Přihlášení

Jméno:
Heslo:
Nová registrace  |  Zapomenuté heslo

Zásadní hlasování

Název hlasování:JMENNÝ ROZPIS HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ NEPLATÍ - MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Studie - Singltrek Písecké horyDatum:31. 3. 2016
Návrh usnesení:

U s n e s e n í č. 71/16

Zastupitelstvo města

1. projednalo bez připomínek studii proveditelnosti záměru projektu Singltrek Písecké hory,

2. na základě výsledku Studie proveditelnosti záměru projektu Singltrek Písecké hory neschvaluje další přípravu projektu Singltrek Písecké hory, která spočívá v naplánování tras jednosměrných cyklostezek pro terénní cyklistiku, vypracování biologického průzkumu těchto tras a jejich posouzení vlivu na životní prostředí. 

 

Materiál a diskuse k bodu viz níže

Výsledek hlasování:PRO: 23, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1, NEHLASOVAL: 0 NEPŘÍTOMEN: 3
ZastupiteléProProtiZdržel seNehlasovalNepřítomen
1. Trambová Petra
2. Franců Tomáš
3. Janovský Miroslav
4. Vanžurová Eva
5. Tyll Rudolf
6. Adámek Jan
7. Veselý Ondřej
8. Chytrý Karel
9. Turek Michal
10. Hladík Petr
11. Němeček Vratislav
12. Váně Tomáš
13. Brož Martin
14. Soumar Josef
15. Horák Michal
16. Konvička Zbyněk
17. Posekaný Tomáš
18. Nebes Lukáš
19. Hořánek Jiří
20. Keclík Josef
21. Čapek Michal
22. Přibáň Michal
23. Taraba Jan
24. Kozlíková Helena
25. Vodička Karel
26. Lejčar Jiří
27. Anděl Marek

Přílohy

Související hlasování

Diskuse k bodu 10)

Projednání studie proveditelnosti záměru projektu Singltrek Písecké hory

JUDr. Knot – vyzval autorku projektu, aby představila projekt.

Autorka projektu (studie proveditelnosti) – cílem je zřízení cyklostezek v lesích města, jde o stezky pro širokou veřejnost. Doporučují vyzkoušet projekt na méně navštěvovaném místě např. 5 – 10 km pro využití děti, rodiče. Pokud bude projekt expertně zajištěn, budou rizika eliminovány.

JUDr. Knot – poděkoval za expertní posudek a Lesům města za vstřícnost. Město by mělo dle schváleného strategického plánu podporovat turistický ruch, je zde však možné riziko dopadu na hospodaření Lesů města. Navrhuje usnesení:

1a)2c) + doplnění bodu 3)

Zastupitelstvo města záměr zřízení pilotního okruhu přírodně blízké jednosměrné stezky pro terénní cyklistiku v lokalitě přírodního parku Písecké hory (severovýchodním směrem od Živce po Bílý dům) v délce cca 10 km, lehčí až střední obtížnosti, bez zřízení nástupního místa, schvaluje a ukládá Odboru investic a rozvoje ve spolupráci s Lesy města Písku hledat vhodný dotační titul k financování a zahájit práci na projekční přípravě tohoto záměru, včetně vypracování posudku vlivu na životní prostředí. V případě realizace tohoto pilotního okruhu (ne) požaduje zastupitelstvo města předložit k projednání do 3 let od uvedení do provozu vyhodnocení návštěvnosti, vyhodnocení ekonomických ukazatelů a vyhodnocení vlivu na životní prostředí.

Ing. Zámečník (jednatel Lesů města Písku) – zmíněná lokalita je kompromis (splňuje převýšení 100 m apod.). Nástupní místo by nemuselo být pouze jedno. Dotace mohou pokrýt stavbu stezek, ale už neřeší jejich údržbu.

JUDr. Veselý – pohledem uživatele Píseckých hor – v nákresu jsou rozděleny na lokality. Nesouhlasí, že není využívaná lokalita označená jako č. 1. Dle jeho názoru je nejméně užívaná lokalita č. 3. Skupina návštěvníků singltreku by mohla vytlačovat místní skupinu. Apeluje znovu se zaměřit na projekt bikového sjezdu na Hradišti.

