Přihlášení

Jméno:
Heslo:
Nová registrace  |  Zapomenuté heslo

Zásadní hlasování

Název hlasování:JMENNÝ ROZPIS HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ NEPLATÍ - MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Rozpočet 2015 - Gavlasz + 1,5 mil pro VaKDatum:16. 12. 2014
Návrh usnesení:

plné znění návrhu rozpočtu – viz. 3x příloha

Návrh Ing. Gavlasz – navrhuje doplnit do investic u položky Vak 1,5 mil. Kč

Výsledek hlasování:Návrh nebyl schválen. PRO: 13, PROTI: 2, ZDRŽEL SE: 12, NEHLASOVAL: 0, NEPŘÍTOMEN: 0
ZastupiteléProProtiZdržel seNehlasovalNepřítomen
1. Tyll Rudolf
2. Hořánek Jiří
3. Keclík Josef
4.
5.
6. Adámek Jan
7. Veselý Ondřej
8. Chytrý Karel
9. Turek Michal
10. Hladík Petr
11.
12. Přibáň Michal
13.
14. Brož Martin
15. Horák Michal
16. Posekaný Tomáš
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. Taraba Jan
24. Kozlíková Helena
25. Vodička Karel
26. Lejčar Jiří
27. Anděl Marek

Přílohy

Související hlasování

Návrh Vodička – 7 mil. um. tráva FC http://www.piseckysvet.cz/zastupitele/hlasovani/9

Návrh Veselý – 5 mil. VaK + 15 mil. nábřeží KD http://www.piseckysvet.cz/zastupitele/hlasovani/4

Návrh část II. – zmocnění rady ke změnám http://www.piseckysvet.cz/zastupitele/hlasovani/2

Návrh Knot + Vodička – 7 mil. um. tráva FC http://www.piseckysvet.cz/zastupitele/hlasovani/1

 

z diskuse k bodu 2) Návrh rozpočtu města Písek na rok 2015

Uvedl JUDr. Knot.

- rozpočet byl koncipován jako vyrovnaný. Do rozpočtu 2015 nebude Krajský úřad zařazovat opravu Zátavského mostu, proto z rozpočtu navrhuje snížit položku na zábradlí Zátavského mostu a to 10 mil. Kč a místo toho zařadit do rozpočtu – opravu centrálních šaten na ZŠ E. Beneše – 6,8 mil. Kč, památník spojeneckých armád u Hřebčince 250 tis. Kč

Ing. Svoboda – podrobně informoval o přípravě rozpočtu

JUDr. Knot – navrhuje usnesení – ZM po projednání schvaluje v návrhu rozpočtu města na rok 2015 snížení položky na kapitole 740 „příspěvek Jihočeskému kraji na rekonstrukci mostu Zátaví“ o 10 000 tis. Kč a nové vytvoření položek na kapitole 714 „centrální šatny pro žáky ZŠ – 2. etapa“ ve výši 6 800 tis. Kč a na kapitole 740 „vybudování památníku setkání spojeneckých armád u Hřebčince“ ve výši 250 tis. Kč.

JUDr. Veselý – v rozpočtu je zahrnuto málo investic, navrhuje zahrnout do rozpočtu – položku 740 – 5 mil. Kč do oddílu Vak na rekonstrukci kanalizace před KD a částku 15 mil. Kč na akci revitalizace mezimostního nábřeží před KD.

