravní situace /

  PTÁ SE: Vladimír Somr 4. 1. 2021

  OTÁZKA: Vážený pane inženýre, s ohledem na dopravní nehodu o svátcích na křižovatce Vác. nám. - Vinická ul. Vás prosíme o řešení dopravní situace. Parkovacími místy, změny v přednosti v jízdě / přednost zprava/ nebo omezení rychlost,i to nás napadá jako laiky a nejjednodušší řešení. Proto se obracíme na Vás. Děkuji za pochopení. Vladimír Somr Václavské nám. 131.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Posekaný Tomáš 23. 3. 2021

  ODPOVĚĎ:

  Hezký den, omlouvám se, že jsem na dotaz nezareagoval dříve, ale bohužel mi nepřišlo žádné upozornění. Situaci jsem řešil počátkem roku a na výjezdu z ulice Vinická bylo osazeno nové dopravní značení. Nevím, zda je to za Vás dostatečná náprava a budu rád, když se ne mne případně obrátíte přímo. Můžete i zavolat a problematiku probereme. Ohledně parkování je to složitější. OV se zabýval rozšířením parkovacích míst na Václavském náměstí, ale bohužel jsme neuspěli a lidé tak dál parkují i tam, kde by neměli. S pozdravem, Tomáš Posekaný
  0
  0
 • Veselýčerná skládka / 609

  PTÁ SE: Karel Spurný 17. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 609

  OTÁZKA: Nevím na koho bych se měl obrátit ,tak informuji vás .Věřím vám, že se pokusíte zjednat nápravu .Mezi mosty u Jitexu vzniká veliká černá skládka. Jistě budete vědět kdo by ji mohl odstranit a zpříjemnit cestu kolem řeky.

  0
  0
 • Konvičkaodstoupení zastupitele /

  PTÁ SE: M. Nosková 14. 12. 2020

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Prosím můžete mi objasnit své důvody odstoupení ze zastupitelstva, vaší práce jsem si velmi vážila? Na prosincovém jednání zastupitelstva k tomu nikdo nic neřekl. Děkuji

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Konvička Zbyněk 15. 12. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Vážená paní Nosková,

  děkuji Vám za dotaz i za podporu, které si vážím. K mé rezignaci jsem se vyjadřoval na webu Jihočeských Pirátů, FB Piráti Písecko i v týdeníku Písecké postřehy, které de facto citovaly právě ono vyjádření z krajského pirátského webu. Snad vás příliš nezklamu, když to hlavní ocituji i zde:

  „Hlavním důvodem mé rezignace na zastupitelský post je můj zájem věnovat energii do oblasti či prostředí, které je méně konfliktní a kde cítím více pozitivní energie. To je především oblast kultury a cestovního ruchu, prostředí mně dlouhodobě nejbližší.

  Radši se totiž snažím nacházet konsenzus, kompromis, řešení, na nichž se dohodne a shodne většina, naopak mi není blízká konfrontace. Větší smysl vidím ve spojování lidí, stejně jako mi přijde více smysluplné ukazovat dobré příklady a inspirovat se jimi – sdílet je.

  Z tohoto důvodu bych dál rád pokračoval v komisi pro kulturu a cestovní ruch města Písku. U Pirátů i nadále zůstávám a podporuji pirátský program, ideje a cíle k cestě ke svobodnější společnosti a udržitelnému rozvoji.

  Rád bych poděkoval za spolupráci nejen kolegům ze zastupitelského klubu Pirátů, ale i všem zastupitelům, kolegům z Osadního výboru Hradiště a všem pracovníkům městského úřadu či městských a jiných organizací, s nimiž jsem spolupracoval, a věřím, že s mnohými budu spolupracovat dál. Stejně tak chci poděkovat za důvěru v Piráty, kterou lidé projevili v komunálních volbách v roce 2018, a díky níž se do píseckého zastupitelstva dostalo pět pirátských zastupitelů.“

  Více se k tomu vyjadřovat opravdu nechci, děkuji za pochopení.