RSDr. Lejčar – studie ho nepřesvědčila o tom, že nákladný projekt je užitečný pro město. Jak je daleko rozhodnutí, že nástupní místo bude v Novém Dvoře? Kdo a jak se bude podílet na provozu cyklostezek? Navrhuje zvážit lokalitu Hradiště nebo Oldřichov.

JUDr. Knot – jde o území 10 km v lokalitě mezi Živcem a Bílým domem. Na Hradišti je příliš krátká dráha pro singltrek. Ing. Hladík – zátěž píseckých lesů by byla enormní. Navrhuje hledat jinou lokalitu.

JUDr. Průša – singltrek je významnou příležitostí pro město Písek. Písecké hory mají pro singltrek potenciál. Měly by se namalovat a naplánovat hlavní trasy, aby byly přesně vymezeny. Menší okruh nemá smysl budovat. Atraktivita spočívá v píseckých horách – ne na Hradišti a ne na Oldřichově.

Ing. Kulič – informoval o cyklistických závodech v Semicích – trasa měla mít 65 km, byl problém najít asfaltové trasy v této délce v Píseckých lesích. Singltrek do 35 – 40 km je realizovatelný. Vyzkoušel osobně singtrek v Jizerských horách. Bylo to hodně náročné, při 65 km bylo převýšení 1600 m. Nemají žádné speciální nástupní místo. Návrh JUDr. Knota by byl kompromis.

Ing. Franců – studie není konkrétní ale obecná. Ing. Sládek – okolí lyžařského svahu ani Oldřichov nedosahuje požadované převýšení. Docházka lidí z okolí je v lokalitě označená 2 a 4, lokalita 3 je klidová.

P. Anděl – zná pouze 2 občany, kteří chtějí singltrek, za sebe tuto aktivitu nepodpoří.

P. Kozelka (předseda OV Nový Dvůr) – studie neřeší dopravní služebnost nástupního místa, které označili jako vhodné (Nový Dvůr). Písecké lesy jsou plné cest, nemusí se budovat nové pro singltrek. Nesouhlasí s vybudováním parkoviště na louce.

Občan – návštěvník píseckých hor, nesouhlasí se singltrekem.

Ing. Gavlasz – navrhuje oddělené hlasování.

JUDr. Knot – navrhuje upravit usnesení u bodu 3) takto:

Zastupitelstvo města záměr zřízení pilotního okruhu přírodně blízké jednosměrné stezky pro terénní cyklistiku v délce cca 10 km, lehčí až střední obtížnosti, bez zřízení nástupního místa, schvaluje a ukládá Odboru investic a rozvoje ve spolupráci s Lesy města Písku hledat vhodný dotační titul k financování a zahájit práci na projekční přípravě tohoto záměru, včetně vypracování posudku vlivu na životní prostředí. V případě realizace tohoto pilotního okruhu (ne) požaduje zastupitelstvo města předložit k projednání do 3 let od uvedení do provozu vyhodnocení návštěvnosti, vyhodnocení ekonomických ukazatelů a vyhodnocení vlivu na životní prostředí. 

Hlasování č. 12: 1a) 2c) dle návrhu JUDr. Knota

pro: 23 proti: – zdržel se: 1

 

Hlasování č. 13 o návrhu JUDr. Knota 3 nové

pro: 12 proti: 5 zdržel se: 7 

 

 

 

 


Seznam hlasování • TrambováParkovací dům / 533

  PTÁ SE: Jan Kučera 3. 3. 2021

  DOTAZ PRO: Trambová Petra Nezodpovězeno dnů: 533

  OTÁZKA: Ve smyslu lepšího kontaktu mezi občanem a jeho zastupiteli, bych se chtěl zeptat, proč nebyla doposud zahájena stavba parkovacího domu proti hlavní poště, když v roce 2016 se v "Postřezích" objevil článek, v němž tehdejší místostarosta lng. Knot sděluje, že majetkoprávní vztahy i další náležitosti jsou vyřešeny, tudíž na jaře roku 2017 bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Místo toho stavební plocha byla za jeden milion zaasfaltovaná.Je vůbec možný takový to šlendrián ve Smart city Písek?