RSDr. Lejčar – dotazy

- jak dál pokračovat při výměně umělé trávy v areálu FC, když bylo zrušeno VŘ, jde o 7 mil. Kč

- mělo by se pracovat na strategickém plánu rozvoje města

- aktualizace plánu na rekonstrukce ulic a komunikací

MUDr. Chytrý – rekonstrukce umělé plochy je nutná – životnost skončí začátkem roku 2015

JUDr. Knot – v reakci na JUDr. Veselého – rozpočet vznikal ještě za původního vedení, položka 20 mil. Kč požadovaná JUDr. Veselým v rozpočtu nebyla zahrnuta. Není dokončena projektová dokumentace ani vydáno stavební povolení, projekt se bude dále vyvíjet, bude se hledat dotační titul. Z tohoto důvodu není nutné zahrnovat do rozpočtu okamžitě

dále na dotaz RSDr. Lejčara – investice jsou nižší také proto, že dojde ke snížení částky při odvodu za VHP cca o 15 mil. Kč

- nový výbor rozvoje a investic bude řešit návrhy na investice

- na strategickém plánu se pracuje

Mgr. Hořánek – v lednu nebo v únoru bude předložen materiál ohledně majetku města

JUDr. Veselý – soubor investic obsahuje projektový zásobník. První rámcový rozpočet byl vždy navrhován jako vyrovnaný. Položky, které jsou uvedeny výše, chce zařadit do rozpočtu nyní, soutěže na výběr zhotovitele jsou zdlouhavé

Ing. Gavlasz – ztráta investic se odrazí na rozvoji města. U položky Vak by měly jít prostředky získané za pronájem zpět na investice do Vak. Z jakého důvodu je zařazen jímací objekt za 6 mil. Kč. Jsou vyčleněny prostředky na bazén. Dále připomíná, že „Pleskotova lávka“ by měla být zařazena do rozpočtu

Ing. Honzík – jímací objekt je zařazen do rozpočtu, protože čistírna nemá v současné době jímací objekt, bude sloužit i pro novou úpravnu vody. Za Vodárenskou správu byl dán požadavek na rozpočet ve výši 47 mil. Kč, dostala se tam částka nižší

JUDr. Průša – určitá rezerva je ponechaná pro různé závady na ČOV – jde o rozdíl cca 1,5 mil. Kč – nájemné je 47 mil. Kč

- co se týká investic – nejsou natolik připravené, aby se mohli provádět a dát do rozpočtu

JUDr. Knot – lávkou nechť se zaobírá nově zřízený výbor pro investice města

p. Vodička – přimlouvá se za investici umělá tráva – navrhuje tam položku nechat – tzn. 7,5 mil. Kč znovu zařadit do rozpočtu. Jako důvod uvádí, že pokládka se musí realizovat za určitých teplot, nemůže to být v zimních měsících

Ing. Franců – dotaz kap. 740 – 700 tis. Kč podchod pro pěší?

Bc. Filip – jde o projekt pod tratí pod Lesnickou školou

Mgr. Hořánek – nedoporučuje na jednání ZM navrhovat přesuny v rozpočtu, nechť to předjedná výbor pro investice

JUDr. Knot – položka na obnovu umělé trávy do rozpočtu zařazena nebyla, navrhuje jí zařadit do březnové rozpočtové změny

pí Kudrlová – v kap. 714 – školství – snížené investice o 15 mil. Kč, jaké investiční akce byly zrušeny?

Ing. Cibulková – odpoví písemně

Ing. Gavlasz – fin. prostředky musí být v rozpočtu vyčleněné na konkrétní položky. Navrhuje odložit investici – šatny, udělat je během roku a dát do rozpočtu místo toho náklady na rekonstrukci umělé trávy

starostka – na šatny byla již v letošním roce udělena výjimka od Hygieny


Seznam hlasování • Parkovací dům / 1202

  PTÁ SE: Jan Kučera 3. 3. 2021

  DOTAZ PRO: Tyll Rudolf Nezodpovězeno dnů: 1202

  OTÁZKA: Ve smyslu lepšího kontaktu mezi občanem a jeho zastupiteli, bych se chtěl zeptat, proč nebyla doposud zahájena stavba parkovacího domu proti hlavní poště, když v roce 2016 se v "Postřezích" objevil článek, v němž tehdejší místostarosta lng. Knot sděluje, že majetkoprávní vztahy i další náležitosti jsou vyřešeny, tudíž na jaře roku 2017 bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Místo toho stavební plocha byla za jeden milion zaasfaltovaná.Je vůbec možný takový to šlendrián ve Smart city Písek?