  Děkuji a přeji klidné adventní dny.

  Zbyněk Konvička

   

   

   

  0
  0
 • TrambováDotaz na učast v dozo org… /

  PTÁ SE: Jiří Pokorný 10. 12. 2020

  OTÁZKA: DoDobrý den.Chci se jen zeptat v kolika dozorčích orgánech zasedáte a jak to vše jde zvládnout společně s povinostmi radní.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Trambová Petra 14. 12. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den, pokud mi napíšete na e-mail petra.trambova@mupisek.cz, ráda Vám na dotaz odpovím. S pozdravem, Petra Trambová
  0
  0
 • PřibáňParkování na náměstí / 623

  PTÁ SE: Luboš Pospíšil 3. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Přibáň Michal Nezodpovězeno dnů: 623

  OTÁZKA: Dobrý den, koukal jsem na hlasování ohledně parkování na náměstí. Zajímalo by mě, proč ODS nebyla pro vyškrtnutí částky z rozpočtu na revitalizaci, kdy ubude parkovacích míst. Nemáte nás podnikatele spíš chránit?

  0
  0
 • VeselýÚdržba nežádoucí zeleně… / 630

  PTÁ SE: Adéla Svatá 26. 11. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 630

  OTÁZKA: Vážený pane zastupiteli,
  Ráda bych se zeptala, proč se z Vaší strany navrhují naprosto zbytečné zásahy do hezké, čisté krajiny kolem třech rybníků U Vodáka, ale místa, která se Vám strategicky nehodí necháváte naprosto bez povšimnutí? Pod ulicí Na Trubách, kolem silnice ve směru k autoservis Frolík je to hezký příklad. Nechutné, nedotčené nežádoucí dřeviny, které by šlo na pár desítek tisíc vyřezat a nahradit dřevinami vhodnými na toto místo.

  0
  0

Ptejte se starostky Evy Vanžurové…

 • Portyč / 533

  PTÁ SE: Vlasta Nová 3. 3. 2021

  DOTAZ PRO: Vanžurová Eva Nezodpovězeno dnů: 533

  OTÁZKA: Již podruhé se ptám, proč na sídlišti Portyč není širokodaleko lékárna, kde žije dost starších /pečovatelák/ a bankomat doufám že mě už někdo z vrchnosti odpoví.

  0
  0
 • Komunikace / 591

  PTÁ SE: M. Nosková 4. 1. 2021

  DOTAZ PRO: Vanžurová Eva Nezodpovězeno dnů: 591

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Prosím proč na Píseckém světě více než půl roku odmítá vedení města jakkoli komunikovat? To je ta nová pozitivní komunikační strategie, kterou vám za více než 400 000,- Kč v uplynulém roce 2020 doporučili mediální poradci pan Klokočka a Němec? Hodláte v tomto roce pokračovat ve stejném duchu a to jak k místním médiím, tak i směrem k veřejnosti? Kdo bude dělat v roce 2021 PR našeho města a kolik nás to bude stát?

  0
  0
 • Kontrola opatření / 606

  PTÁ SE: Hrubeš 20. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Vanžurová Eva Nezodpovězeno dnů: 606

  OTÁZKA: Dobrý den, měl bych prosím dotaz, jak se kontrolují dodržování opatření vlády. Zatímco velká většina restaurací v Písku dodržuje, je zavřená, tak bar dnes v neděli 20.12. v Čechově ulici je v pohodě otevřený celý den. Má venku i stoly a křesla, takže je to nepřehlédnutelné, tak prosím, jak probíhá kontrol a doufám, že město tohoto podnikatele v žádné případě nepodpoří. Děkuji za odpověď. Hrubeš

  0
  0

Podpořte nás a staňte se naším partnerem!

Finanční dary zasílejte na účet č. 5015117001/5500 (Raiffeisenbank)
Děkujeme!

redakce@piseckysvet.cz