  0
  0
 • PosekanýDopravní situace /

  PTÁ SE: Vladimír Somr 4. 1. 2021

  OTÁZKA: Vážený pane inženýre, s ohledem na dopravní nehodu o svátcích na křižovatce Vác. nám. - Vinická ul. Vás prosíme o řešení dopravní situace. Parkovacími místy, změny v přednosti v jízdě / přednost zprava/ nebo omezení rychlost,i to nás napadá jako laiky a nejjednodušší řešení. Proto se obracíme na Vás. Děkuji za pochopení. Vladimír Somr Václavské nám. 131.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Posekaný Tomáš 23. 3. 2021

  ODPOVĚĎ:

  Hezký den, omlouvám se, že jsem na dotaz nezareagoval dříve, ale bohužel mi nepřišlo žádné upozornění. Situaci jsem řešil počátkem roku a na výjezdu z ulice Vinická bylo osazeno nové dopravní značení. Nevím, zda je to za Vás dostatečná náprava a budu rád, když se ne mne případně obrátíte přímo. Můžete i zavolat a problematiku probereme. Ohledně parkování je to složitější. OV se zabýval rozšířením parkovacích míst na Václavském náměstí, ale bohužel jsme neuspěli a lidé tak dál parkují i tam, kde by neměli. S pozdravem, Tomáš Posekaný
  0
  0
 • Veselýčerná skládka / 609

  PTÁ SE: Karel Spurný 17. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 609

  OTÁZKA: Nevím na koho bych se měl obrátit ,tak informuji vás .Věřím vám, že se pokusíte zjednat nápravu .Mezi mosty u Jitexu vzniká veliká černá skládka. Jistě budete vědět kdo by ji mohl odstranit a zpříjemnit cestu kolem řeky.

  0
  0
 • Konvičkaodstoupení zastupitele /

  PTÁ SE: M. Nosková 14. 12. 2020

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Prosím můžete mi objasnit své důvody odstoupení ze zastupitelstva, vaší práce jsem si velmi vážila? Na prosincovém jednání zastupitelstva k tomu nikdo nic neřekl. Děkuji

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Konvička Zbyněk 15. 12. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Vážená paní Nosková,

  děkuji Vám za dotaz i za podporu, které si vážím. K mé rezignaci jsem se vyjadřoval na webu Jihočeských Pirátů, FB Piráti Písecko i v týdeníku Písecké postřehy, které de facto citovaly právě ono vyjádření z krajského pirátského webu. Snad vás příliš nezklamu, když to hlavní ocituji i zde:

  „Hlavním důvodem mé rezignace na zastupitelský post je můj zájem věnovat energii do oblasti či prostředí, které je méně konfliktní a kde cítím více pozitivní energie. To je především oblast kultury a cestovního ruchu, prostředí mně dlouhodobě nejbližší.

  Radši se totiž snažím nacházet konsenzus, kompromis, řešení, na nichž se dohodne a shodne většina, naopak mi není blízká konfrontace. Větší smysl vidím ve spojování lidí, stejně jako mi přijde více smysluplné ukazovat dobré příklady a inspirovat se jimi – sdílet je.

  Z tohoto důvodu bych dál rád pokračoval v komisi pro kulturu a cestovní ruch města Písku. U Pirátů i nadále zůstávám a podporuji pirátský program, ideje a cíle k cestě ke svobodnější společnosti a udržitelnému rozvoji.

  Rád bych poděkoval za spolupráci nejen kolegům ze zastupitelského klubu Pirátů, ale i všem zastupitelům, kolegům z Osadního výboru Hradiště a všem pracovníkům městského úřadu či městských a jiných organizací, s nimiž jsem spolupracoval, a věřím, že s mnohými budu spolupracovat dál. Stejně tak chci poděkovat za důvěru v Piráty, kterou lidé projevili v komunálních volbách v roce 2018, a díky níž se do píseckého zastupitelstva dostalo pět pirátských zastupitelů.“

  Více se k tomu vyjadřovat opravdu nechci, děkuji za pochopení.

