Přihlášení

Jméno:
Heslo:
Nová registrace  |  Zapomenuté heslo

Zásadní hlasování

Název hlasování:JMENNÝ ROZPIS HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ NEPLATÍ - MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Pozemky u hlavní poštyDatum:28. 1. 2016
Návrh usnesení:
U s n e s e n í č. 29/16
 
Zastupitelstvo města
1.  schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 112/11 o výměře 53 m2 a části pozemku parc.  č. 112/1  o výměře cca  600 m2  (vše k.  ú. Písek) za účelem budoucí zástavby nárožní proluky, formou výběrového řízení s minimální vyvolávací cenou 5.000 Kč/m2 a ukládá  radě města:
 
-  definovat podmínky prodeje pozemků určených k zástavbě nárožní proluky a  určení právních  instrumentů  zajišťujících  ochranu  zájmů  města,  ve  vztahu  k zajištění budoucí  funkční  náplně  městských  pozemků  (závazný  termín  dokončení,  záruky poskytnuté investorem apod.); 
-  konkretizovat architektonicko-urbanistické podmínky zástavby nárožní proluky;
-  použít výnos z prodeje nemovitostí na realizaci uvedeného investičního záměru.
 
V případě  překročení  prodávané  plochy  o  více  než  10  %  výměry  si  zastupitelstvo  města vyhrazuje  právo  nového  schválení  záměru  prodeje. Zastupitelstvo  města  si  dále  vyhrazuje právo schválení konečného znění smlouvy.
 
2.  schvaluje v souladu se schváleným  investičním výhledem záměr vybudovat Městem Písek zkapacitnění stávajících parkovacích ploch (úrovňových, případně víceúrovňových) na pozemcích parc.  č. 112/1 (část), parc.  č. 112/2  o výměře 2298 m2 a  pozemku  st.  parc. č. 4848 o výměře 109 m2 , jehož součástí je stavba  -  budova bez č. p. vše k. ú. Písek a ukládá radě města:
 
-  konkretizovat architektonicko-urbanistické podmínky investičního záměru; 
-  zahájit prostřednictvím odboru investic a rozvoje projektovou přípravu.
Zastupitelstvo  města  si  vyhrazuje  právo  schválení  konečného  návrhu  řešení  investičního záměru.
 
3.  schvaluje  záměr  výkupu  části  pozemku  parc.  č.  1592/10  k.  ú.  Písek  a  pozemku parc. č. 1593/28  k. ú. Písek  o  výměře  926  m2 ,  za účelem rozšíření kapacity parkovacích ploch a  ukládá odboru investic a rozvoje:
 
-   oslovit vlastníka pozemků – společnost IMMOTEL a.s., Švédská 635/8, 150 00 Praha
–  Smíchov  s žádostí  o  konkretizaci  podmínek  výkupu  a  předložit  je  ke  schválení zastupitelstvu města.
 
Materiály a diskuse viz. níže
 
 
Výsledek hlasování:PRO: 22, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1, NEHLASOVAL: 0 NEPŘÍTOMEN: 4
ZastupiteléProProtiZdržel seNehlasovalNepřítomen
1. Trambová Petra
2. Franců Tomáš
3. Janovský Miroslav
4. Vanžurová Eva
5. Tyll Rudolf
6. Adámek Jan
7. Veselý Ondřej
8. Chytrý Karel
9. Turek Michal
10. Hladík Petr
11. Němeček Vratislav
12. Váně Tomáš
13. Brož Martin
14. Soumar Josef
15. Horák Michal
16. Konvička Zbyněk
17. Posekaný Tomáš
18. Nebes Lukáš
19. Hořánek Jiří
20. Keclík Josef
21. Čapek Michal
22. Přibáň Michal
23. Taraba Jan
24. Kozlíková Helena
25. Vodička Karel
26. Lejčar Jiří
27. Anděl Marek

Přílohy

Související hlasování

Diskuse k bodu 14)  Využití pozemků v lokalitě u pošty
 
Uvedl JUDr. Knot.
Arch.  Trambová  –  komise  pro  urbanismus  –  komise  se  záměrem  nemá  výrazný  problém. Měly  by  se  nejdříve  projednat  záměry  výkupu  pozemků  od firmy  IMMOTEL,  poté  by  měla následovat  projektová  příprava  ve  formě  studie  na  celý  vnitroblok  s ohledem  na  vstupy, okolní zahrady, výškové poměry a jako třetí by mělo dojít k pronájmu nebo prodeji pozemků. Komise doporučuje zastupitelstvu, aby si vyhradila konečné schválení smluv.
 
RSDr.  Lejčar  –  jak  je  daleko  jednání  s firmou  Immotel?  Je  stanovisko  dopravní  policie  na výjezd z pozemku? Mělo by se včas jednat se sousedy.
 