  0
  0
 • Dopravní situace /

  PTÁ SE: Vladimír Somr 4. 1. 2021

  OTÁZKA: Vážený pane inženýre, s ohledem na dopravní nehodu o svátcích na křižovatce Vác. nám. - Vinická ul. Vás prosíme o řešení dopravní situace. Parkovacími místy, změny v přednosti v jízdě / přednost zprava/ nebo omezení rychlost,i to nás napadá jako laiky a nejjednodušší řešení. Proto se obracíme na Vás. Děkuji za pochopení. Vladimír Somr Václavské nám. 131.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: 23. 3. 2021

  ODPOVĚĎ:

  Hezký den, omlouvám se, že jsem na dotaz nezareagoval dříve, ale bohužel mi nepřišlo žádné upozornění. Situaci jsem řešil počátkem roku a na výjezdu z ulice Vinická bylo osazeno nové dopravní značení. Nevím, zda je to za Vás dostatečná náprava a budu rád, když se ne mne případně obrátíte přímo. Můžete i zavolat a problematiku probereme. Ohledně parkování je to složitější. OV se zabýval rozšířením parkovacích míst na Václavském náměstí, ale bohužel jsme neuspěli a lidé tak dál parkují i tam, kde by neměli. S pozdravem, Tomáš Posekaný
  0
  0
 • Veselýčerná skládka / 1278

  PTÁ SE: Karel Spurný 17. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 1278

  OTÁZKA: Nevím na koho bych se měl obrátit ,tak informuji vás .Věřím vám, že se pokusíte zjednat nápravu .Mezi mosty u Jitexu vzniká veliká černá skládka. Jistě budete vědět kdo by ji mohl odstranit a zpříjemnit cestu kolem řeky.

  0
  0
 • Posekanýodstoupení zastupitele /

  PTÁ SE: M. Nosková 14. 12. 2020

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Prosím můžete mi objasnit své důvody odstoupení ze zastupitelstva, vaší práce jsem si velmi vážila? Na prosincovém jednání zastupitelstva k tomu nikdo nic neřekl. Děkuji

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Posekaný Tomáš 15. 12. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Vážená paní Nosková,

  děkuji Vám za dotaz i za podporu, které si vážím. K mé rezignaci jsem se vyjadřoval na webu Jihočeských Pirátů, FB Piráti Písecko i v týdeníku Písecké postřehy, které de facto citovaly právě ono vyjádření z krajského pirátského webu. Snad vás příliš nezklamu, když to hlavní ocituji i zde:

  „Hlavním důvodem mé rezignace na zastupitelský post je můj zájem věnovat energii do oblasti či prostředí, které je méně konfliktní a kde cítím více pozitivní energie. To je především oblast kultury a cestovního ruchu, prostředí mně dlouhodobě nejbližší.

  Radši se totiž snažím nacházet konsenzus, kompromis, řešení, na nichž se dohodne a shodne většina, naopak mi není blízká konfrontace. Větší smysl vidím ve spojování lidí, stejně jako mi přijde více smysluplné ukazovat dobré příklady a inspirovat se jimi – sdílet je.

  Z tohoto důvodu bych dál rád pokračoval v komisi pro kulturu a cestovní ruch města Písku. U Pirátů i nadále zůstávám a podporuji pirátský program, ideje a cíle k cestě ke svobodnější společnosti a udržitelnému rozvoji.

  Rád bych poděkoval za spolupráci nejen kolegům ze zastupitelského klubu Pirátů, ale i všem zastupitelům, kolegům z Osadního výboru Hradiště a všem pracovníkům městského úřadu či městských a jiných organizací, s nimiž jsem spolupracoval, a věřím, že s mnohými budu spolupracovat dál. Stejně tak chci poděkovat za důvěru v Piráty, kterou lidé projevili v komunálních volbách v roce 2018, a díky níž se do píseckého zastupitelstva dostalo pět pirátských zastupitelů.“

  Více se k tomu vyjadřovat opravdu nechci, děkuji za pochopení.