  Děkuji a přeji klidné adventní dny.

  Zbyněk Konvička

   

   

   

  0
  0
 • TrambováDotaz na učast v dozo org… /

  PTÁ SE: Jiří Pokorný 10. 12. 2020

  OTÁZKA: DoDobrý den.Chci se jen zeptat v kolika dozorčích orgánech zasedáte a jak to vše jde zvládnout společně s povinostmi radní.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Trambová Petra 14. 12. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den, pokud mi napíšete na e-mail petra.trambova@mupisek.cz, ráda Vám na dotaz odpovím. S pozdravem, Petra Trambová
  0
  0
 • PřibáňParkování na náměstí / 623

  PTÁ SE: Luboš Pospíšil 3. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Přibáň Michal Nezodpovězeno dnů: 623

  OTÁZKA: Dobrý den, koukal jsem na hlasování ohledně parkování na náměstí. Zajímalo by mě, proč ODS nebyla pro vyškrtnutí částky z rozpočtu na revitalizaci, kdy ubude parkovacích míst. Nemáte nás podnikatele spíš chránit?

  0
  0
 • VeselýÚdržba nežádoucí zeleně… / 630

  PTÁ SE: Adéla Svatá 26. 11. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 630

  OTÁZKA: Vážený pane zastupiteli,
  Ráda bych se zeptala, proč se z Vaší strany navrhují naprosto zbytečné zásahy do hezké, čisté krajiny kolem třech rybníků U Vodáka, ale místa, která se Vám strategicky nehodí necháváte naprosto bez povšimnutí? Pod ulicí Na Trubách, kolem silnice ve směru k autoservis Frolík je to hezký příklad. Nechutné, nedotčené nežádoucí dřeviny, které by šlo na pár desítek tisíc vyřezat a nahradit dřevinami vhodnými na toto místo.

  0
  0

Ptejte se starostky Evy Vanžurové…

 • Portyč / 533

  PTÁ SE: Vlasta Nová 3. 3. 2021

  DOTAZ PRO: Vanžurová Eva Nezodpovězeno dnů: 533

  OTÁZKA: Již podruhé se ptám, proč na sídlišti Portyč není širokodaleko lékárna, kde žije dost starších /pečovatelák/ a bankomat doufám že mě už někdo z vrchnosti odpoví.

  0
  0
 • Komunikace / 591

  PTÁ SE: M. Nosková 4. 1. 2021

  DOTAZ PRO: Vanžurová Eva Nezodpovězeno dnů: 591

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Prosím proč na Píseckém světě více než půl roku odmítá vedení města jakkoli komunikovat? To je ta nová pozitivní komunikační strategie, kterou vám za více než 400 000,- Kč v uplynulém roce 2020 doporučili mediální poradci pan Klokočka a Němec? Hodláte v tomto roce pokračovat ve stejném duchu a to jak k místním médiím, tak i směrem k veřejnosti? Kdo bude dělat v roce 2021 PR našeho města a kolik nás to bude stát?

  0
  0
 • Kontrola opatření / 606

  PTÁ SE: Hrubeš 20. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Vanžurová Eva Nezodpovězeno dnů: 606

  OTÁZKA: Dobrý den, měl bych prosím dotaz, jak se kontrolují dodržování opatření vlády. Zatímco velká většina restaurací v Písku dodržuje, je zavřená, tak bar dnes v neděli 20.12. v Čechově ulici je v pohodě otevřený celý den. Má venku i stoly a křesla, takže je to nepřehlédnutelné, tak prosím, jak probíhá kontrol a doufám, že město tohoto podnikatele v žádné případě nepodpoří. Děkuji za odpověď. Hrubeš

  0
  0

Podpořte nás a staňte se naším partnerem!

Finanční dary zasílejte na účet č. 5015117001/5500 (Raiffeisenbank)
Děkujeme!

redakce@piseckysvet.cz