JUDr. Knot – se společností Immotel bylo jednáno, ale konkrétní výstupy nejsou. 
 
JUDr. Veselý  –  výbor pro rozvoj se zabýval touto záležitostí.  Souhlasí s návrhem usnesení. Podzemní parkování by bylo velmi nákladné. Apeluje, aby se RM zabývala parkingem.
 
Ing. Hořánek  –  pokud se městu podaří postavit parkovací objekt  na tomto prostoru, může se město zabývat úpravou lokality Velkého náměstí.
 
Ing. Hladík  –  pokud by se podařilo vykoupit část  pozemku s výjezdem  do Roháčovy  ulice  – měla by být tato přeměněna na jednosměrnou komunikaci.
 
Ing. Franců – na komisi pro urbanismus se nehovořilo o podzemním parkování.
 
JUDr. Knot – navrhuje doplnění usnesení viz níže uvedeno:

Seznam hlasování • TrambováParkovací dům / 533

  PTÁ SE: Jan Kučera 3. 3. 2021

  DOTAZ PRO: Trambová Petra Nezodpovězeno dnů: 533

  OTÁZKA: Ve smyslu lepšího kontaktu mezi občanem a jeho zastupiteli, bych se chtěl zeptat, proč nebyla doposud zahájena stavba parkovacího domu proti hlavní poště, když v roce 2016 se v "Postřezích" objevil článek, v němž tehdejší místostarosta lng. Knot sděluje, že majetkoprávní vztahy i další náležitosti jsou vyřešeny, tudíž na jaře roku 2017 bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Místo toho stavební plocha byla za jeden milion zaasfaltovaná.Je vůbec možný takový to šlendrián ve Smart city Písek?

  0
  0
 • PosekanýDopravní situace /

  PTÁ SE: Vladimír Somr 4. 1. 2021

  OTÁZKA: Vážený pane inženýre, s ohledem na dopravní nehodu o svátcích na křižovatce Vác. nám. - Vinická ul. Vás prosíme o řešení dopravní situace. Parkovacími místy, změny v přednosti v jízdě / přednost zprava/ nebo omezení rychlost,i to nás napadá jako laiky a nejjednodušší řešení. Proto se obracíme na Vás. Děkuji za pochopení. Vladimír Somr Václavské nám. 131.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Posekaný Tomáš 23. 3. 2021

  ODPOVĚĎ:

  Hezký den, omlouvám se, že jsem na dotaz nezareagoval dříve, ale bohužel mi nepřišlo žádné upozornění. Situaci jsem řešil počátkem roku a na výjezdu z ulice Vinická bylo osazeno nové dopravní značení. Nevím, zda je to za Vás dostatečná náprava a budu rád, když se ne mne případně obrátíte přímo. Můžete i zavolat a problematiku probereme. Ohledně parkování je to složitější. OV se zabýval rozšířením parkovacích míst na Václavském náměstí, ale bohužel jsme neuspěli a lidé tak dál parkují i tam, kde by neměli. S pozdravem, Tomáš Posekaný
  0
  0
 • Veselýčerná skládka / 609

  PTÁ SE: Karel Spurný 17. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 609

  OTÁZKA: Nevím na koho bych se měl obrátit ,tak informuji vás .Věřím vám, že se pokusíte zjednat nápravu .Mezi mosty u Jitexu vzniká veliká černá skládka. Jistě budete vědět kdo by ji mohl odstranit a zpříjemnit cestu kolem řeky.

  0
  0
 • Konvičkaodstoupení zastupitele /

  PTÁ SE: M. Nosková 14. 12. 2020

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Prosím můžete mi objasnit své důvody odstoupení ze zastupitelstva, vaší práce jsem si velmi vážila? Na prosincovém jednání zastupitelstva k tomu nikdo nic neřekl. Děkuji

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Konvička Zbyněk 15. 12. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Vážená paní Nosková,

  děkuji Vám za dotaz i za podporu, které si vážím. K mé rezignaci jsem se vyjadřoval na webu Jihočeských Pirátů, FB Piráti Písecko i v týdeníku Písecké postřehy, které de facto citovaly právě ono vyjádření z krajského pirátského webu. Snad vás příliš nezklamu, když to hlavní ocituji i zde:

  „Hlavním důvodem mé rezignace na zastupitelský post je můj zájem věnovat energii do oblasti či prostředí, které je méně konfliktní a kde cítím více pozitivní energie. To je především oblast kultury a cestovního ruchu, prostředí mně dlouhodobě nejbližší.

  Radši se totiž snažím nacházet konsenzus, kompromis, řešení, na nichž se dohodne a shodne většina, naopak mi není blízká konfrontace. Větší smysl vidím ve spojování lidí, stejně jako mi přijde více smysluplné ukazovat dobré příklady a inspirovat se jimi – sdílet je.