  Děkuji a přeji klidné adventní dny.

  Zbyněk Konvička

   

   

   

  0
  0
 • Dotaz na učast v dozo org… /

  PTÁ SE: Jiří Pokorný 10. 12. 2020

  OTÁZKA: DoDobrý den.Chci se jen zeptat v kolika dozorčích orgánech zasedáte a jak to vše jde zvládnout společně s povinostmi radní.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Tyll Rudolf 14. 12. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den, pokud mi napíšete na e-mail petra.trambova@mupisek.cz, ráda Vám na dotaz odpovím. S pozdravem, Petra Trambová
  0
  0
 • Parkování na náměstí / 1292

  PTÁ SE: Luboš Pospíšil 3. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 1292

  OTÁZKA: Dobrý den, koukal jsem na hlasování ohledně parkování na náměstí. Zajímalo by mě, proč ODS nebyla pro vyškrtnutí částky z rozpočtu na revitalizaci, kdy ubude parkovacích míst. Nemáte nás podnikatele spíš chránit?

  0
  0
 • VeselýÚdržba nežádoucí zeleně… / 1300

  PTÁ SE: Adéla Svatá 26. 11. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 1300

  OTÁZKA: Vážený pane zastupiteli,
  Ráda bych se zeptala, proč se z Vaší strany navrhují naprosto zbytečné zásahy do hezké, čisté krajiny kolem třech rybníků U Vodáka, ale místa, která se Vám strategicky nehodí necháváte naprosto bez povšimnutí? Pod ulicí Na Trubách, kolem silnice ve směru k autoservis Frolík je to hezký příklad. Nechutné, nedotčené nežádoucí dřeviny, které by šlo na pár desítek tisíc vyřezat a nahradit dřevinami vhodnými na toto místo.

  0
  0

Ptejte se starostky Evy Vanžurové…

 • Portyč / 1202

  PTÁ SE: Vlasta Nová 3. 3. 2021

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 1202

  OTÁZKA: Již podruhé se ptám, proč na sídlišti Portyč není širokodaleko lékárna, kde žije dost starších /pečovatelák/ a bankomat doufám že mě už někdo z vrchnosti odpoví.

  0
  0
 • Komunikace / 1261

  PTÁ SE: M. Nosková 4. 1. 2021

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 1261

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Prosím proč na Píseckém světě více než půl roku odmítá vedení města jakkoli komunikovat? To je ta nová pozitivní komunikační strategie, kterou vám za více než 400 000,- Kč v uplynulém roce 2020 doporučili mediální poradci pan Klokočka a Němec? Hodláte v tomto roce pokračovat ve stejném duchu a to jak k místním médiím, tak i směrem k veřejnosti? Kdo bude dělat v roce 2021 PR našeho města a kolik nás to bude stát?

  0
  0
 • Kontrola opatření / 1276

  PTÁ SE: Hrubeš 20. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 1276

  OTÁZKA: Dobrý den, měl bych prosím dotaz, jak se kontrolují dodržování opatření vlády. Zatímco velká většina restaurací v Písku dodržuje, je zavřená, tak bar dnes v neděli 20.12. v Čechově ulici je v pohodě otevřený celý den. Má venku i stoly a křesla, takže je to nepřehlédnutelné, tak prosím, jak probíhá kontrol a doufám, že město tohoto podnikatele v žádné případě nepodpoří. Děkuji za odpověď. Hrubeš

  0
  0

Zastupitelé

Opozice

VAŠE VOLBA

Podpořte nás a staňte se naším partnerem!

Finanční dary zasílejte na účet č. 5015117001/5500 (Raiffeisenbank)
Děkujeme!

redakce@piseckysvet.cz