  Z tohoto důvodu bych dál rád pokračoval v komisi pro kulturu a cestovní ruch města Písku. U Pirátů i nadále zůstávám a podporuji pirátský program, ideje a cíle k cestě ke svobodnější společnosti a udržitelnému rozvoji.

  Rád bych poděkoval za spolupráci nejen kolegům ze zastupitelského klubu Pirátů, ale i všem zastupitelům, kolegům z Osadního výboru Hradiště a všem pracovníkům městského úřadu či městských a jiných organizací, s nimiž jsem spolupracoval, a věřím, že s mnohými budu spolupracovat dál. Stejně tak chci poděkovat za důvěru v Piráty, kterou lidé projevili v komunálních volbách v roce 2018, a díky níž se do píseckého zastupitelstva dostalo pět pirátských zastupitelů.“

  Více se k tomu vyjadřovat opravdu nechci, děkuji za pochopení.

  Děkuji a přeji klidné adventní dny.

  Zbyněk Konvička

   

   

   

  0
  0
 • TrambováDotaz na učast v dozo org… /

  PTÁ SE: Jiří Pokorný 10. 12. 2020

  OTÁZKA: DoDobrý den.Chci se jen zeptat v kolika dozorčích orgánech zasedáte a jak to vše jde zvládnout společně s povinostmi radní.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Trambová Petra 14. 12. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den, pokud mi napíšete na e-mail petra.trambova@mupisek.cz, ráda Vám na dotaz odpovím. S pozdravem, Petra Trambová
  0
  0
 • PřibáňParkování na náměstí / 623

  PTÁ SE: Luboš Pospíšil 3. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Přibáň Michal Nezodpovězeno dnů: 623

  OTÁZKA: Dobrý den, koukal jsem na hlasování ohledně parkování na náměstí. Zajímalo by mě, proč ODS nebyla pro vyškrtnutí částky z rozpočtu na revitalizaci, kdy ubude parkovacích míst. Nemáte nás podnikatele spíš chránit?

  0
  0
 • VeselýÚdržba nežádoucí zeleně… / 630

  PTÁ SE: Adéla Svatá 26. 11. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 630

  OTÁZKA: Vážený pane zastupiteli,
  Ráda bych se zeptala, proč se z Vaší strany navrhují naprosto zbytečné zásahy do hezké, čisté krajiny kolem třech rybníků U Vodáka, ale místa, která se Vám strategicky nehodí necháváte naprosto bez povšimnutí? Pod ulicí Na Trubách, kolem silnice ve směru k autoservis Frolík je to hezký příklad. Nechutné, nedotčené nežádoucí dřeviny, které by šlo na pár desítek tisíc vyřezat a nahradit dřevinami vhodnými na toto místo.

  0
  0

Ptejte se starostky Evy Vanžurové…

 • Portyč / 533

  PTÁ SE: Vlasta Nová 3. 3. 2021

  DOTAZ PRO: Vanžurová Eva Nezodpovězeno dnů: 533

  OTÁZKA: Již podruhé se ptám, proč na sídlišti Portyč není širokodaleko lékárna, kde žije dost starších /pečovatelák/ a bankomat doufám že mě už někdo z vrchnosti odpoví.

  0
  0
 • Komunikace / 591

  PTÁ SE: M. Nosková 4. 1. 2021

  DOTAZ PRO: Vanžurová Eva Nezodpovězeno dnů: 591

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Prosím proč na Píseckém světě více než půl roku odmítá vedení města jakkoli komunikovat? To je ta nová pozitivní komunikační strategie, kterou vám za více než 400 000,- Kč v uplynulém roce 2020 doporučili mediální poradci pan Klokočka a Němec? Hodláte v tomto roce pokračovat ve stejném duchu a to jak k místním médiím, tak i směrem k veřejnosti? Kdo bude dělat v roce 2021 PR našeho města a kolik nás to bude stát?

  0
  0
 • Kontrola opatření / 606

  PTÁ SE: Hrubeš 20. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Vanžurová Eva Nezodpovězeno dnů: 606

  OTÁZKA: Dobrý den, měl bych prosím dotaz, jak se kontrolují dodržování opatření vlády. Zatímco velká většina restaurací v Písku dodržuje, je zavřená, tak bar dnes v neděli 20.12. v Čechově ulici je v pohodě otevřený celý den. Má venku i stoly a křesla, takže je to nepřehlédnutelné, tak prosím, jak probíhá kontrol a doufám, že město tohoto podnikatele v žádné případě nepodpoří. Děkuji za odpověď. Hrubeš

  0
  0

Podpořte nás a staňte se naším partnerem!

Finanční dary zasílejte na účet č. 5015117001/5500 (Raiffeisenbank)
Děkujeme!

redakce@piseckysvet.cz